Create
Learn
Share

Porifera - Svampedyr

rename
andreas1996's version from 2018-01-17 20:37

Section

Question Answer
Porifera oprindelse?Kambirum
Nævn de 3 klasser indenfor svampedyr (pensum)Calcarea, Hexactenellida og Demospongiae
Danske betegnelse af Calcarea?Kalksvampe
Danske betegnelse af Hexactenellida?Glassvampe
Danske betegnelse af Demospongiae?Hornsvampe
Hvilket skelet element (spikler) består Calcarea af?Kalkspikler
Hvilket skelet element (spikler) består Hexactenellida af?Kiselspikler (altid 6 stråler)
Hvilket skelet element (spikler) består Demospongiae af?Kiselspikler (aldrig 6 stråler)
Hvilken celle bruger porifera til at skabe vandstrøm med?Kraveceller eller choanocytter
Langt de fleste svampedyr er fastsiddende filter feeders, et andet ord for det?Sessile
Hvordan optages små partikler i svampedyrenes choanocytter?fagocytose
Nævn de 3 grundformer for svampedyrAscon, Sycon og Leucon
Udstrømningsåbning fra svampens kropskammerOsculum
Det simpleste af de 3 basale kropsplaner for svampedyr?Ascon - typen
Det mest kompleske af de 3 basale kropsplaner for svampedyr?Leucon - typen
Fimrekammer hos leucontypen består af?Choanocyt-/flagelbeklædt kammer
Hvordan finder respiration og ekskretion sted?Ved diffusion over cellevæggen
Archaeocyt celler kan også siges at være svampedyrets?"Stamceller"
Hvor finder man typisk Gemmula?Ferskvandssvampe
Hvad er Ostium?Der hvor vandet passere ind til indstrømningskanalen
Hvad gør Choanoblast forskelligt fra Choanocyt?Har 2 krager i stedet for 1 per cellekerne
Hvilken af de 3 basale kropsplaner er dominerende for størstedelen af alle svampedyr?Demospongier
Hvordan undgår svampedyr at filtrere det samme vand igen og igen?Ved at skyde filtreret vand langt væk gennem Osculum
Hvordan reproducere svampedyr?aseksuelt
Hvad findes i alle svampes skelet?Spikler
Hvad karaktisere glassvampe i forhold til andre svampe med cellulær kroppe?Radialt symmetri
memorize

Recent badges