Create
Learn
Share

Psichologija

rename
carol5477's version from 2016-03-22 17:43

Section 1

Question Answer
Psichologijos kryptys:Struktūralizmas Funkcionalizmas Biheiviorizmas Psichoanalizė Geštaltinė psichologija Humanistinė psichologija Kognityvinė psichologija
Pirmoji psichologijos laboratorijaEksperimentinės psichologijos institutą1879 m. Leipcige įsteigė vokiečių mokslininkas Wilhelmas Wundtas, tad nuo tų metų švenčiamas psichologijos „gimtadienis“.
Kas yra psichologija praktine sritis, mokslas, vysto kritinio mastymo igudzius
psichologijos tikslaiaprasyti, numatyti, paaiskinti, paveikti
psichologijos rusystaikomoji/fundamentalioji
kaip skirstoma teorine psichologija?Raidos psichologija Eksperimentinė psichologija Socialinė psichologija Asmenybės psichologija Kognityvinė psichologija Fiziologinė
kaip skirstoma taikomoji psichologija?klinikine, pedagogine, teismine, organizacine
psichiatraimedicinos studijas baigę specialistai, po bendro medicinos studijų kurso pasirinkę psichiatrijos specializaciją (gydytojai psichiatrai). Gali nustatyti psichikos sutrikimų diagnozę pagal tarptautinę psichikos sutrikimų klasifikaciją. Skiria gydymą vaistais, taiko psichologinio konsultavimo elementus.
Psichoterapeutaispecialistai, kurie žmonių psichikos sutrikimams gydyti, elgesio ir psichologinėms problemoms spręsti arba tiesiog geresniam savęs pažinimui gali taikyti psichoterapiją. Psichoterapeutais tampa tiek psichologai, tiek gydytojai, papildomai baigę specialias podiplomines studijas. Psichoterapija dažniausiai siekiama ilgai išliekančių pokyčių kliento asmenybėje.
Psichologaspsichologijos magistro studijas universitete baigęs asmuo. Panaudodamas specialius testus psichologas tiria įvairius psichikos procesus - dėmesį, atmintį, intelektinius gebėjimus, mąstymą, įvertina emocinę būklę, asmenybės bruožus . Psichologas konsultuoja turinčius psichologinių sunkumų, iškilus problemoms tarpasmeniniuose santykiuose, šeimoje arba darbe.
psichologijos funkcijos klinikojekonsultavimas pacientu, seimos nariu, personalo, moksliniai tyrimai, dalyvavimas tarpdisciplinineje gydymo komandoje, simptomu kontroles programu vykdymas
memorize

Section 2

Question Answer
psichologijos tyrimo metodaiaprasomieji, koreliaciniai, eksperimentiniai
kokie gali buti aprasomiejiatvejo tyrimas, stebejimas/savistaba, apklausa/interviu
Savistabaduomenų rinkimo būdas, kai žmonių prašoma aprašyti arba papasakoti, kaip jaučiasi, ką mąsto, kaip reaguoja į gyvenimo įvykius.
aprasomuju tyrimu tikslasaprasyti, suprasni, bet ne numatyti paaiškinti
Natūralistinis stebėjimas elgesio stebėjimas ir registravimas natūralioje aplinkoje
Koreliaciniai tyrimai Koreliaciniai tyrimai padeda išsiaiškinti, kaip glaudžiai tarpusavyje siejasi du reiškiniai ir kaip, tuomet, iš vieno galime numatyti kitą.
ko neparodo koreliaciniai tyrimai?neparodo priežastingumo ryšio.
• Testai tai standartizuotos užduotys, pagal kurių atlikimo rezultatus nustatomas individo psichikos funkcijų, savybių lygis ir būklė.
ka rodo testai?ko vertas tiriamojo rezultatas lyginant jį su tam tikru standartu, arba norma.
kokie buna asmenybės testai?Psichometriniai, projekciniai
psichometriniai (rezultatus galima matematiškai apskaičiuoti);
projekciniai šie testai sudarytas iš nevienareikšmiškų stimulų – vaizdų, žodžių ar kt. – į kuriuos reaguoja tiriamasis. Atsiskleidžia tai, kas neįsisąmoninta).
kas įeina į tinkamą psichologinį testavimątesto standartizavimas, teisyklės
Eksperimentas• Priežastiniams ryšiams nustatyti
eksperimentų prasmėEksperimentų esmė paprastai: aplinkybės laikomos stabilios, keičiamas tik vienas (ar keli) veiksnys. Stebima ir fiksuojama, kaip tiriamasis reaguoja į daromą poveikį.
Nepriklausomas kintamasis eksperimento veiksnys, kuris yra tikslingai keičiamas; kintamasis, kurio įtaką norima ištirti.
Priklausomas kintamasis kintamasis, kuris yra matuojamas; kintamasis, kuris eksperimento metu gali keistis kintant nepriklausomam kintamajam.
Kontrolinės sąlygoseksperimento sąlygos, kai tiriamieji nėra veikiami eksperimentiniu veiksniu
• Eksperimentinės sąlygoseksperimento sąlygos, kai tiriamieji yra veikiami tam tikru būdu, t.y. nepriklausomu kintamuoju.
Psichologinių tyrimų etika svarbiausia - teisė žinoti tyrimo tikslą, nepakenkti, konfidencialumas, teisė pasirinkti, vaikams tėvu sutikimas,
memorize

Section 3

Question Answer
Jutimasreceptoriai ir nervų sis. fiziškai pateikia išorinę aplinką
Suvokimaspsichinis šios informacijos tvarkymas ir įprasminimas
sąsaja tarp jutimo ir suvokimoJutimas-procesas, suvokimas- rezultatas. Jutimai pateikia neapdorotą info, kurią suvokimas paverčia įsisąmonintais potyriais
Absoliutus slenkstis.- mažiausias dirginimas, kurio reikia konkrečiam dirgikliui aptikti
Kaip matuojamas absoliutus slenkstis?išmatuoja registruodami dirginimą, kuriam esant žmogus aptinka dirgiklį 50% atvejų.
nuo ko priklauso silpnų dirgiklių ar signalų aptikimasstiprumo, bet ir nuo mūsų psichikos būsenos- mūsų patyrimo, lūkesčių, motyvacijos, nuovargio
Absoliutus žemutinis sl.- mažiausias dirgiklio stiprumas, kurį individas gali pajusti
Absoliutus aukštutinis sl.- didžiausias dirgiklio stiprumas, sukeliantis adekvatų pojūtį.
Ikislenkstinis dirgiklismažesnis už absoliutų įsisąmonintą dirgiklį (toks dirgiklis, kurį suvokiame mažiau kaip 50% kartų).
Skirtumo slenkstismažiausias 2 dirgiklių skirtumas, kurį 50% atvejų asmuo gali aptikti
Vėberio dėsniskad suvoktume 2 dirgiklių skirtumą, jų stipris turi skirtis pastoviu mažiausiu santykiu (o ne pastoviu kiekiu).
Vėberio konstantajuntamųjų dirgiklių skirtumo ir pirminio dirgiklio stiprio santykis yra apytikriai pastovus C=ΔI/I
G.Fechnerio dėsnis pojūčio sirtumas yra logaritminė dirgiklio f-ja S=k logI, dirgikliai kinta pagal geometrinės progresijos dėsningumus, o pojūčiai- pgl. aritmetinės progresijos dėsnius.
Jutimų adaptacijos reiškinysmažėjantis jautrumas nekintantiems dirgikliams
Suvokimastai daikto/reiškinio visumos atspindėjimas, jam betarpiškai veikiant jusles.
Suvokimo dėmenysdėmesys; struktūrizavimas; supratimas/ interpretavimas.
3 struktūrizavimo tipaiformos suvokimo struktūri-mas; atstumo, vaizdo, gylio str.; objekto pastovumo str-mas
geštaltasvisuma, į ka esame linkę susieti informacija
formos suvokimo dėsniai.Figūros ir fono santykinis dėsnis Panašumo dėnis- Artumo dėsnis Uždarumo dėsnis Subjektyvaus kontūro dėsnis Ištįsumo dėsnis Paprastumo dėsnis
Suvokimo pastovumasgebėjimas suvokti objektus, turinčius pastovų dydį, spalvą, nors dirgikliai g.b. pasikeitę
Dydžio konstantiškumasprieštarauja Emerto dėsniui: vaizdas arčiau proporcingai didėja, bet vaizdas išlieka adekvatus (Ameso kambarys “žiūrint pro rakto skylutę”).
Spalvos konstantiškumas- nors apšvietimas keičiasi, mes suvokiame pastovios spalvos objektą. Suvokiama spalva prikl. nuo santykinės šviesos – kiek šviesos objektas atspindi lyginant su jo aplinka.
memorize

Section 4

Question Answer
kas būdinga atminčiaiužkodavimas, laikymas, atkūrimas
Jutiminė atmintis (sensorinė) ka daro?įrašo gaunamą info
o trumpalaikė ka daroapdoroja atrinktus info vienetus, siunčiamus į ilgalaikę atmintį.
kaip koduojama info?Info koduojama arba automatiškai (nevalingai) arba sutelkus dėmesį (valingai).
Valingas info apdorojimas. Prisiminimo kiekis prikl. nuo mokymuisi skirto laiko. Papildomai kartojant info atmintyje išlieka ilgiau.
Suskirstymo dėsnissuskirstytas mokymasis veiksmingesnis, nes tuomet info geriau ir ilgiau išlieka, nei viską ištisai iškalus
Vietos eilėje įtakapaprastai pirmieji ir paskutinieji sąrašo dėmenys prisimenami geriau negu vidurinieji.
Valingas info apdorojimas 3 elementaiprasminis (semantinis) užkodavimas, įsivaizdavimas (regimasisi užkodavimas), sutvarkymas
Sutvarkymo įtaka atminčiaigeriau atsimename hierarchiškai sutvarkytus, negu atsitiktine tvarka pateiktus žodžius.
Atminties rūšys: išreikštoji (deklaruojamoji) atmintis, neišreikštoji (nedeklaruojamoji) atmintis
išreikštoji (deklaruojamoji) atmintisatsiminimas tų dalykų, kuriuos žm. sąmoningai žino ir “pareiškia”, at. apdprojama Amono rage
neišreikštoji (nedeklaruojamoji) atmintis, kadangi nežinoma ir “nepareiškiama”, kas žinoma, at apdorojama evoliuciškai senesnėse smegenų sritys
Ilgalaikės at.skirstymas pgl. L.Sguire, D.Schacter. išreiškštoji atsemantinė (faktai, vardai...), epizodinė (asmeniškai patirti įvykiai).
Ilgalaikės at.skirstymas pgl. L.Sguire, D.Schacter. , neišreikštoji atprocesai (motoriniai ir pažintiniai įgūdžiai), polinkiai (klasikinis ir operantinis sąlygojimas).
būsenai pavaldi atmintisTai, kas įsimenama kokioj nors būsenoj- nesvarbu ar džiaugiantis, ar liūdint, išgėrus ar esant blaiviam- daug lengviau prisimenama esant vėl tai pačiai būsenai, tai vad
Klaidinančios info poveikispo neryškios klaidinančios info dauguma žm. prisimena klaidingai.
Užmiršimas. proaktyvioji ir retroaktyvioji interferencija arba motyvuotas užmiršimas
Proaktyvioji interferencijareiškia tai, kas buvo išmokta anksčiau, kliudo prisiminti naują info
Retroaktyvioji interferencijatrukdantis naujos info poveikis ankstesniajai informacijai prisiminti
Išstūmimaskad apsaugotume savivaizdį ir sumažintume nerimą, skausmingus atsiminimus galime išstumti
memorize

Section 5

Question Answer
Kognityvinė (arba pažinimo) psichologija Tiria mūsų protinę veiklą – kaip atsimename ir išmokstame, kaip panaudojame turimą informaciją protaudami ir spręsdami problemas.
pazinimas apima Jutimas • Suvokimas • Dėmesys • Atmintis • Problemų sprendimas • Kalba • Mąstymas • Sprendimų priėmimas
KOGNITYVINĖ REVOLIUCIJA Informacijos perdavimas ir kompiuterių technologija, dirbtinio intelekto galimybės – naujas būdas galvoti apie smegenis kaip apie informacijos procesorių. Neuromokslai pateikė aiškesnį smegenų ir NS funkcijų supratimą. Tai leido tiesiogiai tirti psichinius procesus.
KOGNITYVINĖ TEORIJA IŠMOKIMAS Pažinimo procesai užima tarpinę padėtį tarp stimulo ir reakcijos. Mūsų reakciją į stimulą sąlygoja pažintinių procesų veikla.
Pažintiniai procesai tai tokie procesai, kurie jutiminę medžiagą transformuoja, analizuoja, saugo, atgamina ir panaudoja.
Kognityvinė paradigma Asmenybė – tai būdas, kuriuo asmuo interpretuoja pasaulį.
KOGNITYVINĖ TERAPIJA Psichoterapijos rūšis, kuri moko žmones naujų tinkamesnių mąstymo ir veiklos būdų; remiasi prielaida, jog mąstymas įsiterpia tarp įvykių ir mūsų emocinių reakcijų.
Mąstymasarba pažinimas, tai proto veikla, susijusi su info supratimu, apdorojimu bei pertekliumi
Sąvokospagrindiniai mąstymo dėmenys, supaprastina ir susistemina info apie pasaulį į kategorijų hierarchiją
Problemų sprendimas. Strategijosmėginimų ir klaidų, algoritmų bei praktiškos euristikos.
Algotrimasnuoseklūs žingsniai po žingsnio
Euristikos-paprasta praktiška strategija, kai atsakymų ieškoma remiantis patirtimi ir praktiniais veiksmais
Įžvalgastaigaus įkvepimo blykstelėjimas (strategija- taikoma to nežinant
spręsti problemas trukdopolinkis ieškoti patvirtinimo ir fiksacija
Polinkis ieškoti patvirtinimonoras ieškot tokios info, kuri patvirtintų mūsų mintis.
Fiksacijnegebėjimas pa-velgti į problemą kitu žvilgsniu
Funkcijų fiksavimaspolinkis objektų f-jas suvokti nekintančias ir pastovias
Tipiškumo euristikakai apie reiškinio ar daikto tikimybę sprendžiama pgl.tai, kaip gerai jis atitinka t.t. prototipą
Pasiekiamumo euristikaveikia tuomet, kai savo sprendimus grindžiame atminty laikoma ir lengvai pasiekiama info
perdėta savikliova – polinkis pervertinti savo žinojimą ir vertinimų tikslumą.
Šališkumas dėl įsitikinimųpolinkis dėl įsitikinimų iškreipti logišką mąstymą
Įsitikinimų tvarumasmūsų polinkis tvirtai laikyti savo įsitikinmų, susidūrus su priešingais įrodymais
Dirbtinis intelektas DI- tai mokslas apie kompiuterių sistemas, atliekančias žmogaus mąstymą imituojančius ir kitus “protingus” veiksmus.
memorize

Section 6

Question Answer
Generatyvumas- gebėjimas naudojant baigtinį žodžių sk. sukurti ∞ sakinių sk.
Perkėlimumasgebėjimas perduoti info apie įvykius, kurie vyksta kitoje erdvėje ir laike.
Kalbos raidačiauškėjimo stadija (iki 5 m.vaikai visų tautų guguoja vienodai); pavienių žodž.stadija (daiktavardžiai); žodžių derinių etapas; sakinių ir sudėtinių junginių etapas (nuo 3-5 m.). Nuo 5-7 yra jautrus laikotarpis kalbos raidoje (vidutinis posakio ilgis).
amer.psicholigvisto Homskio kalbos išmokimo modelio hipotezėŽm.gimsta su t.t. paveldėtomis nervų sist. struktūromis, kurios lemia gimtosios kalbos teisingą gramatikos įsisavinimą.
Skinnerio sąlygojimo teorija“bet kokios kitos veiklos mes išmokstame operantinių sąlygojimų, t.y. pastiprinimų ir bausmių dėka”.
Komunikacijos aktasEtapai: siuntėjas→ info užkodavimas→ siuntimo kanalas→ priėmimo kanalas→ info iškodavimas→ priėmimas.
Alfredas Binet ir Teodore Simonas pradėjo prielaidąkad visų vaikų In raida yra tokia pat, tik vienų ji yra greitesnė nei kitų. “Negabūs” vaikai tik atsilieka savo raida
Intelekto gabumų matavimo idėją perimė a. binet
IQ-tai asmens protinis amžius, padalytas iš jo chronologinio amžiaus ir, kad nebūtų trupmenos, padaugintas iš 100
siuolaikiniai protiniu gebejimu testaimokslumo testai mokėjimų testai
geras testasstandartizuotas, patikimas (turi užtikrinti pastovius įverčius) ir validus (turi matuoti tai,kas ketinama matuoti).
Intelekto matavimas LietuvojeWISC-III Standartizuota lietuviška vaikų intelekto įvertinimo ir tyrimo metodika.
Lankstusis intelektas (mechanika) • Gebėjimas galvoti ir mąstyti. Tai bazinis intelektas, “smegenų įranga” – sugebėjimai apdoroti informaciją ir spręsti problemas. Priklauso nuo smegenų būklės. Apima dėmesį, atminties apimtį ir mąstymą. • Silpnėja su amžiumi.
Tvirtasis intelektas (praktika– tai sukauptos žinios, “programinė įranga”, • informacija ir įgūdžiai ir žinių pritaikymas sprendžiant problemas, pavyzdžiui, kalbos ir skaičiavimo įgūdžiai arba nuovoka, tarkim, žinojimas kaip elgtis su darbdaviais
memorize