Create
Learn
Share

Pediatri Hastalik Tedavi

rename
nilosk's version from 2018-04-05 20:15

Section

Question Answer
KawasakiAsetil Salisilik asit + İV ig 2 gr/kg tek doz
KonvülziyonParasetamol + Diazepam
APSGNFurosemid + Na ve K kısıtlama, Ca kanal blokörü Beta blokör
Henoch Schönlein Purpurası Hidrasyon, Yumuşak diyet, aktivite kısıtlama, NSAİ, Steroid
ARAPenisilin G, Sulfadiazin (1g), Eritromisin (2x250 mg)
ARA- karditPrednisolon (ömür boyu)
ARA- artritAsetil salisilik asit. (21 yaşa kadar)
ARA- koreHaloperidol (3x0.5mg (21 yaşa kadar)
ARA - Kalp yetmezliğiDigoksin, Diüretik
MenenjitAmpisilin + Sefotaksim veya Ampisilin + Gentamisin
Erken SepsistePenisilin + Aminoglikozid veya Penisilin + Sefotaksim
Geç SepsisteVankomisin + Aminoglikozid veya Vankomisin + Seftazidim
İyileşme göstermeyen yenidoğan sepsisiAmpisilin + Gentamisin
Yenidoğan HSVAsiklovir
FMFkolşisin
İTPsteroid + İV İg + Splenektomi
Nefrotik SendromTuz kısıtlama + Penisilin + Furosemid + Prednizolon + Nifepidin
Parazit Mebendazol + Albendazol + Pirantel pomad
İYEAmpisilin + Aminoglikozid veya Sefalosporin + Aminoglikozid
Akut sinüzitAmoksisilin/Eritromisin + Sulfonamid
Latent Tüberküloz Tedavisi 9 ay izoniazid veya 6 ay rifampisin
M.tbc için Pulmoner/Ekstrapulmoner tüberküloz2 ay INH, rifampisin, pirazinamid + 4 ay INH, rifampisin
M.bovis için Pulmoner/Ekstrapulmoner tüberküloz9-12 ay INH,rifampisin
M.tbc için tüberküloz menenjit2 ay INH, rifampisin, pirazinamid, aminoglikozid/etionamid + 7-10 ay INH, rifampisin
M.bovis için tüberküloz menenjit9-12 ay INH, rifampisin, aminoglikozid/etionamid
Hipokalsemi tedavisi 30-50 mg/kg/gün Ca
Akut ÜrtikerLoratadine
BoğmacaEritromisin
Difteri Penisilin
Astım Beklametazon + Salbutamol
Akut bronşiolit ampisilin + sulbaktam
Fokal epilepsi nöbeti Karbamazepin
Jeneralize myoklonik ve idiopatik epilepsi nöbeti Valproik asit
Jeneralize semptomatik epilepsi nöbeti Fenobarbital
Kızıl10 gün amoksisilin
İYE en sık kullanılan parenteral ilaçSeftriakson
memorize