Create
Learn
Share

Pancreas

rename
nbiancaw's version from 2017-06-05 18:02

Section 1

Question Answer
FunktionExokrin: Dannelse af pancreassaft. Endokrin: insulin og glukagon
FormTungeformet
Størrelse: 80-100 g, 15 cm lang
FarveGrårød
OverfladeGrovlobuleret
Konsistenblød
Beliggenhedretroperitonealt, påtværs af hvirvelsøjlen
RelationerDuodenum, pars desc,mesocolon transversum, a. og v. mesenterica sup ved processus uncinatus, v. cava inf, jejunum, colon transverusm, a. et v. renalis sin, gld. suprerenalis et ren sin, splen, flexura coli sin.
strukturductus pancreatiscus et accesorius
Kar/nervea. pancreaticoduodenlis sup. et inf, , rr. pancreatici. Vener følger, drænerer i portae
Nerverpara. n. vagus , symp fra plexus coeliacus et mesentericus sup
ct mr
memorize

Section 2

Recent badges