Create
Learn
Share

Populacni genetika 2

rename
drist's version from 2017-04-17 13:58

Section

Question Answer
Dusíkaté bázeodvozné od pyrimidinu: cytosin - C, tymin - T, uracil- U, odvozené od purinu adenin - A, guanin - G
Nukleotidy se postupně vzájemně spojují donukleotidového řetězce fosfodiesterovou vazbou, která vzniká mezi C3 jednoho nukleotidu a C5 dalšího nukleotidu
adenin se párujes thyminem (či s uracilem v dsRNA) pomocí dvou vodíkových můstků
guanin se párujes cytosinem třemi vodíkovými můstky
Spojení dusíkatých bází se nazývákomplementární pár bází (bp)
Typická konformace, kterou zaujímá molekula DNA za fyziologických podmínekpravotočivá šroubovice s 10 nukleotidy na otáčku
Nadšroubovicové vinutí se nazývásuperspiralizace
primární struktura DNAPořadí nukleotidů v řetězci DNA
sekundární struktura DNA dvoušroubovice (helix) – dva komplementárně orientované řetězce
terciární struktura DNA vyšší stupeň spiralizace – nadšroubovice (superhelix)
Histonmalý protein, který pomáhá vytvořit strukturu DNA
Chromatinkomplex DNA a proteinů, tvoří významnou složku chromozomů. Stav chromatinu se mění v průběhu života buňky.
Nukleozómelementární stavební jednotka chromatinu
nukleozomový řetězecnejvíce rozvolněná DNA, může se replikovat
solenoid dochází k přiblížení a spiralizaci nukleozómů
mitotický chromozomnejvětší kondenzace DNA, ale neumožňuje transkripci a replikaci
Chromozom umožňujerovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk
Stavba chromozomudvě podélnéi chromatidy, které jsou propojeny centromerou v oblasti tzv. primární konstrikce
homologní chromozomychromozomy obsahující tytéž geny
heterologní chromozomychromozomy, které se liší stavbou
karyotypsoubor všech chromozomů v jádře buňky
haploidní buňkan (gameta-pohlavní buňka)
diploidní buňka2n (běžná somatická buňka, jeden chromozom od otce, jeden od matky)
tetraploidní buňka4n (více chromozomů, rostliny)
Přenos genetické informace může probíhatve vertikálním směru (z mateřské buňky na dceřinou) nebo v horizontálním směru (především bakterie – praktický význam v genovém inženýrství)
memorize

Recent badges