Create
Learn
Share

PUT, BRING, LOOK, GO

rename
tatsana's version from 2017-06-12 18:29

Section

Question Answer
put awayuklidit, vrátit na své místo, dát kam patří
put in vložit, investovat (do něčeho čas, energii, peníze apod)
put through přepojit, spojit (telefonicky)
put forwardnavrhnout, předložit (návrh) in
put upubytovat, nechat někoho přespat
put off odložit (na jindy, na později)
put off zdržet, zdržovat (někoho)
put off odradit
put onpustit CD, kazetu hudbu apod.
put up withmuset snášet, vyrovnat se s, poradit si s
put downzapsat si
put downkritizovat, shodit, shazovat (někoho slovně)
put onobléknout
put onpřibrat
put onpředstírat
put upvyvěsit v internetu
put out zhasnout
memorize
: -
Question Answer
bring up sbvychovávat
upbringingvýchova
bring up sth zmínit v diskusi
bring along sb/sth vzít někoho/něco s sebou
bring back sth vrátit něco
bring back sth oživit (vzpomínky)
BRING sb BACK TO sthpřivést někoho zpět k něčemu
bring round sbpřivést k vědomí
bring in sthvydělat
bring in sthustanovit, zavést
bring in sbzapojit (někoho do něčeho)
bring off sthpodařit se (něco), uspět v (něčem)
bring out sthvyjasnit, vysvetlit + produkovat
bring down sth snížit
bring down sb svrhnout, sesadit
memorize
: -
Question Answer
look forhledat, shánět
look sth upvyhledat v seznamu, ve slovníku apod
look me uppřijď na návštěvu
look afterstarat se o, pečovat o, TAKE CARE OF
look intoněco, prověřit, důkladně prozkoumat
look outpozor
look forward to hearingtěšit se na
look back on sthvzpomínat na
look up to sbvzhlížet k někomu, pokud někoho obdivujeme, respektujeme apod
look at sth/sbdívat se na něco
look down on sbpohrdat, opovrhovat, cítíme se nadřazení, díváme se na někoho shora
memorize
: -
Question Answer
go onpokračovat
go onže se něco děje
go on about sthněkdo neustále o něčem mluví (může mít i jemně negativní nádech)
GO OUT WITHse také běžně používá jako 'chodit s někým' (většinou v průběhovém čase
go out (with sb)jít ven, jít se bavit, jít na rande
go outzhasnout
GO OFFse často používá, když se spustí nějaký alarm, siréna, budík, apod., nebo když vybuchne bomba, granát, vystřelí zbraň atd.
go offkdyž se nějaké jídlo zkazí
go off sth/sbpřestat mít něco/někoho rád
go aheadVPERED!
go for sthkdyž si člověk něco vybere (nejčastěji z několika možností
go for sthkdyž se někdo snaží něčeho dosáhnout, něco získat, v něčem zvítězit apod
go up, go downstoupat, klesat
go down with sthonemocnět (něčím)
GO THROUGHpoužíváme, když někdo prochází těžkým obdobím.
GO THROUGH'projít něco, prohledat něco', např. projít si nějaké materiály, dokumenty
go with sthhodit se k
go togetherhodit se k sobě, jít dohromady
memorize