Create
Learn
Share

Polisradio

rename
l1mited's version from 2017-01-06 20:34

Section 1

Question Answer
01Barn borta
02Barn omhändertaget
03Bedrägeri
04Bedrägligt beteende
05Brand
06Brand automatlarm
07Bråk i bostad
08Bråk annat
09Dödsfall
10Efterlyst
11Fylleri
12Rattfylleri
13Förargelse/ ofredande
14Försvunnen person
15Hemfridsbrott
16Olaga intrång
17Hjälp service
18Skärpt beredskap
19Räddning/ haveri
20Kontroll person/fordon
memorize

Section 2

Question Answer
21Lägenhetsundersökning
22Misshandel
23Misshandel grov
24Mord/ dråp
25Olaga hot
26Bombhot
27Våldtäkt
28Sedlighets brott övriga
29Skadegörelse
30Stöld/inbrott
31Stöld annat
32Snatteri
33Snatteri lul
34Personrån/ väskrykning
35Rån väpnat
36Rån övrigt
37U/ passlagen
38Skottlossning
39Våld/ hot mot polis
40Våld/hot mot tjänsteman öv
memorize

Section 3

Question Answer
41Sjukdomsfall olycksfall
42Arbetsolycka
43Självmordsförsök
44Psykiskt sjuk
45Handräckning
46Larm överfall
47Larm inbrott
48Larm bedrägeri
49Larm sabotage
50Larm annat
51Båt pågående stöld
52Båt anträffad stulen
53Cykel pågående stöld
54Cykel anträffad stulen
55Mfordon pågående stöld
56mfordon stöld ur/från
57Mfordon anträffat stulet
58trafikbrott
59Trafikolycka personskada
60trafikolycka vilt
memorize

Section 4

Question Answer
61Trafikolycka annat
62Transport person/ eskort
63Transport annan
64Trafikhinder
65Trafikkontroll
66Brott mot sjölagen
67Hittegods
68Husrannsakan
69Ol lokala ordningsföreskr
70Brott mot alkohollagen
71Narkotikabrott
72Brott mot vapenlagen
73Knivlagen
74Jaktlagstiftningen
75Djur skadat/ dött/ omhänd
76Ofog barn/ ungdom
77Avrapportering tidigare hr
78Bevakningsuppdrag
79Annat
80
81
82
memorize