Create
Learn
Share

Premyslovci

rename
misulka's version from 2017-12-17 11:59

Section 1

Question Answer
zakladatelem knížecího rodu přemyslovců je podle pověstipřemysl oráč který si vzal za ženu kněžnu libuši
prvním historicky doloženým knížetem jebořivoj který v roce 880 přijal se svou ženou ludmilou křestanství ve velkomoravské říši a pak ho šířili v čechách
jejich vnuk...václav platil německému císaři voly a stříbro, aby zajistil pro čechy mír
že plait, to se nelíbilo bratroviboleslavovi, který nechal václava 929 zavraždit
václav je prohlášen zpatrona české země a byl prohlášen za svatého stejně jako babička ludmila
ludmila proč je svatájejí snacha-václavova matka nechala jí uškrtit
bylaw časté vraždy mezi přemyslovci?ano, protože měli mnoho synů, a každý chtěl vládnout
kdy je mezi přemyslovci klidaž v 11. a 12. stol. je mezi nimi klid, protože měli jenom jednoho mužského potomka
memorize

Section 2

Question Answer
co udělal boleslav 1 nuchal zavraždit bratra václava
boleslav 1 neboukrutný
vládl30 let
společně s otou 1....porazili madary v 955 na lechu
ovládnul...celé čechy, část moravy, slezko, a krakovsko
zavedlpravidelné daně a začal razit první české mince-stříbrné denáry
memorize

Section 3

Question Answer
kolik měli břetislav a jitka synů5
Vratislav II1085 se stal českým králem
venue Vratislava II.jmenoval se vladislav II. stal se českým králem-1158, titul byl dědičný, ale neudržel ho
dědičný královský titul získal ....až jeho syn přemysl otakar 1. a v roce 1212 získal zlatou bulu sicílskou
od přemysla otakara 1. ....přestává platit starešínský řád a na trůn vždy prvorozený syn panovníka
memorize

Section 4