Create
Learn
Share

Panstwo 2

rename
adala's version from 2015-04-28 12:13

Section 1

Question Answer
mniejszość narodowaethnic miniority
pochodzeniebackground
wiara (wyznanie)belief
potomekdescendant
rasizmracism
różnorodnośćdiversity
wykorzystywać draw on
rasowy racial
dyskryminacja discrimination
poprawiaćamend
bezprawnyunlawful
kierowac się czymśhead of sth
szacunkowyestimated
zarejestrowanyregistered
tania siła roboczacheap labour
osłabiaćto undermine
skrzydłowing
partia pracylabour party
izba gminhouse of commons
izba lordówhouse of lords
powojennypost-war
polityka zagranicznaforeign policy
memorize

Section 2

Question Answer
pozwolićpermit
diakondeacon
wyświęcaćordain
wygłaszać kazanie preach
modlić się worship
wiara faith
świeckisecular
przewodniczyć czemuś preside over sth
spotkanie, wizytaappointment
podziałdivision
znacznie, szczególnie notably
wyjątkowy, unikalny unique
poddać się czemuśsubmit to sth
jedność, całośćunity
kontrowersyjnycontroversial
wpływowyinfluential
właściwie, odpowiednioproperly
pełny, wszechstronnycomprehensive
nie nadążający za czymśout of step with sth
memorize

Recent badges