Create
Learn
Share

Platyhelmthes - Fladorme

rename
andreas1996's version from 2018-01-20 20:36

Section

Question Answer
Embryologisk set, hvad skiller fladorme fra polypdyr?Fladorme er triploblastriske
Hvilket kropsplan har fladormen?Acoelomate -> Mesodermen udfylder blastocoelet
Hvilken symmetri kendetegner fladorme?bilateralt symmetri
Cellerne som fylder hulrummet mellem organsystemerne og epidermis/tarmen kaldes?Parenchymceller
Hvilke klasser er pensum under Platyhelminthes (Fladorme)?Turbellaria, Trematoda, Monogenea og Cestoda
Hvilke 2 ordner kan med inddele Turbellaria (fimreorme) i?Tricladida og Polycladida
Hvilke klasser er endoparasitter?Trematoda og Cestoda
Hvilke klasser er ektoparasitter?Monogenea
Turbellaria findes kun i marine omgivelser? sandt eller falsk?Falsk
Hvad karaktisere Fritlevende fladorme (fimreormene)?Et cilieklædt epidermis
Hvad kaldes epidermis hos ikterne og bændelormene?Neodermis
Protonephridier i flammecellerne står for?Osmoregulation hos ferskvands-planarier
Hvilket køn har fladorme?De er tvekønnede
Kan nogle ferskvandsplanarier formerer sig aseksuelt ved kløvning?Ja. -> De er kendt for deres evne: regeneration
Hvad menes der med ordet Monøse?hermafroditiske
Hvilke mellemværter har den kinesiske leverikte?En ferskvandssnegl og en Karpefisk
Nævn stadierne fra en voksen kinesisk leverikte mod en ny værtMetacercarie -> Miracidielarve -> Sporocyste -> Redie -> Cercarie -> Metacercarie
Hvad hedder monogenea's sugeskål som den bruger til at sidde fast på værten?Opisthaptor
Hvad kaldes en bændelorms "hoved"Scolex
Hvad er microthrix funktion på Cestoda?Øge overflade volumen til bedre at kunne absorbere næring osv.
Hvad skærmer Cestoda mod værtens fordøjelsesenzymer?mucopolysaccharider
Et ord for bændelormens selvbefrugtning fra samme eller nærliggende led? (kønsliv)Hermafrodit
Ville det være godt hvis mennesker, i tilfælde hvor de normalt var vært, blev mellemvært for en endoparasitisk fladorm?Nej. Kan være dødeligt
Hvor er Schistosoma (blodikten) især udbredt?I troperne
memorize