Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Pp L1 1

rename
jevijako's version from 2018-07-12 06:01

Section

Question Answer
évêque mєпископ
digne гідний, достойний, поважний
vieillard mстарець
siège m1.сидіння 2.місцеперебування 3.пост 4.облога
quoiqueхоч, хоча
manière f1.спосіб 2.manières 1)поведінка 2)хвилювання
exactточний
propos mмовлення, розмова
diocèse mєпархія
autantстільки
conseiller1.радник 2.conseiller (municipal) член ради
noblesse fдворянство
conterрозповідати
hériterуспадкувати
de bonne heureрано
usage m1.використання, застосування 2.звичай
parlementaireпарламентський
nonobstant qchусупереч
être bien fait de sa personneбути нахабним
spirituel1.духовний 2.дотепний, кмітливий
galanterie f1.вічливість 2.комплімент 3.залицяння
survenirстатися, настати, наступити
événement(évènement) m1.подія 2.événements події
se précipiter1.ганяти, 2.кинутися
décimerзруйнувати, руйнувати
chasser1.вигнати 2.полювати, ловити
traquerвисліджувати, переслідувати
disperser1.розвіяти 2.розігнати
memorize