Create
Learn
Share

Razzia im Erotik-Tempel

rename
grzybcia's version from 2015-10-29 09:46

Section 1

Question Answer
Razzia die (PL die Razzien) obława policyjna; toss
Pärchen das (PL die Pärchen) parka
hastigenergiczny, szybki, pośpieszny, pośpiesznie, nerwowo
druckvollforceful
besetzenoccupy, zajmować
die Liegewieselawn for sunbathing
der Hocker (die Hocker)stool
schlürfen (schlürft, schlürfte, hat geschlürft) siorbać, chłeptać; sip
in Begleitung + GENw towarzystwie
sich räkelnpróżnować, loll; przeciągać się, to straighten oneself up [by stretching, e.g. after sitting a while]
memorize

Section 2

Question Answer
etliche niejedna, kilka, niektóre, niektórzy
laszivlubieżny, nieprzyzwoity, lubieżnie, nieprzyzwoicie; lascivious
planschenpluskać się; im Wasser / in einer Pfütze planschen pluskać się w wodzie / w kałuży, splash, dabble in water
Ambiente das (nur Singular) atmosfera, nastrój, ambience, atmosphere
zusteuern AUF etw.to be heading for sth.
Gekreische dasscreaming, wrzask, pisk
Trupp der (PL die Trupps) oddział; squad, gang, batch
großflächig rozległy; extensive, large-scale
brüllen (brüllt, brüllte, hat gebrüllt) ryczeć; vor Schmerz brüllen wyć z bólu; yell, roar
sich vergnügento amuse oneself, to enjoy oneself
barschszorstki, opryskliwy, szorstko, opryskliwie; harsh, brisk
aufbegehren (begehrt auf, begehrte auf, hat aufbegehrt) gorąco protestować gegen jemanden/etwas przeciw komuś/czemuś, obruszać się gegen jemanden/etwas na kogoś/coś
etw. aufreihento line up sth. [put in lines or rows]; ustawiać w szeregu
memorize

Section 3

Question Answer
beschlagnahmen (beschlagnahmt, beschlagnahmte, hat beschlagnahmt) konfiskować, rekwirować, kłaść areszt; requisition
zu Recht vermutenprawiłowo przypuszczać; correctly assume
die Aufenthaltsbewilligungprawo pobytu; residence permit
Krux diesedno, crux /krʌks/
entlohnen (entlohnt, entlohnte, hat entlohnt)wynagradzać, wypłacać zarobek jemanden kogoś/komuś
tarnen (tarnt, tarnte, hat getarnt)maskować; sich tarnen maskować się
gelegentlichprzy okazji
Unbekümmertheit die (nur Singular)beztroska, niefrasobliwość
memorize

Recent badges