Create
Learn
Share

Participatie

rename
pokizofo's version from 2016-02-03 11:51

Section

Question Answer
3 Aspecten van hulpverleningProbleemgericht: behandeling(cure). Millieugericht: begeleiden (care) ontwikkelingsgericht: rehabilitatie/participatie
Participatie voor jongeren met psychische beperkingen in het onderwijsJong-volwassenen hebben een grotere kans op het verkrijgen van psychische problematiek. Het komt meestal voor tussen 17-23
Gevolgen voor jongeren met psychische beperkingen in het onderwijsGemiddeld meer studeren dan mensen zonder problematiek > lagere cijfers en minder studiepunten. Verhoogd risico op voortijdig verlaten opleiding. Studenten met psychische stoornis ervaren de meeste problemen bij het studeren. Studenten met beperkingen weten niet welke ondersteuning of hulp er is en/of waar ze voor in aanmerking komen.
Stigma en openheid geven (de achtergrond en totstandkoming van) Omdat chronische zieken en gehandicapten behoren tot een van de meest achtergestelde groep in de samenleving is er een dilemma over openheid geven van over de psychische achtergrond.
Stigma en openheid geven ( de volgende vragen spelen hierbij een rol)Heb ik baat bij openheid? Wie vertel ik het en waarom? Wat als mensen er achter komen? Wat zullen ze van me denken?
Stappen bij het geven van openheid1. Behalen of je het wilt zeggen, vergelijken voordelen en risicos. 2 wat wil je zeggen, 3. wie wil je het zeggen. 4 wanneer wil je het zeggen. 5 hoe wil je het zeggen.
Rehabilitatie betekenisRehabilitatie is mensen met beperkingen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkijrgen en behouden van hun eigen doelen zodat zij tevreden en succesvol zijn met betrekking tot hun activiteiten en hun deename aan de samenleving.
Eenherstel (rehabilitatie)Zorgen dat de wensen, behoeften en inzichten van mensen met erniste, langdurige beperkingen weer gehoord worden en ervoor zorgen dat de omgeving zich accepterend en faciliterend kan opstellen
Revalidatie: (rehabilitatie)rehabilitatietechnieken kunnen mensen helpen om hun sterke kanten en capiciteiten zo ver mogelijk te ontwikkelen en zo veel mogelijk te gebruiken.
Herstel betekenisHet proces van het ontdekken en gebruiken van eigen kracht en mogelijkheden wordt aangeduid als herstel. herstellen doe je zelf.
herstel uniek procesHerstellen is een zeer persoonlijk en uniek proces. Iemands gevoelens opvattingen, waarden, doelen en rollen veranderen. hret leidt tot een leven met meer voldoening, waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die met de aandoening gepaard gaan. Herstel heeft te maken met het onstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de gevolgen van de aandoening heen groeit.
memorize