Create
Learn
Share

Recht der unerlaubte Handlung und Sachenrecht

rename
donbecconi's version from 2016-11-17 14:04

Section 1

Question Answer
osoba, która popełniła czyn niedozwolonyder Schädiger
stanfaktycznyder Tatbestand
poszkodowanyder Geschädigte
odnoszący się do czegoś, co do...hinsichtlich
sytuacja dowodowaBeweislage
osoba której sprawa jest prowadzona Geschäftsherr
nadzórÜberwạchung
wykonanieVerrichtung
powodowaćverursachen
odpowiedzialnośc na zasadzie ryzyka Gefährdungshaftung
zawinione zachowanieschuldhafte Verhandeln
memorize

Section 2

Question Answer
prawo rzeczoweSachenrecht
porybeschranke dingliche Rechte
u. wieczysteder Erbniessbrauch
służebnośćdie Dienstbarkeit
służebnosc gruntowadie Grunddienstbarkeit
służebność osobistapersonliche Dienstbarkeit
ustanowić służebnośćDienstbarkeit bestellen
współwłasnośćMiteigentum
współwłasność w częsciach ułamkowychBruchteilseeigentum
memorize