Create
Learn
Share

Ortopedi kne

rename
aramfare's version from 2016-07-28 19:49

Section

Question Answer
Kneskade anamneseSkademekanisme (direkte, vridning, hypertextensjon). Smerte (hvor, konstante, belastningsrelaterte). Hevelse (kom rask --> hemarthrosis. kom gradvis --> hydrops)
Kneskade palpasjonVarme, Hevelse (Patella dupp-test + Fluktuasjonstest). Palper smertepunkter over tuberositas tibia, leddspalte, kollateraler.
Patella dupp testMed begge hender, over og under patella for å samle mest mulig væske. Trykk med pekefinger i det grepet. Hvis dupper opp og ned er test positiv.
Patella fluktuasjonstestBehold grepet fra "patella dupp test". Slipp grepet i et hjørne, samle væske på nytt og slipp grepet i et annet hjørnet. Hvis fluktuerer fra sted til sted er det positiv.
Kneskade funksjonAktiv bev. (tester muskel og sener), observer gange barbeint uten lange klær. Sett på huk. ------ Passiv bev. (tester ben, kapsel og ligamenter), test rotasjon i fleksjonsstillinger (benkontakt = plutselig stopp, muskelspasme = vibrerende stopp, meniskskade = fjærende stopp)
Kneskade stabilitetstyperSide instabilitet (kollaterale lig. + ev. korsbånd lig.). Saggital instabilitet (korabånd lig.). Rotasjon instabilitet (kombinasjon)
Side instabilitet kneKne strak, gjør varus og valgus stress --> kollaterale + ev. korsbånd lig. ---- Kne 30* fleksjon, varus og valgus stress --> kun kollaterale skade
Saggital instabilitet testerFremre skuff vs Bakre skuff test. Lachman vs Sagging test
Fremre skuff testKne i 90* fleksjon, trekk i tibia rett fram (fremre korsbånd skade). Trekk i tibia mens rotert innover (fremre korsbånd + lateral kollateral lig = Anterolateral rotasjonsinstabilitet). Trekk i tibia mens rotert utover (fremre korsbånd + medial kollateral lig. = anteromedial rotasjonsinstabilitet)
Bakre skuff testKne i 90* fleksjon, dytt i tibia med legg rett fram (bakre korsbånd skade). Dytt i tibia legg rotert innover (bakre korsbånd + medial kollateral lig = Posteromedial rotasjonsinstabilitet). Dytt i tibia mens rotert utover (bakre korsbånd + lateral kollateral lig. = postero lateral rotasjonsinstabilitet)
Lachmans test (fremre korsbånd)Kne 30* fleksjon, legg rett fram. Medial hånd under kne, og lateral hånd over. Trekk og dytt i tibia, positiv for ACL.
Sagging test (bakre korsbånd)Kne 90* fleksjon. Hælen hviler mot underlaget. Legg hånd under låret og løft det opp, hvis tibia faller inn er testen positiv.
Rotasjon instabilitet typerAnteromedial. Anterolateral (Pivot shift). Posteromedial. Posterolateral.
Pivot shift (anterolateral rot.ins.)Strakt kne. Lateral hånd over kne, medial under hælen. Valgus stress + innover rotasjon.
Menisk testerMcMurry test. Appleys test.
McMurry testKne flektert maksimalt. Hånd over kne, og 1 over fotsålen. Varus + innadrotasjon (baktil medial m.), deretter ekstenderes langtsomt (fortil medial m.). Valgus + utadrotasjon (baktil lateral m.), deretter ekstenderes langsomt (fortil lateral m.)
Appleys testMageleie. Utadroter mens fleksjon 90*. Innadroter mens ekstensjon. Knær 90* mens innad og utad roter (lokaliserer skade).
Patella luksasjonValgus skade når kne i ledd fleksjon. Patella lig. lateralt, Høyt patella. Palpasjonsøm medialt. Reponeres spontant, etterfølges av hevelse. Konservativt beh. oftest. Operativt ved gjentatte luksasjoner, osteokondral frakturer.
Konservativ vs operativ patella luksasjon behandlingKonservativ; passiv ekstensjon og drag medial retning, fysioterapi og lite belastning 4-6 uker. Operativ; atroskopi innen 2 uker med rekonstruksjon av medial patellofemoral ligament.
Quadriceps seneruptur klinikkPlutselig sterk belastning på flektert kne, i forbindelse med degenerative forandringer. Nedsatt strekkfunksjon + søkk over patella. Komplett opereres, partiell konservativ behandles.
Quadriceps sene ruptur kons vs oper. behandlingKonservativ, gips/ortose i ekstensjon i 4 uker. Operativ, direkte sutur med borehull gjennom patella, belasting kun på strak kne i 4 uker.
Patella seneruptur kneBelasting på flekterkt kne uten associasjon med degenerative forandringer. Partiell konservativ, komplett operativ behandling.
Patella seneruptur kons. vs oper. behandlingKonservativ, gips/ortose i ekstensjon i 4 uker. Operativ, direkte sutur med borehull gjennom patella. I tillegg til avlastende cerclage rundt patella og tuberositas.
Patella fraktur typer + klinikkTverrfraktur. Patella kantfraktur. Avrivningsfraktur. Komminutfraktur. ---- Fall på flektert kne, smerter og nedsatt ekstensjon, hemarthrose, krepitasjoner.
Patella fraktur behandlingKonservativ når bevart ekstensjon + udisslosert fraktur --> ortose i tilnærmet strak kne i 3 uker + økt bevegelse 20 grader/uker. Operativ, det motsatte --> osteosyntese med tensjon band wiring. Kan ikke belaste på flektert kne i 6 uker.
Kneligament skader generellTraume, oftest valgusskade som gir "ulykkelig triade" --> skade i medial menisk + medial kollateral + fremre korsbånd.
Medial kollateral lig. ruptur behand.Gr.I --> krykker i noen dager, rask moblisering, hindre nye valgus traumer. Gr.II - III --> Krykke + ortose som hindrer ny valgus traume i 6 mnd. Styrketrening.
Lateral kollateral lig, ruptur behand.Gr.I --> krykker i noen dager, moblisering, unngå varustrauma i 6 uker. Gr.II --> I tillegg ortose + trening. Gr. III --> ved total ruptur anbefales operasjon og rekonstruksjon innen 2 uker.
Fremre korsbånd testerFremre skufftest. Lachman test. Pivot shift.
Bakre korsbånd testerBakre skufftest. Sagging.
Korbånd lig. ruptur kons. vs oper. beh.Konservativ, styrke og stabilisering. Operativ, rekonstruksjon i 6 uker via artroskopi og patella senegraft/hamstring graft.
Menisk skade typer + mekanismeHorisontale. Vertikale. Radiære. Rotasjon på flektert kne, huksitting, knepping.
Menisk skade symptomerPalpasjonsøm leddspalte. Låsning. Hemarthrose/hydrops. Positive tegn.
Menisk skade behandlingVedvarende låsning artroskoperes innen 1-2 dager. Ruptur i vaskularist område (1/3 ytterst) sutureres, resten resekteres. Avlast i 3-4 uker.
memorize

 

Question Answer
Proximal tibia frakturUni vs Bikondylar. Skjæring fr. Kompresjon fr. Diastase < 2mm behandles konservativt med gips i 2 uker + krykker i 6 uker. Kontroll uke 2 + 6. Resten opereres.
Crus fraktur / tibia + fibulaTverr. Spiral. Oblique. Komminut. Barn oftest konservativ med høy gisp i 4-10 uker...... Voksne konservativt ved udisslosert, gips i 3-4 uker. Operativt med nagle.
Akillis senerupturPartiell sjelden. Komplett ved degenerative forandringer og traume. Søkk + positiv Thomsons test. Operativt suturering, gips i 2 uker, ortose i 4 uker. Konservativt gips i 3 uker + ortose i 5 uker.
Partiell gastrocnemius rupturNedkjøl. NSAID. Krykke i første dager.
Ligamenter i ankelFibula i sentrum. Tibiofibular ant. - Calcaneufibular - Talofibular post. TFA oftest skadet
Stabilitet test i ankelSkuff test --> fest tibia og trekk foten fram. Talar tilt --> fikser tibia og variser calcaneus.
Weber klassifiseringA. fraktur under syndesmose nivå. B. fraktur i syndesmose nivå. C. fraktur over syndesmose nivå
Weber A subklasser = supinasjonA1. lateral malleol fr. A2 lateral + medial malleol fr. / bimalleolær. A3 trimalleolær
Weber B subklasser = utadrotasjonSamme som weber A, men i syndesmose nivå
Weber C subklasser = pronasjonC1 Isolert fibula skaft fr. C2 komplisert fibula fr. C3 proximal fibula fr.
Weber A1. B1 beha.stabil --> støvelgips i 6 uker. Ellers operativt
Weber A2.B2 beha.stabil --> støvel gips i 6 uker ellers operativt.
Behandling av ligament skadeOftest konservativ. RICE --> Rest. Ice. Compression som 8 tall. Elevation stiv såle. Hvis ingen effekt etter 6 mnd operer.
memorize

 

Question Answer
Talus luxInversjon skade. Reponer før rg. og gips i 6 uker, med kontroll 1 + 6 +12 uker.
Talus collum fr.Forsert dorsalfleksjon, bilulykke. Hvis stabil, støvelgips i 8 uker med kontroll 1 + 6 + 12 uker. Ellers operativt med gips i 10 uker
Dome tali fr. i CorpusVridningstaume, støvelgips i 6 uker. Kontroll 1+6+12 uker.
Calcaneus fr.Aksial traume, hopping. Extraartikulære gipses i 6 uker, belasting etter 4 uker, bruk krykker og kontroll uke 6.......Intraartikulære kan diskuteres operert da økt risiko fro ledd arthrosis.
Navicularis os frakturCorpus knusefr. støvelgips i 3 uker. Corpusfr. + tuberositas fr. støvelgipses i 6-8 uker............ Operativt hvis diastase > 2mm.
Cuneiform og Cuboid fr.Konservativt med krykke avlasting i 3-6 uker. Operasjon hvis svært disslosert.
Forfot luxLande med plantiflektert fot. Reponer før rg. da fare for a.pedis skade. Dra i lengeretning og press metatars i base.
Jones frakturBasis av 5. metatars, under trening. Støvelgips i 6 uker. Pseudoarthrose.
Diaphyse/skaft fr. av metatars = Marsj frakturSko med stiv såle/tresko. Ev. pinning ved dislokasjon....Hvis multiple, kan få gips.
Distal metatars fr.Støvelgips i 6 uker, eller perkutan pinning ved dislokasjon.
Distal falang storetå frakturSår renses, og hematom evakueres. Kamgips eller skinne i 2-4 uker
Sjaft fraktur i proximal falang storetåKamgips i 2-4 uker eller pinning.
Intraartikular storetå frakturBør opereres
Fraktur i 2-5 tåTapes med nabofinger i 3 uker, ev. lenger. Reponeres først ved dislokasjon
memorize