Create
Learn
Share

RCA COPD

rename
xitejede's version from 2018-01-20 15:44

Section

Question Answer
teugvolumein en uitademen in rust
vitale capaciteitzo diep mogelijk in en uitademen
totale longcapaciteitvitale capaciteit plus reserve volume
intrapleurale drukdruk in de pleuraholte
pleura pulmonalisdirect om de blaasjes
pleura thoracalisdirect tegen de longwand
pneumothoraxscheurtje in longwand
FRC (functionele reservertoire capaciteit)wat je normaal overhoudt bij uitademing
compliantierekbaarheid
statisch meteninademen, vasthouden, meten
dynamisch druk volumecontinu in en uit laten ademen
anatomisch dode ruimtestelsel dat zorgt dat alle lucht wordt verdeeld
fysiologisch dode ruimtekan geen uitwisseling optreden
hemoptoeophoesten van bloed
mrcmeet benauwdheid
FEV1 (forced expiration volume)hoeveel lucht je na 1 sec uitademt
FVC (vitale capaciteit)hoeveel lucht je kan uitademen
FEV vc maxverhouding maximale uitademing ten opzichte van 1e sec
VT (titel volume)frequentie in rust
IRV (inspiratoir reserve volume)vanuit rustige ademhaling ineens inademen
RV (reserve volume)lucht dat achter blijft als je uitademt
sarturatiegaswisseling
PI maxmaximale inademingskracht
memorize

Recent badges