Create
Learn
Share

Orthopedie Anatomie

rename
arjette's version from 2017-10-24 13:29

schouder/bovenarm/romp

Question Answer
Welke spieren maken deel uit van de rotator cuff?m. infraspinatus
m. teres minor
m. subscapularis
m. supraspinatus
Welke spieren begrenzen de voorste scalenuspoort en welke vaten lopen hier doorheen?m. sternocleidomastoideus + m. scalenus anterior. v. subclavia
Welke spieren begrenzen de achterste scalenuspoort en welke structurenlopen hier doorheen?m. scalenus anterior + m. scalenus medius. a. subclavia en de plexus brachialis
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. supraspinatus?n. suprascapularis
o: scapula (fossa supraspinata)
i: humerus (tuberculum majus)
f: abductie
Welke spieren worden geïnnerveer door de n. axillaris?m. deltoideus
m. teres minor
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. infraspinatus?n. suprascapularis
o: scapula
i: humerus
f:craniale deel=exorotatie, caudale deel=exorotatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. teres minor?n. axillaris
o: scapula
i: humerus
f: exorotatie en adductie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. subscapularis?n: n. subscapularis
o: scapula
humerus
endorotatie en adductie arm
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. deltoideus?n: n axillaris
o: clavicula en scapula
i: humerus
exo-endorotatie/ ab-adductie/ ante-retroversie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. pectoralis major?n: n.n. pectoralis medialis en lateralis
o: clavicula, sternum, kraakbeen 4-6de rib, rectusschede
i: humerus
f: adductie/endorotatie/anteversie, hulpademhalingsspieren
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. pectoralis minor?n: n.n pectoralis medialis en lateralis
o: 3de-5de rib, overgang naar kraakbeen
i: scapula
f: depressie vd schoudergordel, hulpademhalingsspier
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. serratus anterior?n: n. thoracicus longus
o: 1ste-8ste rib
i: scapula
pro-retractie vd scapula, houdt scapula gefixeerd tegen thoraxwand
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. subclavius?n: n.subclavius o: bot-kraakbeengrens vd 1ste rib
i: clavicula (acromiale deel)
f: stabilisatie van de clavicula in art. sternoclavicularis
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. trapezius?n: n. accessorius (n. XI) en takken v plexus cervicalis
1) pars descendens:
o: os occipitale, procc spinosi
i: clavicula + acromion
f: elevatie + laterorotatie
2) Pars transversus:
o: bovenste thoracale procc spinosi
i: scapula
f: retractie
pars ascendens:
o: onderste thoracale procc spinosi
i: scapula
f: depressie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. rhomboideus major/minor?n: n. dorsalis scapulae
o: thoracale procc. spinosi
i: scapula
f: schoudergordel: retractie/elevatie/mediorotatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. levator scapulae?n: n. dorsalis scapulae
o: bovenste 4 cervicale procc transversi
i: scapula
f: schoudergordel: elevatie en mediorotatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. teres major?n: n. subscapularis / n. thoracodorsalis
o: scapula
i: humerus
f: endorotatie/adductie/retroversie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. latissimus dorsi?n: n. thoracodorsalis
o:fascia thoracolumbalis, fascia dorsalis ossis sacrum, crista iliaca
i: humerus
f: schoudergewricht: adductie/endorotatie/retroversie
memorize

onderarm

Question Answer
waar liggen de flexoren in de onderarm?ventraal
door welke zenuw worden de extensoren in de onderarm geinnerveerd?n. radialis
waar liggen de extensoren in de onderarm?dorsaal
door welke zenuw worden over het algemeen de flexoren in de onderarm geinnerveerd? wat zijn de 2 uitzonderingenn. medianus
uitzonderingen: m. flexor carpi ulnaris + m. flexor digitorum frofundus (door n. ulnaris geinnerveerd)
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. pronator teres?n: n. medianus
o: caput humerale vd humerus ? caput ulnare vd ulna
i: radius
f: 1) caput humerale:
- radioulnaire gewrichten: pronatie
- ellebooggewricht: flexie
radio-ulnaire gewrichten: pronatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. flexor carpi radialis?n: n. medianus
o: n. medianus
o: humerus
i: os metacarpale 2
f: ellebooggewricht: flexie
polsgewricht: palmair flexie + abductie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m.palmaris longus?n: n. medianus
o: humerus
i: aponeurosis palmaris
f: ellebooggewricht: flexie + polsgewricht: palmair flexie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. flexor carpi ulnaris?n: n. ulnaris
o: humerus
i: os pisiforme, os metacarpale 5, os hamatum
f: ellebooggewricht: flexie
polsgewricht: palmairflexie, abductie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. flexor digitorum superficialis?n: n. medianus
o: caput humero-ulnare: humerus
caput radiale: radius
i: 4 lange pezen aan de middelste falanx 2-5
f: ellebooggwricht: flexie
polsgewricht: palmair flexie
MCP gewricht: flexie/adductie
PIP gewricht: flexie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m.flexor digitorum profundus?n: mediaal: n. ulnaris / lateraal: n. medianus
o: ulna
basis distale falanx 2 -5
f: polsgewricht: palmairflexie
MCP 2-5: flexie en adductie
PIP en DIP 2-5: flexie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m.flexor pollicis longus?n: n. medianus
o: radius
i: basis van phalanx distalis vd duim
f: polsgewricht: palmairflexie
MCPgewricht: adductie en oppositie
duimgewricht: flexie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m.pronator quadratus?n: n. medianus
o: ulna
i: radius
f: radio-ulnaire gewrichten: pronatie
noem de 3 radiaire spieren in de onderarm:1) m. brachioradialis
2) m. extensor carpi radialis longus
3) m. extensor carpi radialis brevis
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. brachioradialis?n: n. radialis
o: humerus
i: radius
f: ellebooggewricht: flexie
radioulnaire gewrichten: pronatie vanuit supinatie en supinatie vanuit pronatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor carpi radialis longus?n: n. radialis
o: humerus
i: os metacarpale 2
f: ellebooggewricht: flexie
radio-ulnairgewrichten: pronatie vanuit supinatie en supinatie vanuit pronatie
polshandgewricht: dorsaalflexie + radiair abductie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor carpi radialis brevis?n: n. radialis
o: humerus
i: os metacarpale 3
f: ellebooggewricht: flexie
radio-ulnairgewrichten: pronatie vanuit supinatie en supinatie vanuit pronatie
polshandgewricht: dorsaalflexie + radiair abductie
noem de 3 oppervlakkige dorsale onderarmspieren:1) m. extensor digitorum
2) m. extensor digiti minimi
3) extensor carpi ulnaris
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor digitorum?n: n. radialis
o: humerus
i: dorsale aponeurose 2 tm 4
f: ellebooggewricht: extensie
pols-handgewricht: dorsaalflexie
MCP,PIP,DIP 2-4: extensie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor digiti minimi?n: n. radialis
o: humerus
i: dorsale aponeurose 5, basis prox falanx 5
f: ellebooggewricht: extensie
pols-handgewricht: dorsaalflexie, ulnair abductie
MCP,PIP,DIP 5: extensie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor carpi ulnaris?n: n. radialis
o: humerus
i: os metacarpale V
ellebooggewricht: extensie
pols-handgewricht: dorsaalflexie + ulnair abductie
door welke zenuw worden de diepe dorsale onderarmspieren geinnerveerd?n. radialis
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. supinator?n: n. radialis
o: humerus + ulna
i: radius
f: radio-ulnaire gewrichten: supinatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. abductor pollicis longus?n: n. radialis
o: ulna + radius
i: os metacarpale 1
f: radio-ulnaire gewrichten: supinatie
pols-handgewricht: dorsaalflexie, radiair abductie
CMC1: repositie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor pollicis longus?n: n. radialis
o: ulna + membrana interossea
i: phalanx distalis van de duim
f: pols-handgewricht: dorsaalflexie, radiai abductie
CMC1: adductie, repositie
MCP1 en IP1: extensie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor pollicis brevis?n: n. radialis
o: radius
i: basis vd phalanx proximalis vd duim
f: pols-handgewricht: doorsaalflexie, radiair abductie
CMC1: abductie, repositie
MCP1: extensie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor indicis?n: n. radialis
o: ulna, membrana interossea
i: dorsale aponeurose vd wijsvinger
f: pols-handgewricht: dorsaalflexie, radiair abductie
MCP2: extensie, adductie
PIP en DIP2: extensie
welke 2 spieren horen in 1ste peesschede?1) m. abductor pollicis longus
2) m. extensor pollicis brevis
welke 2 spieren horen in 2de peesschede?1) m. extensor carpi radialis longus
2) m. extensor carpi radialis brevis
welke spier hoort in 3de peesschede?1) m. extensor pollicis longus
welke 2 spieren horen in 4de peesschede?1) m. extensor digitorum
2) m. extensor indicis
welke spier hoort in de 5de peesschede? extensor digiti minimi
welke spier hoort in de 6de peesschede?extensor carpi ulnaris
memorize

hand

Question Answer
welke 3 samengestelde bewegingen kent de duim?1) adductie - abductie
2) oppositie - repositie
3) flexie-extensie
noem de 4 intrinsieke spieren van de duim:1) m. abductor pollicis brevis
2) m. flexor pollicis brevis
3) m. opponens pollicis
4) m. adductor pollicis
noem de 2 intrinsieke spieren van de middenhand:1) mm. interossei
2) mm. lumbricales
noem de 4 intrinsieke spieren van de pink:1) m. abductor digiti minimi
2) m. flexor digiti minimi brevis
3) m. opponens digiti minimi
4) m. palmaris brevis
Noem de 4 duimmuis (thenar) spieren1) m. adductor pollicis
2) m. flexor pollicis brevis
3) m. abductor pollicis brevis
4) m. opponens pollicis
door welke zenuw worden de mm. lumbrilicales 1 en 2 geinnerveerd?n. medianus
door welke zenuw worden de mm. lumbrilicales 3 en 4 geinnerveerd?n. ulnarus
noem de 2 middenhandsspieren1) mm. lumbricales
2) mm interossei
door welke zenuw worden de mm. interossei geinnerveerd?n. ulnaris
welke zenuw is aangedaan bij een dropping hand?n. radialis
welke zenuw is aangedaan bij een klauwhand?n. ulnaris
welke zenuw is aangedaan bij een predikershand?medianus
Door welke zenuw worden de intrinsieke rugspieren geinnerveerd?Ramus dorsalis van de spinale zenuwen
N. medianus ontvangt bijdragen vanfasciculus medialis
fasciculus lateralis
Fasciculus posterior splitst inn. radialis
n. axillaris
Innervatie rotator-cuffn. suprascapularis
n. subscapularis
n. axillaris
Adductoren bovenbeenPietje Ligt Graag Bovenop Marietje
P=m. pectineus
L=m. add. longus
G=m. gracilis
B=m. add. brevis
M=m. add. magnus
HandwortelbeentjesSome Lovers Try Positions That They Can Not Handle
-os scaphoideum: bootvormig
-os lunatum: halvemaanvormig
-os triquetum: driehoekig
-os pisiforme: erwtvormig
-os trapezium: vierhoek met 2 evenwijdige zijden
-os trapezoideum: trapezoidvormig
-os capitatum: hoofdvormig
-os hamatum: haakvormig
Belangrijkste functie rotator-cuffstabilisatie schoudergewricht bij bewegen
Zenuw die zowel buigers als strekkers van het ellebooggewricht innerveertn. radialis
Spieren waarvan pezen in 3e peesschede-loge aan de dorsale zijde van het onderarm liggenm. extensor pollicis longus
Zenuw die bovenarm juist distaal van de aanhechting van de m. teres major kruist n. radialis
3 zenuwen waarvan uitval tot beperkte abductie bovenarm leidt, met uitgevallen spier n. musculocutaneus → m. biceps brachii
n. axillaris → m. deltoïdeus
n. suprascapularis → m. supraspinatus
Bij uitval n. medianus kan de onderarm nog gebogen worden door m. biceps brachii
m. brachialis
→n. musculocutaneus
Bij uitval n. medianus kan de ringvinger nog gebogen worden door ulnaire deel van m. flexor digitorum profundus
→ n. ulnaris
memorize