Create
Learn
Share

Quentin woordenlijst 15 maart toets

rename
cozajegi's version from 2017-03-12 17:52

Section 1

Question Answer
het eigenbelanghet voordeel voor jezelf wat alleen voor je zelf belangrijk is
falenmislukken te kort schieten
gevierdberoemd en door iedereen geprezen
heldhaftigheroisch erg dapper en moedig als een held
heroïschheldhaftig erg dapper, erg moedig als een held
het initiatiefde eerste aanzet tot iets voorstel dat je als eerst doet of actie die je als eerste onderneemt
de lofzangeen lied waarmee je iemand eert of prijst
nastrevenproberen te bereiken
nominerenvoorstellen om iemand een prijs te geven
onovertroffenuitstekend nog niet beter gedaan, er bestaat geen betere van
ophemeleniets of iemand erg of overdreven prijzen
zich opofferenveel voor iets overhebben zonder rekening te houden met je eigen voordeel
rebelsals iemand zich snel tegen iets verzet , opstandig
tegendraadsgezegd van iemand die anders wil zijn of een andere mening heeft dan anderen
uitmuntenduitstekend, voortreffelijk
de veerdiensteniets goeds wat je hebt gedaan en waarvoor je lof verdiend
verereniemand diep bewonderen of eer bewijzen
op een voetstuk plaatseniemand erg bewonderen, tegen hem opkijken
volhardendoorgaan met iets ook als het moeilijk wordt
voordragenals kandidaat voorstellen
memorize

Section 2

Question Answer
in actie komenaan de gang gaan , iets gaan doen
astronomischonvoorstelbaar groot
de bravourehet gedrag waaruit blijkt dat je veel lef hebt
buitengewoonbijzonder, afwijkend
het eerbetoonhet bewijs dat je iemand vereert
de erkenningde waardering die , de roem
geduchtgevreesd , als je er best bang voor bent
de lauwerkranseen krans van laurierbladeren, als teken van overwinning
de maatschappijde samenleving, alle mensen samen en de manieren waarop ze met elkaar omgaan
miskendten onrechte niet gewaardeerd
de odeeen lied of gedicht waarmee je iemand prijst of waardeerd
onthutsendverbijsterend, je raakt er door van streek
onverschrokkenzonder angst, dapper
het respectde waardering of erkenning voor wat iemand doet of hoe iemand is
spraakmakendals er veel over gesproken wordt, opzienbarend
de statusje aanzien in de samenleving
de toewijdingde aandacht en liefde voor iets wat je doet
triomfereneen overwinning behalen, zegevieren
verbluffendverbazingwekkend, je staat er versteld van
waarderengoed of fijn vinden, op prijs stellen
memorize

Recent badges