Create
Learn
Share

Pato cikmislar

rename
syokbe2's version from 2017-04-20 10:18

Section

Question Answer
malign melanom yanlıştırkadında başta erkekte alt ekstremitede sık görülür
malign melanom sınıflamasında yokturkalsifiye mm
pemfigus vulgaris yanlıştırsubepidermal nonakantolitik bül var
mss ile ilgili doğrudur%50 primer %50 metastatiktir
mss tümörleri ile ilgii yanlıştırçocuktaki kanserlerin %50si mss'de yerleşir
nekroz görülen tümörglioblastoma multiforme
pilositik astrositomla ilgili yanlışçocuk ve gençlerde serebruma yerleşir
kalsifikasyonun %90 olduğuoligodendroma
ependimomla ilgili yanlışyaşlılarda cerebellumda sıktır
menenjiomlar ile ilgili yanlışbeyin dış yüzeyi ve az olarak ventrikül sistem içinde
pas+ glikojen içeren berrak menanjiomclear cell menenjiom
progresif multifokal lökoensefalopati ile ilgili yanlışamfofilik viral inklüzyan varlığı izlenir
kranium defekti divertikülüensefalosel
kalsifikasyonun en sık görüldüğü oligodendroma
haloprosefali nedirorta hattın ayrılmaması
malign melanomun metastaz yapmadığı organböbrek
von reckling hausen'de ki multipl tümörnörofibrom
çocukta kemik ağrısıosteokondrom(?)
bazal ganglion tutmayan has.alzheimer
beyindeki en sık nekroz tipilikefaksiyon
malign melanomda prognozun en önemli kriteriinvazyon derinliği
lisensefali nedirkıvrımsız beyin
selenyum eksikliğikeşan sendromu(?)
primer hiperparatiroidinin en sık nedeniparatiroid adenomu
kraniyofaringeoma nerde görülürhipofiz
akut romatizmal ateşte neye rastlanmazschünne granülleri
subdural hematomta ilgili yanlışorta meningeal arter yırtılmasıyla oluşur
pancoast tümöründe beklenmeyenmidriazis
13 yaşında erkek metafizde lezton femurda ağrıosteosarkom(?)
40 yaş üstü yassı kemik tutan multiple osteosarkomda düşünülen hastalıkpaget
malign melanomda tanı kriteri olmayansimetri
breslow sınıflandırması1-(0,76 dan az) 2-(0,76-1,49) 3-(1,5-4,00) 4-(4,00 ve üstü)
vezikül papül filan yanlılş şıkvezikül:5mmden büyük filan falon
liken planusta olmayankeratin tabaka ve epidermis içinde nötrofilik mikroabseler
tanı için nekroz görülmesi gereken tümörglioblastoma multiforme
multiple meningeom ve akustik nöroma saptanan kişinin hastalığınörofibromatozis 2
glioma sınıflandırmasına dahil değildirmeningeomlar
glioaksdad temel hücresi nedirastrosit
hipertamif interaparankimal kanama en sık neredeputamen
myelin kılıf tutan hastalıkms
senil nöronal plak nörofibriller hirana cismi görülen hastalık alzheimer
korteksi tutan hastalıkalzheimer
serebellar,3.ventrikül duvar ve tabanı,optik siniri tutan çocukta sık görülen tümörpilositik astrositom
sadece serebellumu tutan hangisidirmedullablastom
serebellum yerleşimli ve 4.ventrikül tutan çocuk tümörümedullablastom
yaşam süresi en iyi olan tümörpilositik astrositom
ependimom nerede görülmezcorpus collosum(?)
memorize

Recent badges