Create
Learn
Share

Pediatri cikmis 2

rename
nilosk's version from 2018-04-04 18:17

Section

Question Answer
Konjenital rubellada A grubu bulgularıSensörinöral işitme kaybı, Konjenital kalp hastalığı, pigmenter retinopati, konjenital glokom, katarakt Bunlardan en az birinin olması şüpheli KKS düşündürür.
Pridoksin kullanılan hastalıklarOtizm, Astım, Kardiyovasküler hastalıklar, Diyabet, Epilepsi,
PDA'da PG'nin yan etkisiApne
Hyalen membran hastalığı akc grafisi bulgusuAC volümü azalmıştır. Buzlu cam görünümü ve kalp gölgesi seçilemez.
Tüberkülozda 2. basamak ilaçlarıAmikasin, Kapreomisin, Sikloserin, Kanamisin
FKU klinikÇocuğun gelişmekte olan beynini harap ederek ileri derecede zihinsel özürlü. Açık saç rengi açık göz açık ten rengi. Ter ve idrarda küf kokusu. Tedavide fenilalanin diyetten çıkarılır.
C3 düşüklüğü yapan hastalıklarapsgn , lupus , membranoproliferatif glomerulonefrit
Prerenal böbrek yetmezliği labİdrar dansitesi > 1.020, İdrar osm > 500, İdrar sodyumu < 20, İdrar/plasma osm > 1.3, Fraksiyone sodyum atılımı < 1
ABY bulgularıHipertansiyon, Kalp yetmezliği, ödem, Hiperpotasemi bulguları-aritmi ve ekg değişiklikleri, kardiak arest, asidoz, takipne
Hiperpotasemi ekg bulgularıPR uzaması T sivrileşmesi - P kaybolması QRS genişlemesi ST depresyonu - Ventriküler fibrilasyon
Fontaneller ne zaman kapanırÖn fontanel 18 ay, arka fontanel 2-6 ay
Kawasaki görülme yaşı5 yaştan küçük 3 aydan büyük çocuklar
Kawasaki subakut dönem bulgularıKoroner arter tutulumu, Trombositoz, el ve ayaklarda soyulma
Kabakulak etkeniParamikso virüs
Kabakulak inkübasyon süresi12-25 gün
Hepatit b de kullanılan anti viralLamivudine
Kistik fibrozis taramasında bakılanTripsinojen düşük olup olmadığı
Konjenital hipotiroidi nedenleriHipoplazi, atrezi, ektopik, dishormonogenez, iatrojenik, iyot eksikliği, idiopatik, otoimmun
APSGN komplikasyonlarıHipertansif ensefalopati, akciğer ödemi, kalp yetmezliği
Kistik fibroz hangi gen hasarlıCFTR (delta F508 mutasyonu)
Kistik fibroz hangi organları tutarEkzokrin pankreas yetmezliği, akciğer tutulumu, pankreatit, insülin bağımlı hiperglisemi, nazal polipozis, pansinüzit, rektal prolapsus, kolelitiazis
Kistik fibrozis tanısı koyarken ter testinin yanında bakılanEkzokrin pankreas yetmezliği, Tipik KOAH, ailede kistik fibrozis öyküsü
C vitamini eksikliğinde ne olurSkorbüt, kollagen sentezinde defekt, kemik formasyonunda bozukluk osteoporoz, kanamaya eğilim, diş etlerinde kanama, diş kaybı, anemi, immun fonksiyonlarda azalma, depresyon.Periost altına kanama
Çölyak spesifik genHLADQ2 ve HLADQ8
Çölyak ile birlikte görülen hastalıklarDown, Turner, Miller sendromu, Tip1 diyabet, Tiroidit, Selektif IgA eksikliği
Hipertiroidi en sık sebebiGraves hastalığı, 11-15 yaş arası sık. Tedavi Propiltiyourasil
FK'da epilepsi gelişmesinde risk faktörleriAilede epilepsi öyküsü, Öncesinde nörolojik bulgu, Ateşin süresi, Kompleks FK
FK'da rekürrens risk faktörleri18 aydan küçük olma, ailede FK öyküsü, 1 saatten kısa süren ateş ve ateş hafif yüksekken görülen konvülziyon
Diyabetin geç komplikasyonlarıMikrovasküler (Retinopati, Nefropati), Makrovasküler (Erken koroner arter hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, periferik damar hastalıkları), Periferik veya otonom nöropatiler
Diyabette böbrek fonksiyonlarını nasıl takip edersinMikroalbuminüri
VUR hangi hastalarda araştırılırTekrarlayan pyelonefrit, İYE, böbrek gelişiminde gerilik, Renal hipertansiyon, Böbrek yetmezliği
Biyotinidaz eksikliğinde ne olurMetabolik asidoz, deri bulguları, İşitme ve görme kaybı, konvülsiyon ve nörolojik belirtiler
Nefrotik sendrom komplikasyonlarıÖdem, Hipovolemi, Enfeksiyon, Tromboz, Protein eksikliği, Akut böbrek yetmezliği
Nefrotik sendromda enfeksiyonlara yatkınlık sebepleriDüşük İg düzeyleri. İgM'den İgG'ye dönüşüm. Faktör B kaybı. Lenfosit fonksiyonlarında bozukluk. Dalak fonksiyonlarında bozukluk.
ARA tanımıA grubu Beta- Hemolitik streptokoklar ile oluşan ÜSYE sonrası ortaya çıkan kalp eklemler beyin deri ve deri altı dokusunu tutan sistemik bir inflamatuar hastalıktır.
FMF'e yol açan gen16. kromozomun kısa kolunda MEFV geni.
FMF tanısı kriterleriAteş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, oligoartrit, ailede FMF öyküsü en az 2 kriter.
Hiponatremi semptomlarıSerebral ödeme bağlı letarji, apati, Baş ağrısı, Kas seyirmeleri, Kramplar, Konvülziyonlar
Hipernatremi semptomlarıHuzursuzluk, koma, intrakranial kanama, kan yoğunlaşması, tromboz, susama, azalmış cilt turgoru, kuru müköz membranlar
Demir eksikliği anemisi en çok hangi yaşlardayaşamın 3-6 ayı.
TİT'te taş için tek başına tanı değeri olanSistin kristalleri
APSGN elektron mikroskobisinde tipik bulgu Subepitelyal hörgüçler
APSGN TİT'te eritrosit silendirleri neyin bulgusuGlomerüler kaynaklı hematüri
Tip1 diyabeti Tip2 den ayırmak için kullanılan antikorlarglutamik asit dekarboksilaz antikorları, İslet hücre antikorlar, İnsülinoma ilişkili antikorlar
memorize