Create
Learn
Share

Pato-tus-deri

rename
syokbe2's version from 2017-04-20 14:25

Section

Question Answer
malign melanomun primer yerleşmediği organkaraciğer
malign melanomda prognoz kriteri olarak kullanılırvertikal yayılım
malign melanomun biyolojik davranışını belirlemede en önemli kritervertikal büyüme fazı boyutu
malign melanom gelişme riski en düşük organmesane
malign melanom gelişme riski en yüksek olandev konjentinal nevus
or bir hastalik melanom riski yüksekalibinizm
deri daha sık ülserleşme gösterirbazal hücreli kanser
derinin primer lenfomasım.fungoides
m.fungoideste tipik hücre nedirsezary-lüntser
t lenf. yaygın deri lenfomasım.fungoides
orat yaş üstünde güneş gören yüz derisinde olanmelonisitik nevus
ağız mukozasında gelişen aftöz ülser neyi gösterirbehçet
deri altında en çok görülen bening tmlipom
lokal pigment kaybı olan hastalıkvitiligo
derinin en nadir primer tümörüadenokarsinom
70 yaşında hasta deride kahverengi kabarıklıklar epidermiste kalınlaşmaseboreikkeratoz
ter bezlerinin multiple absesine ne denirhidredentinis supurativa
premalign lezyonduraktinik keratoz
desmogleine ototantikor gelişen deri hastalığıpemfugis vulgaris
yuvalanma oluşturmayan melonosit infiltrasyonumavi nevus
memorize

Recent badges