Create
Learn
Share

Osteichthyes - Benfisk

rename
andreas1996's version from 2018-06-20 13:09

Section

Question Answer
Hvilke klasser skal vi kunne under benfisk?Actinopterygii (strålefinnede fisk) og Sarcopterygii (kvastfinnede fisk)
Hvilken indfra klasse skal vi kunne til strålefinnede fisk?Teleoster (ægte benfisk)
Nævn de fem vigtigste hovedtræk for strålefinnede fiskHud med skæl, finner med finnestråler, respiration med gæller med gællebuer og lameller, gællelåg (operculum), enkelt blodkredsløb og svæmmeblære med gaskirtel
Nævn de 11 ordner som er pensum til klassen strålefinnede fiskÅl, sildefisk, karpefisk, karpelaks, maller, gedder, laks, tandkarper, hundestejler, nålefisk, aborrer og fladfisk
Hvilken slags skelet har benfisk?Benskelet med amphicoele ryghvirvler. Her er mellemrumet fyldt ud med brusk, hvilket gør dem meget flexible
Hvordan beskrives halefinnen hos de ægte benfisk?Som regel homocercal, men kan også være diphycercal eller homocercal
Hvilke skæltyper finder man hos benfisk?Ganoid-, cycloid- og ctenoid skæl
Hvad man bruge vækstringene i benfisks skæl til?Aldersbestemmelse
Beskriv hud hos fiskSkællene er taglagt og dækket af overhud med slimkirtler
Hvilke 3 ordner skal vi kunne til de kvastfinnede fisk?Coelecanthiformes (Den blå fisk), Ceratodontiformes (Australsk lungefisk) og Lepidosireniformes (Sydamerikansk og afrikanske lungefisk)
5 karaktertræk for de kvastfinnede fisk?Hudskæl med cosmin, Finner med benskelet og muskelhæfter, Svømmeblære der oftest bruges til respiration (lunge), Dobbelt kredsløb og Kæber, hertil tænder med emalje
Hvordan er muskulaturen i fisk segmenteret?Myomerende er W-formet
Hvordan formår nogle fisk at være hurtigere til at svømme?Bevæger kun halen til fremdrift og undgår dermed drag af kroppen
Hvad er funktionen af svømmeblæren hos fisk?Bruges til at regulere position i vandet. Gør at fisken kan stå stille i vandet uden at synke til bunds
Hvilket princip bruges til effektiv ekstraktion af ilt til ex. svømmeblæren?Modstrømsprincipet
Fisk danner en vandstrøm fra munden og ud af gællerne når den svømmer for at ilte blodet. Hvordan gør den, når den står stille i vandet?Kan slå med gællelågerne for at danne en vandstrøm over gællerne hvis den står stille og ikke svømmer
Hvordan hører fisk?Med otolithorganer i det indre øre. Otolither er øresten, som stimulerer sanseceller (hårceller) ved inerti: når hovedet accelereres, bøjes sansehårene
Hvilke sanser har benfisk?Hørelse, Syn, Lugtesans, Mange har passiv elektrisk sans og enkelte ordner har aktiv elektrisk sans
Hvor mange arter fisk lever der ca. idag? 32000
Forklar kort om osmoregulering hos en ferskvands- og en saltvandsfisk (benfisk)?Ferskvandsfisk har en højere ionkoncentration i blodet end det omgivende vand. De vil optage vand og tabe salte ved osmose, og de osmoregulerer ved at lave en fortyndet urin og tilbageholde salte i gællerne Saltvandsfisk har en lavere ionkoncentration i blodet end det omgivende vand. De vil miste vand og optage salte ved osmose. De osmoregulerer ved at pumpe ioner ud i gællerne (chloridceller) og i endetarmen, og ved at have en stærkt nedsat nyrefunktion (næsten ingen filtrering)
memorize

Recent badges