Create
Learn
Share

PAGBASA

rename
baejuhyeoned's version from 2017-03-08 08:43

Section 1

Question Answer
Introduksyon at kaligiran ng pag-aaralAng bahaging ito ay naglalayong ipaalam sa mga babasa ang saysay at saysay at kasaysayan ng isang pananaliksik
teoritikal na balangkasNaglalayong ipakita ang mga teorya na sumusuporta sa iyong pananaliksik upang maging basehan sa pagbibigay kahulugan sa mga nakalap na datos sa pananaliksik
Konseptuwal na balangkasIto ay naglalayong ipakita ang proseso ng pananaliksik mula sa batayan ng suliraning nais tugunan,proseso,pagsusuri at pagpapakahulugan
Pagsasaad ng suliraninIto ang pinakaimportanteng bahagi ng kabanata sapagkat ito ang magiging basehan ng lahat ng instrumento at pamamaraang gagamitin sa pagkalap ng datos
Mga palagayNababase ito sa bawat nagbabagong batayan at sa relasyon o sa pagkakaiba ng bawat isa.
Pinagdausan ng pananaliksikIto ang nagsasaad kung kakayanin bang sagutin ng mga manunugon ang paksa o isyu na tugunan
Saklaw at limitasyon ng pag-aaralIpinapakita sa bahaging ito ang mga bagay na kayang lapatan ng kasagutan ng pananaliksik at ang mga bagay na labas na sakop ang iyong pag-aaral
Katuturan ng mga katawaganNagsasaad ng mga operasyon at teknikal na kahulugan ng mga terminolohiyang ginamit sa paggawa ng panahong sulatin
Kahalagahan ng pag-aaralAng bahaging ito ay naglalayong ipakita ang benipisyo ng pananaliksik na nararapat isa-isahin ang lahat ng grupo o konseptong intelektuwal na mabiyayaan o mapagyayaman ng pag-aaral.
Mga kaugnay na literatura at pag-aaralAng bahaging nagsasaad ng pag-aaral na ito ay Malaki ang maitutulong sa pagbabalangkas sa konsepto ng iyong pagsasaliksik at pagtukoy sa mga batayan ng suliranin
Lokal na literaturaAng bahaging ito ay binubuo ng tipong mga artikulo,dyornal,balita sa pahayagan,nalathalang istatisko at iba pang lathalaing napahayag sa loob ng ating bansa.
Banyagang LiteraturaAng bahaging ito ay binubuo ng tipon ng mga artikulo ,dyornal,balita sa pahayagan,nalathalang istatisko,at iba pang lathalaing maipahayag sa labas ng ating bansa
Lokal na pag-aaralAng bahaging ito ay binubuo ng kumpalyasyon ng mga pananaliksik na nilathala o komisyon sa loob ng bansa
Banyagang pag-aaralAng bahaging ito ay binubuo ng mga pananaliksik na nilathala o kinomisyon sa labas ng bansa
SintesisAng bahaging ito ay naglalayong pangatwiranan ang naiambag ng bawat literatura at pag-aaral sa iyong pananaliksik.
Pamamaraan ng pag-aaralAng kabanatang ito ay nagsasaad ng disenyo,proseso at pamamaraan ng mananaliksik upang makuha ang kasagutan sa itinakdang suliranin
Disenyo ng pananaliksikIto ay nakadepende sa klase ng datos na nais makuha ng mananaliksik at kung saan kapanahunan ng mga datos na kakalapin
Populasyon at manunugonAng bahaging ito ay nagsasaad ng katangian ng mga manunugon at pagtiyak sa kinakatawan nila ang buong populasyon
Istratatipikadong RandomGrupong nakapaloob sa isang populasyon na nagtataglay ng magkakaperehong katangian
Kota o porsyentuhanHindi pantay-pantay ng kinatawan ng bawat istrata ay karaniwang nilalapatan ng tiyak na bilang ng bawat kinatawan sa mga istrata
Purposibong pagtukoy ng kinatawanAng pagkalap ng katawan ay nakabase sa malalim na kaalaman at pagkilala ng mananaliksik sa populasyon upang bigyan siya ng layang derektang tukuyin ang mga kinatawan.
InstrumentoAng bahaging ito ay tumutukoy sa kaangkupan at pagka-maaasahan ng mga gagamiting talatanungan,gabay na katanungan sa panayam o talakayan,at iba pang dokumentong kinabibilangan upang kumalap ng datos
Paraan ng pagkalap ng datosAng bahaging ito ay naglalahad ng proseso sa pagkalap ng datos mula sa pagkalap ng datos mula sa pagpapadala ng sulat sa mga kinauukulang tao o ahensya,pagsamsam ng mga instrument,at pagbalangkas ng panahunang-papel
Paglalapat ng istatistiks sa mga datosAng pag-aaral sa relasyon ay naglalayong tukuyin ang kaugnayan ng mga pabago-bagong katangian sa isa’t isa
ParentheticalAng sanggunian ay nakalagay sa dulo ng bawat hiram na pangungusap o talata at ito ay napapaloob sa parenthesis sa estilong ito
Paglalapat ng napag-alamanSa bahaging ito ay nagsasaad ng maikling kabuon sa mga bagay na nakalagay sa ikaapat na kabanata na dapat na sundin ang pagkasunud-sunod ng mga resulta sa bawat suliranin
KonklusyonAng bahaging ito ay nagsasaad ng napag-alaman sa panananaliksik na nakabase sa mga binabalangkas na palagay kung ang palagay ba ay katanggap-tanggap o hindi
RekomendasyonIto ang nagsasaad ng kahalagahan ng panananaliksik na naglalaman ng hakbangin upang mapabuti,maisaayos, maitama ang kasalukuyang katayuan ng paksa o isyung napag-aralan
TalasanggunianAng bahaging ito ay naglalaman ng bawat literatur at pag-aaral,nalathala man o online, na ginamit na basehan sa pagbibigkas ng sulating pananaliksik.
FootnotingAng buong detalye ng sanggunian ay nakalagay sa ibaba ng bawat pahina na nagpapakita ng paggamit sa naturang sanggunian at ginagamitan ng kaukulang bilang sa dulo ng bawat hiram na pangungusap o talata
EndnotingAng mga sanggunian ay nakalagay sa dulo ng bawat kabanata at nilalagyan ng kaukulang bilang sa dulo ng bawat hiram na pangungusap o talata at ang buong detalye ng literature o pag-aaral ay makikitang muli sa bahaging “Sanggunian” ng pananaliksik.
ParentheticalAng sanggunian ay nakalagay sa dulo ng bawat hiram na pangungusap o talata at ito ay napapaloob sa parenthesis sa istilong ito
DyornalIsang klase ng pananaliksi na ginagamit ng iilang pahina lamang upang ipakita ang natuklasang resulta
Dokyumentaryong palabasIto ay maihahalintulad sa paggawa ng isang pamanahunang papel o thesis
PaksaAng pinakasentro ng sulatin upang makabuo ng balangkas upang matiyak na ang lahat ng impormasyon isasama sa sulatin ay sesentro o tutugon sa paksa
memorize

Section 2

Question Answer
xcvcxvxcvxcvxcvxcvx
memorize