Create
Learn
Share

Pharynx

rename
adiop's version from 2018-02-13 13:57

Section

Question Answer
Pharynx er et annet navn forsvelget
Hva er pharynx10-12 cm langt rør av muskel og fascie som kommuniserer med nese- og munnhule kranialt, og med larynx og oesophagus kaudalt......Fungerer både som mat- og luftvei.
Pharynx festeFester seg til undersiden av basis cranii- kilebenet, tuba auditiva, os temporale og occipitale. Ligger foran cervikal virvlene, flattrykt forfra-baktil
Tilheftningen lateralt er avbrutt med tre delerProcessus pterygoideus og raphe pterygomandibularis-----. Lig stylohyoideum og os hyoideum. ------Cartilago thyroidea og cricoidea
Pharynx inndeles iNasopharynx -------Oropharynx-------- Laryngopharynx
Nasopharynx Øverste del av svelget, danner en hvelving under skallebasis, kommuniserer fortil med posteriore åpning av nesehulen, -choana. I takets mucosa ligger ansamlinger av lymfevev (pharyngeal tonsillen).----------På hver sidevegg munner tuba auditiva, gangen til mellomøret.
Oropharynxmidtre del av svelget, ligger bak munnhulen, under den bløte ganen og over øvre kant av epiglottis-------. Fremre ganebue danner overgangen mellom munnhulen og oropharynx. --------Tonsillene ligger i sideveggene mellom fremre og bakre ganebue---------. Øvre del av tungens bakre tredjedel danner fremre vegg.
LaryngopharynxNedre del av svelget, fra øvre kant av epiglottis til øvre del av oesophagus.-------- Larynx åpner seg baktil inn mot laryngopharynx. Nedenfor danner baksiden av larynx fremre vegg av laryngopharynx.--------------Kommuniserer med lommer i mucosa som ligger foran epiglottis-valleculae----------. Slimhinnerecesser lateralt for skjoldbrusken, fossa piriforme, drenerer føde fra munnhulen rundt epiglottis og ned i oesophagus
Pharynx-muskulatur Svelgveggen består av skjelettmuskulatur og fascie. Åpninger mellom musklene er forsterket av fascie og danner inngangporter for muskler, kar og nerver.
musklene Svelgsnørere;m constrictor superior, medius og inferior.
Longitudinelle musklerm stylopharyngeus---------, m salpingo-pharyngeus,------------- m palatopharyngeus
Svelgsnørere Krumme muskelplater som fester seg til laterale rand av nese- og munnhule samt larynx. Møtes baktil i svelgsømmen, raphe pharyngis. ----------Overlapper slik at muskelen under ligger utenpå nedre del av muskelen over. -------------Snører sammen pharynx - sekvensiell kontraksjon (svelging) propellerer maten nedover.--------- N-X
M constrictor superior Fester seg anteriort til pterygoideus (hamulus), raphe pterygomandibularis og mandibula.---------------Et muskelbånd danner en palato-pharyngeal sphinchter som stenger mellom naso- og oropharynx ved kontraksjon
M constrictor medius Fester seg anteriort til nedre del av lig. Stylohyoideum og os hyoideum------------Overlapper nedre del av m constrictor superior.
M constrictor inferior Fester seg anteriort til cartilago thyroidea og cricoidea og et ligament mellom disse. Fibrene som fester på cartilago cricoidea danner den smaleste delen av pharynx.-----------Overlapper m constrictor medius.-----------------Nedre fibre går over i veggen i oesophagus
Longitudinelle muskler Alle descenderer fra forskjellige utspring på hodet og fester seg i svelgveggen. Løfter veggene i pharynx under svelging
M Stylopharyngeusgår av fra proc. Styloideus og fortsetter ned mellom m constrictor superior og medius. Sprer seg vifteformet ut i veggen. ---------N-IX.
M salpingopharyngeus,; går av fra nedre del av tuba auditiva og ender i svelgveggen. N-X.
M palatopharyngeus Utgår fra øvre flate av ganeseilet og går bakover og lateralt over i svelgveggen.------- Danner bakre ganebue - arcus palatopharyngeus -----------Senker ganeseilet og trekker bakre ganebuer sammen i midtlinjen--------- Løfter pharynx under svelging-------- N-X
Pharynx-aperturerÅpninger mellom muskler danner inngangsporter. --------Største åpning mellom m constrictor superior og medius samt mylo-hyoideus. Her entrer m stylo-pharyngeus som går inn i svelg-veggen, samt kar og nerver til tungen.-------------- Mindre åpning mellom m constrictor medius og inferior der kar og nerver til larynx entrer.
Pharynx forskynes av forskjellige grener fra ... og en gren fra ... a carotis externa og en gren fra a subclavia
A. carotis extrerna forrskyner pharynx viaa pharyngea ascendens---------- grener fra a facialis ---------grener fra a lingualis --------grener fra a maxillaris
A subclavia forskyner pharynx via a thyroidea inferior
Pharynx-venedrenasje Superiort dreneres blodet til plexus pterygoideus i fossa infratemporalis.-------------- Inferiort til v facialis og jugularis interna.
Pharynx-innervasjonMotorisk og det meste sensorisk innervasjon til pharynx (ikke nasopharynx) vesentlig fra grener fra IX og X som danner et plexus i fascien utenpå svelgveggen.---------- Dannes fra: ramus pharyngeus fra N-X grener fra n laryngeus superior fra N-X pharyngeale grener fra N-IX -------------Alle muskler i svelg innervert av N-X, bortsett fra m stylopharyngeus (N-IX).
Pharynx- sensorisk innervasjon Nasopharynx; pharyngeal gren fra n maxillaris i .------------- Oropharynx; grener fra IX via plexus pharyngeus.---------------- Laryngopharynx; grener fra NX via plexus pharyngeus
memorize