Create
Learn
Share

Panstwo 1

rename
adala's version from 2015-04-28 12:03

Section 1

Question Answer
sprawa, interes, romans affair
spełniać, realizować fulfil
produkcjamanufacturing
oparte na usługachservice-based
handel elektronicznye-commerce
znaczeniesignificance
ubóstwopoverty
walutacurrency
naprawdę , faktycznie indeed
gwałtowny violent
porozumienie, umowa agreement
trwały pokójlasting peace
napięcie tension
związkowiecunionist
przekazaniedevolution
wielokulturowymulticultural
dziedzictwo imperiumlegacy of empire
średnia długość życialife expectancy
artykuł spożywczyfoodstuff
premierprime minister
prezydentpresident
memorize

Section 2

Question Answer
kolejnyconsecutive
lektorlecturer
partiaparty
zawzięty, zaciekły fierce
zobowiązać się do czegoś pledge
kluczowa sprawa key issue
zaangażowany, oddanycommitted
stoi przed wyzwaniemfaces the challenge
przywracaćrestore
zaufanie confidence
większość majority
uwaga attention
kierowanie, prowadzeniehandling
obronadefence
pole bitwybattlefield
sesja, posiedzeniesession
sala, komnatachamber
politykpolitician
mównicadespatch box
posełMember of Parliament
uzasadniać , usprawiedliwiać justify
memorize

Section 3

Question Answer
dziedzicznyhereditary
bronićdefend
zasadaprinciple
zaleta dobrego urodzenia virtue of birthright
szkielet, podstawaframework
na szeroką skalę wide-ranging
wywieraćexert
promować, wspieraćpromote
zamanifestować, zapewniać assert
tożsamość identity
sprawiedliwośćjustice
ustanowionyestablished
handeltrading
memorize

Section 4

Question Answer
przestępca offender
brak, wadashortcoming
zmienić się wturn into
recydiwistaold lag
stan, kondycja condition
uwalniaćrelease
uznać za winnegoconvict
więzieńinmate
przestępstwooffence
poprawczakcommunity home
bezbronnyvulnerable
opieka zastępcza foster care
aspołecznyantisocial
system, program scheme
radnycouncillor
młodzież youngsters
memorize

Recent badges