Create
Learn
Share

Polypdyr

rename
groendahl13's version from 2018-01-30 10:26

Section

Question Answer
Hvor mange kimblade har polypdyr, og hvad kaldes de?To. Det indre kaldes endoderm, og det ydre kaldes ektoderm.
Hvad kaldes polypdyr på latinsk?Cnidaria
Hvad kaldes det når et dyr har to kimblade?Diploblastiske.
Hvad kaldes det når et dyr har tre kimblade?triploblastiske.
Kropsvæggen er inddelt i et ydre og et indre epitel, samt et støttevæv imellem. Hvad kaldes disse 3 dele?Det ydre epitel: epidermis. Indre epitel:gastrodermis. Støttevæv: mesogloea.
Nævn tre klasser indenfor polypdyr.Hydrozoa, scyphozoa(storgopler), anthozoa(koraldyr).
Nævn tre underklasser indenfor Anthozoa.Hexacorallia, ceriantipatharia, octocorallia.
Nævn en orden indenfor hexacoralliaScleractinia.
Hvor lever polypdyr?De er primært marine, og nogle få lever i ferskvand.
Polypdyr har to morfologiske former. Hvad hedder disse og hvad kendetegner dem?Polyp: tilpasset til et stillesiddende liv. Medusa: er tilpasset til frit-svømmende liv.
Se på figur 1 og udfyld de manglende bokse.Se svar til figur 1.
Polypdyr har celler kaldet cnidocytter. Hver cnidocyt producerer et bestemt organel, hvad er en fællesbetegnelse for dette organel, og giv et eksempel på sådan et organel.Fællesbetegnelsen er cnidae og eksempler er Nematocytter, glutinant eller volvent.
Hvordan sker fordøjelse?Med mund og tarm, evt. fællestarm. Der sker ekstern fordøjelse ved enzymer i tarmen. Fordøjelse/optagelse sker ved gastrodermisceller.
Hvordan sker respiration og ekskretion?Ved diffusion.
Forklar figur 2, og udfyld felter.Polypform med flere zooider på ét stolon. De har fælles kanalsystem. Hver zooid har en funktion.
Hvodan er deres symmetri?Radial symmetri eller biradial.
Har polypdyr nerveceller?Ja, de har et nervenet med kontraktile celler og dette kaldes 'neuro-muskulært system'.
Hvilken primære funktion har gastrodermis?Har en funktion i fordøjelse.
udfyld mangelende felter figur 3. Hvilken klasse tilhører dette?Livscyklus for hydrozoa. Har en aseksuel polypform, og en seksuel meduse form.
Under klassen hydrozoa, lever polypperne her ofte i koloni eller ikke i kolonier?De lever ofte i kolonier.
Hvad kaldes de fritsvøemmende larver?Planula larve
I klassen hydrozoa; har polypper mesenterier(skillevægge)?nej
I klassen hydrozoa; har medua velum?ja
Hvilken klasse tilhører polypdyret på figur 4?Hydrozoa.
Hvilken klasse hører arten hydra under, og nævn karakteristika for hydra.Hydra hører under klassen hydrozoa. Den har kun polypform. Har 6-10 tentakler, som er hule. Er rovdyr. Kan formere sig aseksuelt og seksuelt.
I hvilke habitater lever dyr fra klassen hydrozoa?Marine og ferskvand.
I hvilke habitater lever dyr fra klassen scyphozoa?Marine
Hvad karakterisere polypper fra klassen scyphozoa?Der er ingen polypper, eller polyppen er stærkt reduceret i størrelse.
Klassen scyphozoa; har medusa velum?nej
Hvad er rhopalier og hvilken klasse har disse?Scyphozoa har rhopalier, som er sanseorganer og de har 4, 8 eller 16 af dem.
Beskriv hvad der sker på figur 5, og hvilken klasse dette tilhører.Scyphozoas livscyklus.
Hvad er særligt ved klassen anthozoas meduser?Der er ingen meduser. Kun marine polypper.
Hvor lever polypdyr fra klassen anthozoa.Marine habitater.
Hvor mange mesenterier har polypdyr fra klassen anthozoa mindst?De har mindst seks mesenterier (skillevægge) med nematocyster.
Nævn tre karaktertræk fra underklassen hexacorallia1)Har simple lige tentakler. 2)Parvise mesenterier, af 6 3)Har exoskelet
Nævn to karaktertræk fra underklassen ceriantipatharia.1) Har simple lige tentakler. 2) parvise mesenterier, af 6.
Nævn tre karaktertræk fra underklassen octocorallia1) 8 fjergrende tentakler 2)8 uparrede mesenterier 3)Endoskellet.
Hvilket polypdyr ses på figur 6. Nævn klasse og underklasse, samt art.Det er en anthozoa, fra underklassen hexacorralia. Det er desusden en søanemone.
Hvad spiser søanemoner?De spiser kød. Især i form af fisk.
Hvordan finder søanemoner mad?De søger efter føde ved langsom bevægelse langs substrat.
Hvilken klasse tilhører polypdyret på figur 7?Anthozoa
Hvilken klasse tilhører polypdyret på figur 8?Schyphozoa
Hvilken klasse tilhører polypdyrene på figur 9?Hydrozoa
Scyphozoastorgobler
StorgoblerScyphozoa
AnthozoaKoraldyr
KoraldyrAnthozoa
ScleractiniaStenkoraller
memorize

Recent badges