Create
Learn
Share

Paratiroit

rename
syokbe2's version from 2017-12-31 19:01

Section 1

Question Answer
paratiroit ağırlığıbir tanesi 40mg
paratiroit kanlanmasıüst poldekiler superior ve inferior tiroid arter, alt poldekiler sadece inferior paratiroid arterden beslenir
üst paratiroide bezlerinin ektopik lokalizasyonlarıtrakeoözafagial oluk, retroözafagiel, retrofaringeal, posterior mediasten, intratiroidal
paratiroid embriyolojisi3 ve 4. farengeal poşlardan (brakial yarık) gelişir. boyundan aşağı iner mediastene ulaşınca timustan ayrılır
parathormon sentezipre-pro PTH ve pro PTH olarak sentezlenir salınmadan önce 84 aa'lik PTH'ye dönüşür.
PTH kalsiyum mekanizması (böbrek)distal tübülden kalsiyum tutulumunu arttırır, proksimal tübülde 1alfa hidroksilaz aktive eder bu da d vitamini oluştutur (D3-kalsitriol) d vitamini sindirim sisteminden kalsiyum emilimini arttırır.
PTH kalsiyum mekanizması (kemik)pulsatil salınınca osteoblastik aktivite, sürekli salınınca osteoklastik aktivite yapar.
kanda kalsiyum yüksek ise ne olur tiroidden kalsitonin salınır bu kemiğe kalsiyum geçişini sağlar ve kan kalsiyum düşer
kalsiyumun kandaki düzeyi8,5-10,5 mg/dL
iyonize kalsiyumun kan değeri4,2-4,8 mg/dL
kanda iyonize olmayan kalsiyum nasıl taşınıralbumine bağlı
asidozda kan kalsiyumuna ne oluralbuminin protein bağlama yüzdesi azalır ve iyonize kalsiyum artar
albuminde 1 gr/dL düşüşte total kan kalsiyum değerine ne olur0,8 mg/dL artar
PTH kan değeri10-60 pg/mL
PTH fosfata etkisiproksimal böbrek tübülünden fosfat emilimini azaltır ve fosfat kanda azalır
azalmış kalsiyum ve magnezyum düzeyinde PTH ne olurartar
artmış kalsiyum ve çok azalmış magnezyum düzeyinde PTH ne olurazalır
oksifil hücrenin özelliğiçok mitokondri içerir
osteoblast oluşumumezenkimal kök hücreden farklılaşmıştır. kondrosit, miyosit, fibroblast ve adiposite dönüşebilir
osteoklast oluşumuhematopoetik kök hücreden faklılaşmıştır. makrofaj, granülosit, eritrosit, megakaryosit, mast hücresi, B hücresi ve T hücresine dönüşebilir.
kan neden sitratlı tüpe konulurçünkü sitrat kalsiyum bağlar ve kan pıhtılaşamaz
plazma nedirkanın şekilli elamanları dışındaki kısım
serum nedirpıhtılaşmadan sonra geriye kalan kan
ANP ne işe yarardistal tübülden sodyum atarak kan basıncını düşürür
fosfat artat ise PTH ne olurartar
fosfroun normal kan düzeyi nedir2,5-5,0 mg/dL
kemik resorbisyonu olan hasta fm'de kendini nasıl belli ederdistal parmak ucu kısadır
hiperparatiroidizmde akut pankreatit neden gelişirPTH çok salınır kan kalsiyumu artar buda pankreatite neden olur
hiperparatiroidizm tipleriprimer, sekonder, tersiyer
primer hiperparatiroidizm patolojisihiperplazi, adenom ve karsinom nedenli PTH salınımın artması
sekonder hiperparatiroidizm patolojisikronik böbrek yetmezliğinde hipokalsemiye verilen fizyolojik yanıt ya da d vitamini eksikliğine verilen fizyolojik yanıt
tersiyer hiperparatirodizm patolojisisekonder hiperparatiroidizm sonrası hiperplazi oluşan paratiroid bezi
serum kalsiyumu yüksek hiperparatiroidizm tipleriprimer ve tersiyer
serum kalsiyumu düşük hiperparatiroidizm tiplerisekonder
serum fosfatı yüksek hiperparatiroidizm tiplerisekonder ve tersiyer
primer hiperparatiroidizm tedavisisemptomatik ise cerrahi
sekonder hiperparatiroidizm tedavisialtta yatan patolojiyi düzelt
tersiyer hiperparatiroidzm tedavisicinacenet, medikale cevap yok ise cerrahi
serum fosfatı düşük hiperparatiroidizm tipleriprimer
primer hiperparatiroidizm semptomlarıakut pankreatit, peptik ülser, hipertansiyon, osteoporoz, nefrokalsinozis
brown tümörü nedirPTH nedeni ile artan osteoklastik aktiviteye sekonder kemik dokuda vasküler fibröz doku gelişimidir. genelde kalvikula, kostalar ve ekstremite kemiklerinde
paratiroid adenomu nedirprimer hiperparatiroidizmin %85 nedeni. kadınlarda 3 kat fazladır. benigndir. chief hücreler artmıştır. tek glandı etkiler.
paratiroid hiperplazisi nedirbir çok glandda chief hücreler oksifil hücreler ve stromal elamanlar artar. MEN 1 ve MEN 2a ile birlikte görülebilir.
primer hiperparatiroidizm için görüntüleme yöntemleriMR, BT,USG, sestamibi
sestamibi yöntemi nedir99mTc sestamibi isimli ajan çok mitokondri içerek dokular tarafından alınır paratiroid bezi çok mitokondri içerdiği için görünür.
hiperparatiroidizmde cerrahi endikasyonlarsemtomatik hiperPTH, asemptomatik hiperPTH (bazı durumlar)
asemptomatik primer hiperparatiroidizmde cerrahi endikasyonlarıkalsiyum > 12 mg/dL, 24 sa. idrar kalsiyumu > 400 mg/dL , T skoru < -2.5, yaş <50 , takibi zor hasta
kalsiyumun element özellikleri20 proton, 20 nötron, 20 elektron içerir. atom nosu 20 atom ağırlığı 40'tır.
primer hiperparatiroidisi olan hastada paratiroidektomi sonrası düzelmeyen bulguhipertansiyon / kemik kistleri
primer hiperparatiroidinin en sık nedeniparatiroid adenomu
hiperparatiroidde malignensi kriterlerimitoz sayısı, kapsül damar invazyonu, metastazlar
hiperkalsiüri yapan hastalıkhiperparatiroidi
hiperparatiroidide spesifik radyolojik bulgu.subperiosteal rezorpsiyon
hiperparatiroidide en güvenilir görüntüleme yöntemisestamibi
memorize