Create
Learn
Share

Pharmacologically Active Metabolites in Humans

rename
agentorange's version from 2015-04-14 03:29

Section

Parent drugMetaboliteBiotransformation process
AcetohexamideHydroxyhexamideKetone reduction
AcetylmethadolNoracetylmethadolN-Demethylation
AmitriptylineNortriptylineN-Demethylation
Azathioprine6-MercaptopurineGlutathione conjugation
CarbamazepineCarbamazepine-9,10-epoxideEpoxidation
Chloral hydrateTrichloroethanolAldehyde reduction
Chlorpromazine7-HydroxychlorpromazineAromatic hydroxylation
ClofibrateChlorophenoxyisobutyric acidEster hydrolysis
CortisoneHydrocortisoneKetone reduction
DiazepamDesmethyldiazepam and oxazepamN-Demethylation and 3-hydroxylation
DigitoxinDigoxinAlicyclic hydroxylation
DiphenoxylateDiphenoxylic acidEster hydrolysis
ImipramineDesipramineN-Demethylation
MephobarbitalPhenobarbitalN-Demethylation
Metoprolola-HydroxymethylmetoproloBenzylic hydroxylation
PhenacetinAcetaminophenO-Deethylation
PhenylbutazoneOxybutazoneAromatic hydroxylation
PrednisonePrednisoloneKetone reduction
PrimidonePhenobarbitaHydroxylation and oxidation to ketone
ProcainamideN-AcetylprocainamideN-Acetylation
Propranolol4-HydroxypropranololAromatic hydroxylation
Quinidine3-HydroxyquinidineAllylic hydroxylation
SulindacSulfide metabolite of sulindacSulfoxide reduction
ThioridazineMesoridazineS-oxidation
WarfarinWarfarin alcoholsKetone reduction
memorize