Create
Learn
Share

Osmanlica

rename
aichaisabel's version from 2016-02-02 19:06

Section 1

Question Answer
absu
adabedebiyat
atıgelecek zaman
asudesesiz, sakın
aluşeftali - erik
azadözgür
baranyağmur
camkadeh
mahay
zalımmerhametsiz
buseöpücük
sebubir hayvan..
cadubüyücü
icabgereklik
icad, ibda'ortaya koymak
ifayerine getirmek
izah, açıklama
ikaz اىقاظuyarı
piryaşlı
şiraslan
tekbirAllahuakbar
şirinsevimli
maliparasal
valiyönetici
memorize

Section 2

Question Answer
اًبر Ebrbulut
emr
eşkgözyaşı
ebedsonsuzluk
eseriz
esastemel
eflakfelekler
ebru ابروkaş
teşekkül, mürekkeboluşum
sarrafpara değişmek
mürüvvetmutluluk
RabbaniAllah ilgili
hissduygu
fettanfitne çıkaran
fensanat
iblağiletme
ibrambağlama
icmaltoplama
ihlassamimiyet
biraderkardeş
veladetdoğum
usulkökler
umurişler
üslubtarz,stil
ülfetalışkanlık
cühelacahil çoğul
çeşmgöz
çemenyeşil
damenetek
delaletgösterme
memorize

Section 3

Question Answer
desiseoyun, düzen
semagokyüzü
suhuletkolaylık
şemsgüneş
şevarekıbircik
müdavimsürekli gelen
nedametpişmanlık
nezaketnazıklık
necabetsoyluluk
nesimhafif rüzgar
neticesonuç
velayetsahıblık
vekaletvekillik (mandato)
velvelegörültü
yaganebiricik
yübusetkutuluk
bidaet بضاعتparça
tavzihaçıklamak
zıllgölge
zulmetkaranlık
galızkaba
tezkirenot
tezellülaşağılık
cezbeçekmek
salis3. üçer
sani2.
sabitduran
sebatdurmak
semeregönül meyvası (meyve)
sıkletağırlık
tesniyeikileme
bahssöz
habasetpislik
memorize

Section 4

Question Answer
üznkulak
ye'sümitsizlik
acemyabancı
abes gayesiz iş
aczbeceriksizlik
alembütün cihan
arzsunmak
abidkullar
adetgelenek
ibaretsayma
uburgeçiş
ta'tiliptal etmek
tealiyüksek
teavunyardımlaşma
taarruzsaldırmak
taaffünkonuşma
taammüdkastan
taahhüdsöz vermek
ma'bedtapınan
ma'dumyok olan
ma'zurözürlü
ma'ruzkarşı karşıya kalma
ma'kulmantıklı
ma'lumbilinen
muadiltenk
muafdışında kalmak
muameledavranış
mi'racyüklselmek
muallimöğretmen
tali'şans
san'iyapan
veda'ayırmak
tabi'uyam
memorize

Section 5

Question Answer
cem'toplama
ceza'sıslanma
veca'acı
meta'kimetsiz
merci'kaynak
rükueğilmek
vuzuyerde koymak
cu'açlık
memorize

Section 6

Question Answer
afitabgüneş
hurşidgüneş
mihrgüneş
şamsgüneş
gamaray
ahtaryıldız
sitarayıldız
necmyıldız
kevkebyıldız
memorize

Section 7

Question Answer
serbaş
re'sbaş
didaryüz
çehreyüz
ruvyüz
vachyüz
didegöz
gayngöz
memorize

Section 8

Question Answer
bulendyüksek
galıyüksek
pastalçak
dunalçak
gedafakır
ganızengin
ruşenaydın, parlak
munevveraydınlamış
gıranağır, fazla
arzangenişliğine
memorize

Section 9

Question Answer
pişanıalın
canınalın
nasiyealın
mujgankırpık (costilla)
labdudak
dahanağız
dendandış
zabandil
kuşkulak
uznkulak
memorize

Section 10

Question Answer
destel (evlemek)
yedel
muşttarak
keffavuç
paayak
kadamayak
anguştparmak
bananparmak
dem'gözyaşı
memorize

Section 11

Question Answer
asadaslan
uşturdeve
cemaldeve
esbat
semendat
farasat
hereşek
himareşek
ganemkoyun
maclimtopluluk
bezmtplama yeri
mulşarap
hamrşarap
mayşarap
sahbaşarap
paymanakadeh
piyalakadeh
sagarişki bardak
memorize