Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Pighuder

rename
groendahl13's version from 2018-06-19 09:37

Section

Question Answer
I hvilke habitater lever pighuder?De er alle marine.
Hvilken form for endoskellet har pighuder?Det er af kalkplader
Hvordan bevæger pighuder sig?Ved vandkanalsystem
Hvilken form for symmetri har pighuder?5-tallig (pentaradial symmetri)
Hvilken symmetri har larverne?Bilateralt symmetriske
Hvodan laver pighuder osmoregulation?Det kan de fleste ikke.
Hvad er pighuders latinske navn?Echinodermata.
Nævn to underrækker indenfor pighuder.Pelmatozoa, Eleutherozoa
CrinoideaSølijler
SølijlerCrinoidea
Nævn 4 ordner indenfor EleutherozoaAsteroidea (søstjerner), ophiuroidea (slangestjerner), Echinoidea (søpindsvin), Holothuroidea (søpølser)
SøstjernerAsteroidea
Asteroidea Søstjerner
ophiuroideaslangestjerner
slangestjernerophiuroidea
Echinoideasøpindsvin
søpindsvinEchinoidea
Holothuroideasøpølser
søpølserHolothuroidea
Nævn to ordner indenfor echinoidea Echinoida og spatangoida
Hvordan respirere pighuder?Ved gæller
Hvordan er pighuders nervesystem?Det er reduceret med en nervering.
Hvordan virker vandkanalsystemet?Der kommer vand ind igennem madreporpladen, som leder ind i stenkanal, som kommer ind i ringkanal som går rundt om munden. Herfra går der der radial kanaler ud. I søstjerner går radiar kanaler ud i armene. Små laterale kanler går ud fra den radiale kanal, som leder ud i ampulla. Amupulla bruges til at opbevare ekstra vand i. Vandet kommer igen ud ad madreporpladen. Vandkanal systemet er et hydralisk system, som bruges til bevægelse. I søstjernen kan armene styres ved at dyret ændre trykket af vandet inde i kanalerne.
Nævn 5 avancerede karaktertræk ved pighuder1)De har en 5-tallig symmetri. (pentaradial symmetri) 2)De har et endoskellet af kalkplader 3)De har et vandkanalsystem 4)De er alle havdyr. 5)Respiration foregår ved gæller 6)De har ofte en stor tarm, samt mundapperat.
Nævn 6 karaktertræk ved sølijler1)De spiser plankton og partikler 2)De er fastgjort det meste af livet 3)Kroppen er dækket af lederagtigt skin som indeholder kalkplader 4)Epidermis er ikke veludviklet 5)madreporite, pedicillarie, pigge er ikke til stede 6)Særkønnede7)oral skive vender opad 8)Mange arme9)Åbne ambulakrafurer
Hvad spiser søstjerner?De kan både være planteædere, ådselsædere og kødædere.
Hvor er munden på søstjerner?På undersiden
Hvor mange arme har søstjerner?de har ofte 5. Nogle kan have flere.
Hvordan sker respiration ved søstjerner?Gennem kropsoverfladen
Hvad er den primære funktion af vandkanalsystemet ved søstjerner?Bevægelse
Hva kan maven ved søstjerner?Skydes ud igennem munden.
Beskriv en søstjernes hjerne.De har ingen. De har en nervering rundt om munden.
Har søstjerner adskilte køn eller er de hermafroditter?De har adskilte køn
Hvordan sker fertilatision ved søstjerner?Eksternt om sommeren. Æg og sæd bliver smidt ud i vandmasserne.
Beskriv evnen til regeneration hos pighuder.Pighuder kan regenere mistede dele. F.eks. kan en søstjerne regenerere en mistet arm. De kan med vilje bortkaste en arm i forsvar og senere vokse den ud igen.
Forklar larvens metamorfose til søstjerneDen venstre side bliver den orale overside, og den højre side bliver den aborale underflade.
Hvor er gonaderne i søstjerner?I armene
Kalkskellet pladerne er omgivet af et bestemt protein. Hvad kaldes det?catch collagen
Hvilken funktion har pedicellarier?Renser overflader for snavs
Hvad er hæmalsystem?Et system af væsker, som løber rundt i pighuderne. Ikke et rigtigt cirkulations system.
Nævn 7 karaktertræk for slangestjerner (ophiurodea)1)Ambulakralfurer er lukkede 2)ingen pedicillarier eller papulae 3)Ingen blindsække i armene 4)Sugefødder med sugeskiver 5)Alle arme kan være forrest, ved bevægelse 6)Larver har ikke et fastsiddende fase 7)Marine på dybt vand 8)Græssere, suspensionædere eller prædatorer 9)Udpræget automi.
Hvordan er armene ved ophiutodea?De er lange og adskilt fra kroppen.
Hvor har søpindsvin deres mund? Mundes holdes altid mod bunden.
Hvor mange arme har echinoidea?De har ingen
Søpindsvin har en kompakt krop i endoskal, som kaldes?En test
Hvad kaldes den struktur der holder tænderne, ved søpindsvin?aristotles lantern
Hvad spiser søpindsvin?Organisk materiale og alger
Er ambulakralkrafur lukkede eller åbne ved søpindsvin?De er lukkede.
Er echinoidea hermafroditter eller særkønnede?Særkønnede.
Hvad er forskellen på echinoida og spatangoida echinoida er radial symmetrisk og spiser alger. spatangoida er sekundært bilateralt symmetrisk og spiser partikler.
Nævn 5 karaktertræk for søpølser.1)Skelletplader er reduceret 2)De ligger på en side af kroppen 3)Kroppen er cirkulær med lange muskler 4)De har orale tentakler 5)De er særkønnede, men nogle få er hermafroditter.
Udfyld de mangelende felter på figur 1se svar
Hvilken underrække og klasse ses på figur 2, og udfyld de manglende felterUnderrække: pelmatozoa og crinoidea (sølijler, fjerstjerner)
Hvilken underrække og og klasse ses på figur 3?Underrække: pelmatozoa og crinoidea (sølijler, fjerstjerner)
Hvilken underrække og klasse ses på figur 4, og udfyld de manglende felterUnderrække: eleutherozoa klasse: Asteroidea
Hvilken underrække og klasse ses på figur 5, og udfyld de manglende felterUnderrække: eleutherozoa klasse: Asteroidea
Hvilken underrække og klasse ses på figur 6, og udfyld de manglende felterUnderrække: eleutherozoa klasse: Ophiurodea (slangestjerner)
Hvilken underrække og klasse ses på figur 7, og udfyld de manglende felterUnderrække: eleutherozoa klasse: Ophiurodea (slangestjerner)
Hvilken underrække og klasse ses på figur 8, og udfyld de manglende felterUnderrække: eleutherozoa klasse: Echinoidea (søpindsvin)
Hvilken underrække og klasse ses på figur 9, og udfyld de manglende felterUnderrække: eleutherozoa klasse:Holothuroidea (søpølser)
memorize

Recent badges