Create
Learn
Share

Praktiske udtryk

rename
elenamocanu's version from 2016-03-13 19:01

Section

Question Answer
...er nu ige til debat her i foreningen...is again under debate here at the association
Der er nu igen problemer med...herOnce again we have problems concerning...here
Det er for nylig besluttet , at...It has been recently decided that...
I det senenste tid har der været meget diskussion af...Lately there have been many discussion around...
Ifølge XAccording to...
X menner/udtaler/foreslår/giver utryk forX means/expresses/suggests/ argues for
Efter Xs meningAccording to X's opinion
Xs holdning er...X's opinion is...
Det er jeg (ikke) enig med hende/hamI agree/disagree with her/him
Det er jeg (helt/fuldstændig) enig med hende i...I absolutly agree/disagree with her on...
Det mener jeg (ikke), at han/hun har ret iI (don't) mean that he/she is right on this.
Det er (ikke) korrektIt's (not) right
Jeg er (helt/fuldstændig) enig med X, når hum siger at...I absolutely agree/disagree with X, when she says...
Jeg er (ikke/helt) enig med X i, at...I agree/disagree with X on...
Jeg mener ligesom X, at...I believe the same way as X, that...
Jeg vil tilslutte mig Xs synspunkter vedrørende..Connecting to X's arguments concerning...
Jeg er (dybt) uenig med X i spørsmålet om...I diasgree completely with X on the question of...
Jeg kan godt forstå at...men jeg mener ikke at...I can understand that..but I don't think that...
Jeg ved got at...men...I know that...but...
Jeg er godt klar over at...men det kan ikke være rigtig at...I know very well that...but it's not right to...
Jeg er for...I am for...
Jeg er imod...I am against...
Jeg er tilhænger...I am a follower...
Jer er modstander af...I am an opponent of...
Jeg kunne godt tænke mig...I would like to...
Det vil være dejlig/rart/godt, hvis...It would be great if..
Jeg vil foreslå...I would suggest...
Jeg synes, vi skulle...I think we should...
Vi kunne måskeMaybe we could...
Jeg vil opfordre alle til at...I would like to challenge all to...
Jeg synes, man skulle/burde...I think one should...
memorize