Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Padder

rename
groendahl13's version from 2018-06-17 16:34

Section

Question Answer
Hvad er padders latinske navn?Amphibia
Nævn 4 avancerede karaktertræk for tetrapoder.1)Solidt forbenet skelet 2)Fire lemmer 3)Veludviklet skulderbælte og bækken 4)Kraniet frit bevægeligt pga. særlig hviverl kaldet atlas.
Nævn tre ordner under amphibia.1)Caecilia(Ormepadder) 2)Caudata(Halepadder) 3)Anura(Springpadder)
Hvad vil det sige at amphibia er vekselvarme?Deres temperatur er efter omgivelserne.
Hvad udviklede tetrapoder sig fra?Benfisk
Hvilke to ting udviklede tetrapoder, så de kunne komme på land?Lunger og dobbelt cirkulationssystem
Hvordan er amphibias livscyklus?De har en akvatisk æg, som udvikler sig til en akvatisk larve. Herefter kommer, der en metamorfose hvor gællerne mistes. Det er dog ikke alle der har en akvatisk fase.
Nævn 4 primitive karaktertræk for amphibians.1)firbenet hvirveldyr 2)Glat, tynd hud uden skæl 3)Æg mangler amnion 4)De har fleste har metamorfose dvs. en fritsvømmende akvatisk larve.
Hvad hedder den klasse nulevende padder hører under?Lissamphibia
Nævn 4 avancerede karaktertræk for lissamphibia1)pedicellate bicuspide tænder 2)Speciel mellemørestruktur 3)Griftkirtler i huden 4)Specialiserede photoreceptorer i retina 5)Levator bulbi muskel, der kan hæve øjet.
Nævn 6 generelle kakratertræk for padder.1)Tetrapoder 2)Vekselvarme 3)De fleste arter er tropiske 4)Tynd hud uden skæl, ofte giftig 5)Reducerede ribben 6)Tre-kamret hjerte 7)Hudåndedræt 8)Temperet zone-arter går i hi om vinteren.
Hvordan ser ormepadder (caecillia) ud?De er langstrakte og uden lemmer.
Hvilken slags skæl har ormepadder (caecillia)Dermal skæl
Hvordan ser de fleste ormepadder (caecillia)De fleste er blinde
Hvor bor ormepadder (caecillia)?de fleste bor under jorden, eller i vand
Hvad spiser halepadder (caudata/salamandere)De er kødædere, også som larver.
Hvor lever halepadder (caudata/salamandere)?Nogle terristiske, akvatiske og nogle begge dele.
Beskriv halepadder (caudata/salamandere) livscyklus.Hunnen bliver befrugtet internt, hannen giver en spermatrophore deponeret på et blad eller en gren. Akvatiske arter ligger deres æg i klynger ->laverne er akvatiske med finne hale og gæller. Terrastike arter ligger deres æg i klynger i et fugtigt miljø, og mange gange passer de voksne dem, og de har direkte udvikling.
Hvordan er halepadder (caudata/salamandere) respiration?De har respiration over hudoverfladen, men akvatiske larver har gæller. Nogle har lunger som larver, men hvor de først bliver aktive som voksen.
Hvad vil pædamofi sige, og i hvilken orden sker dette?Ved halepadder (caudata/salamandere), og der er når de bliver kønsmodne i deres 'larvestadie'. Dvs. når de har larve karaktertræk. Nogle kan gennemgå metamorfose ved bestemt påvirkning eller hormoner.
Nævn tre træk hos halepadder (caudata/salamandere)1)Evne til regeneration af lemmer 2)Tendens til pædamorfi 3)Nogle arter har yngelpleje og direkte udvikling.
Hvornår har Anura(Springpadder) en hale?Under larvestadie
Hvad klækker æggene til hos Anura(Springpadder) og beskriv dette?Klækker til haletudser, som har en lang hale, har både indre og ydre gæller, ingen ben, specialiserede munddele for herbivorer og en specificeret indre anatomi.
Giv 5 karaktertræk for Anura(Springpadder).1)Forlænget hofteben 2)Reducerede ribben 3)Forlængede bagben 4)Reduceret antal ryghvirvler 5)Uden hale 6)urostyl
Hvordan er Anura(Springpadder) hud?Den er tynd og fugtig og kun sat fast nogle steder på huden. Den indeholder to lag, et ydre epidermis og et indre dermis.
Der er to kirtler i Anura(Springpadder) epidermis, hvad gør disse?Den ene producerer slim og den anden producere gift
Hvordan bliver Anura(Springpadder) farve produceret?Af chromotophore, der ligger i dermis.
Hvad er Anura(Springpadder) skelet lavet af?De har endoskelet af brusk og ben, til at støtte deres kropsbevægelser og muskelbevægelser
Hvor mange led har lemmerne ved Anura(Springpadder)?3
Hvor mange fingre har Anura(Springpadder) på foden, og hvor mange på hånden?5 på foden og 4 på hånden
Hvordan respirere Anura(Springpadder)?De bruger hud, mund og lunger. A)Luften syge ind i mundhulen. b)luften presses ned i lungerne med mundhule-muskulatur c)'Buccal ventilation' ->udelukkende ventilering af mundhulen d)tømning af lunger. Tildels passiv og tildels ved brug af muskler
Hvordan laver Anura(Springpadder) lyde?De presser luft frem og tilbage over stemmebånd, mellem lunger og et par store sække i bunden af munden.
Beskriv Anura(Springpadder) cirkulationssytem.Det er lukket, med dobbelt kredsløb. Hjertet har tre kamre. Det har et spiralventil, som sørger for det artirelle og venøse blod ikke blandes sammen.
Hvad spiser Anura(Springpadder)?De fleste er kødædere, men haletudser er herbivore.
Beskriv øret ved Anura(Springpadder).De har et mellemøre med trommehinde og mellemøreknogle.
Hvad er der med mellemøret ved orme og halepadder?Det er ikke funktionelt.
Hvodan sker fertilation ved Anura(Springpadder)?Sker eksternt.
Udfyld de manglende felter på figur 1se svar
Udfyld de manglende felter på figur 2, og hvilken orden tilhører dette?Anura(Springpadder)
Udfyld de manglende felter på figur 3.Se svar.
Hvilken orden tilhører figur 4.Caudata(Halepadder)
Hvilken orden tilhører figur 5Caudata(Halepadder)
Hvilken orden tilhører figur 6Caudata(Halepadder)
Hvilken orden tilhører figur 7Caecilia(Ormepadder)
Hvilken orden ses på figur 8?Anura(Springpadder)
På hvilke levesteder findes padder normalt?Oftest nær vand, med mulighed for skygge og temperaturer optimalt fra 15-30 grader
Hvad er tetrapodernes nærmeste nulevende slægtninge?Tetrapoder er kvastfinner (sarcopterygii), de nulevende kvastfinner er lungefisk (Dipnoi) og den Blå fisk Latimeria (Coelacanth).
Hvornår opstod tetrapoderne?I Devon, ca. 360 millioner år siden.
memorize

Recent badges