Create
Learn
Share

Polypdyr-Cnidaria

rename
hinabi's version from 2018-01-26 12:26

Section 1

Question Answer
Hvad skelner Polypdyrs embryologi fra svampes?Polypdyr udvikler en gastrula efter blastula-trinet. De får indre og ydre kimblade (ektoderm og endoderm)
Hvad skelner Cnidaria og Ctenophorers embryologi fra de andre klasser i vores pensum?De er diploblastiske. De har et endoderm og et ektoderm lag.
Nævn klasse og 3 rækker for polypdyrCnidaria, Hydrozoa/ Scyphozoa/Anthozoa
Hvilken klasse tilhører octocorallia?Anthozoa
Hvilken klasse tilhører Ceriantipatharia?Anthozoa
Hvilken underklasse og klasse tilhører Scleractinia?Underklasse: Hexacorallia, klasse: Anthozoa
Hvad gør Cnidarier til Cnidarier?De har Cnidocytter
Cnidarier har en fuldstændig tarm. Rigtig eller forkertforkert. De har en ufuldstændig tarm. Føde skal den samme vej ud som ind.
Hvordan virker deres nervecellekommunikation?Ved neurotransmittere over synapserne. De har et diffust nervenet
Hvad er Cinadias to former?Polypform og Meduse-form
memorize

Section 2

Question Answer
Hvad karakteriserer Hydrozoa?1. De er enten solitære eller koloniale hydroider med medusa. mange af dem er marine. 2. Ferskvandspolypper har små meduser. 3. Aseksuelle Polypper og sexuelle Meduser
Hvad er fænotypisk for Hydrozoa?Polypper UDEN skillevæg (Mesenterier) (undtaget Anthozoa) og meduser MED meduserandsejl (velum) (untaget Scyphozoa)
Hvad karakteriserer en Hydrozumeduse?Svømmetaget. En kontraktion af ringmusklet sammen med udretning af mesogøæ-elasticitet
Den typiske livscyklus for en Obelia består af disse to ting:vekseln mellem asexuel polypform og sexuel meduseform
Hvordan karakteriseres en Hydra?Rovdyr, ingen meduseform, Symbiotisk med små grønalger
Hvor stor kan Scyphozoa blive?Om til 2 m i diameter, med 70m tentakler.
Scyphozoas fænotype:Intet velum i medusen. 4, 8 eller 16 rhopalier med sanseorganer. Op til 96% vandindhold
Hvilken klasse tilhører Aurelia Aurita (Øregoplen)Den tilhører Scyphozoa
Hvad er Rhopalier?små hårlignende ting rundt om vandmanden
Har Scyphozoa polypper?De har ingen eller stærkt reducered polypper (i størrelse)
memorize

Section 3

Question Answer
Hvad karakteriserer Anthozoa?1. Kun Polypper. Ingen Medusa. 2. Solitære eller koloniale. 3. gastroventrikulær hulrum (mave), som er opdelt med mindst 6 mesenterier (skillevægge) med nematocyster. 4. Endodermale gonader.
Hvilke underklasser har Anthozoa?Hexacorallia, Ceriantipatharia, Octocorallia
3 karakteristika for Hexacorallia:Polyp med simple og lige tentakler, parvise mesenterier: n x 6. Exoskelet
2 karakteristika for Ceriantipatharia:Polyp med simple og lige tentakler, uparrede mesenterier: n x 6
3 karakteristika for Octocorallia:Polyp med 8 fjergrenede tentakler, 8 uparrede mesenterier ALTID, Endoskelet
Hvad er Hexacorallia?Søanemoner og hårde koraller
Hvad er Ceriantipatharia?Røreanemoner og sorte/tornede koraller
Hvad er Octocorallia?bløde og hornagtige koraller
Hexacorallias form:Hårde kalkstenskoraller, som danner reve. (Orden Scleractinia)
Hvor kan man finde Octocorallia?I de danske farvande. Lilla søfjer
memorize