Create
Learn
Share

Orthopedie Anatomie 3

rename
xusaderu's version from 2016-01-14 11:59

Section

zenuwen:
Question Answer
welke spieren innerveert de n. assessorius?1) m. trapezius
2) m. sternocleidomastoideus
welke spieren innerveren de rami dorsales nn. spinales (Ce1 - Lu5)m. erector spinae
welke spieren innerveert de n. musculocutaneus?alle ventrale spieren in bovenarm
welke spieren innerveert de n. medianus?alle ventrale spieren vd onderarm muv flexor carpi ulnaris + ulnaire deel vd flexor digitorum profundus (deel vd korte handspieren)
welke spieren innerveert de n. ulnaris?1) m. flexor carpi ulnaris
2) ulnaire deel vd m. flexor digitorum profundus (deel vd korte handspieren)
welke spieren innerveert de n. radialis?alle dorsale spieren boven- en onderarm
welke spieren innerveert de n. axillaris?1) m. deltoideus
2) teres minor
welke spieren innerveert de nn. pectoralis?1) m. pectoralis major
2) m. pectoralis minor
welke spieren innerveert de n. subclavius?m. subclavius
welke spieren innerveert de n. subscapularis?m. subscapularis
welke spieren innerveert de n. suprascapularis?1) m. supraspinatus
2) m. infraspinatus
welke spieren innerveert de n. dorsalis scapulae?1) mm. rhomboidei
2) m. levator scapulare
welke spieren innerveert de n. thoracodorsalis?1) m. latissimus dorsi
2) m. teres major
welke spieren innerveert de n. thoracicus longus?m. serratus anterior
welke spieren innerveert de n. femoralis?alle spieren van het bovenbeen + deel vd m. pectineus
welke spieren innerveert de n. obturatorius?alle mediale spieren van het bovenbeen + m. obturatorius externus
welke spieren innerveert de n. gluteus superior?1) mm. glutei medius et minimus
2) m. tensor fasciae latae
welke spieren innerveert de n. gluterus inferior?m. gluteus maximus
welke spieren innerveert de n. tibialis?1) alle dorsale spieren van boven- en onderbeen 2) deel van m. adductor magnus, muv caput breve vd m. biceps femoris
3) alle spieren van de voetzool
welke spieren innerveert de n. peroneus communis?caput breve vd m. biceps femoris
welke spieren innerveert de n. peroneus superficialis?mm. peronei longus et brevis (laterale compartiment)
welke spieren innerveert de n. peroneus profundus?1) alle ventrale spieren vh onderbeen (ventrale compartiment)
2) korte spieren van de voetrug
welke spieren innerveren de takken van de plexus sacralis?kleine heupspieren muv m. obturatorius externus
memorize

 

onderbeen:
Question Answer
waar bevinden zich de extensoren in het onderbeen?ventraal
waar bevinden zich de peronei in het onderbeen?lateraal
waar bevinden zich de flexoren in het onderbeen?mediaal + dorsaal
hoe heet de oppervlakkige fascie vh onderbeen?fascia cruris
welke spieren en structuren bevinden zich in de extensoren loge van het onderbeen?1) m. tibialis anterior
2) m. extensor hallucis longus
3) m. extensor digitorum longus
4) a. tibialis anterior
5) v. tibialis anterior
6) n. peroneus profundus
welke spieren en structuren bevinden zich in de peroneus-loge van het onderbeen?1) m. peroneus longus
2) m. peroneus brevis
3) n. peroneus superficialis
welke spieren bevinden zich in de oppervlakkige flexoren-loge van het onderbeen?1) m. soleus
2) m. plantaris
3) m. grastrocnemius
welke spieren en structuren bevinden zich in de diepe flexoren-loge van het onderbeen?1) m. tibialis posterior
2) m. flexor digitorum longus
3) m. flexor hallucis longus
4) a. peronea
5) v. peronea
6) a. tibialis posterior
7) v. tibialis posterior
8) n. tibialis
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. tibialis anterior?n: n. peroneus profundus
o: tibia, membrana interossea
i: os metatarsale 1, os cuneiforme mediale
f: bovenste spronggewricht: dorsaalflexie
onderste spronggewricht: supinatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor digitorum longus?n: n. peroneus profundus
o: tibia, fibula, membrana interossea
i: dorsale aponeurose digiti II-V
f: bovenste spronggewricht: dorsaalflexie
onderste spronggewricht: pronatie
teengewrichten: extensie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. peroneus tertius?n: n. peroneus profundus
o: fibula
i: basis van os metatarsale 5
f: bovenste spronggewricht: dorsaalflexie
onderste spronggewricht: pronatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. extensor hallucis longus?n. peroneus profundus
o: fibula, membrana interossea
i: dorsale aponeurose digiti 1
f: bovenste spronggewricht: dorsaalflexie
onderste spronggewricht: supinatie
grote teengewricht: extensie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. peroneus longus?n: n. peroneus superficialis
o: fibula
i: os metatarsale 1, os cuneiforme mediale
f: bovenste spronggewricht: plantairflexie
onderste spronggewricht: pronatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. peroneus brevis?n: n. peroneus superficialis
o: fibula
i: os metatarsale 5
f: bovenste spronggewricht: plantairflexie
onderste spronggewricht: pronatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. gastrocnemius?n: n. tibialis
o: caput mediale: femur (proxiamaal van condylus medialis)
caput laterale: femur (proximaal van condylus lateralis)
i: calcaneus
f: knie: flexie
bovenste spronggewricht: plantairflexie
onderste spronggewricht: supinatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. soleus?n. tibialis
o: tibia en fibula, arcus tendineus musculi solei
i: calcaneus
f: bovenste spronggewricht: plantairflexie
onderste spronggewricht: supinatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. plantaris?n: n. tibialis
o: femur
i: calcaneus
f: knie: flexie
bovenste spronggewricht: plantairflexie
onderste spronggewricht: supinatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. tibialis posterior?n: n. tibialis
o: membrana interossea, tibia, fibula
i: os naviculare, ossacuneiformia 1-3, ossa metatarsalia 2-4
f: bovenste spronggewricht: plantairflexie
onderste spronggewricht: supinatie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. flexor hallucis longus?n: n. tibialis
o: fibula, membrana interossea
i: phalanx distalis digiti 1
f: bovenste spronggewricht: plantairflexie
onderste spronggewricht: supinatie
gewrichten grote teen: flexie
Wat is de innervatie, de functie en de origo en insertie van de m. flexor digitorum longus?n: n. tibialis
o: tibia
i: phalanx distalis digiti 2-5
f: bovenste spronggewricht: plantairflexie
onderste spronggewricht: supinatie
gewrichten grote teen: flexie
noem de 6 structuren die je tegenkomt achter het retinaculum flexorum van malleolus naar calcaneusTom Dick And Very Nervous Harry:
1) m. Tibialis posterior
2) m. flexor digitorum longus
3) A. tibialis posterior
4) V. tibialis posterior
5) N. tibialis
m. flexor hallucis longus
welke 2 spieren vormen het chiasma tendineum crurale en op welke hoogte vindt deze kruising plaats?1) m. tibialis posterior
2) m. flexor digitorum longus
tussen onderbeen en malleolus medialis
welke 2 spieren vormen het chiasma tendineum plantare en op welke hoogte vindt deze kruising plaats?1) m. flexor hallucis longus
2) m. flexor digitorum longus
tussen malleolus en voetzool
welke 3 ligamenten horen bij het bovenste spronggewricht?1) lig. deltoideum (mediaal)
2) ligg. talofibulare posterior (lateraal)
3) ligg. talofibulare anterior (lateraal)
lig. calcaneofibulare (lateraal)
noem de 3 spieren van de grote teen1) m. abductor hallucis
2) m. flexor hallucis brevis
3) m. adductor hallucis
noem de 2 spieren van de kleine teen1) m. abductor digiti minimi
2) m. flexor digiti minimi
noem de 4 spieren van de middenvoet1) m. flexor digitorum brevis
2) mm. lumbricales
3) m. quadratus plantae
4) mm. interossei
noem de 2 spieren van de voetrug en door welke zenuw worden deze aangestuurd?1) m. extensor digitorum brevis
2) m. extensor hallucis brevis
n. peroneus profundus
noem de 4 ligamenten van het voetgewelf1) aponeurosis plantaris
2) lig. plantare longum
3) lig. calcaneocuboideum plantare
4) lig. calcaneonaviculare plantare
uit welke lagen is de voetzool opgebouwd?1) oppervlakkige laag: aponeurosis plantaris
2) eerste spierlaag:
1) m. flexor digitorum brevis
2) m. abductor digiti minimi
3. m. abductor hallucis
3) tweede spierlaag:
1) mm. lumbricales
2) m. flexor digitorum longus
3) m. quadratus plantae
4) derde spierlaag:
1) m. flexor hallucis brevis (pars lateralis + medialis)
2) m. flexor digiti minimi
m. adductor hallucis (caput transversum + caput obliquum)
memorize

 

hand:
Question Answer
welke type spier heeft uit het volgende rijtje (abductor, flexor, adductor, opponens) alleen de duim en niet de grote teen ?opponens
welke type spier heeft uit het volgende rijtje (abductor, flexor, opponens) alleen de pink en niet de kleine teen ?opponens
heeft de handrug spieren?nee
naast betrokkenheid bij flexie, zijn flexoren ook betrokken bij andere bewegingen, welke 2?1) adductie
2) oppositie
naast de betrokkenheid bij extensie zijn extensoren ook betrokken bij twee andere bewegingen, welke 2?1) abductie
2) repositie
wat zijn de belangrijkste functies van de mm. lumbricales en mm. interossei van de hand?1) buigen in de metacarpophalangeale gewrichten van de vingers
2) strekken van interphalangeale gewrichten van de vingers
3) mm. interossei ook betrokken bij spreiden en sluiten vd vingers
memorize

 

Question Answer
welke musculatuur wordt geinnerveerd door de plexus sacralis?1) achterzijde bovenbeen
2) onderbeen
3) voet
welke musculatuur wordt geinnerveerd door de plexus lumbalis?mediale en voorzijde van bovenbeen
op welke niveaus ontspringen er zenuwen van de plexus sacralis?L4 - S4
op welke niveaus ontspringen er zenuwen van de plexus lumbalis?T12 - L4
memorize

 

Knie:
Question Answer
in welke richtingen lopen de voorste- en achterste kruisbanden?LAMP:
1) voorste: Lateraal Anterior
2) achterste: Mediaal Posterior
LCLlig. collaterale fibulare = lateraal collateraal ligament
MCLlig. collaterale tibiale = mediaal collateraal ligament
uit welke 3 pezen bestaat het pes anserinus in de knie?1) m. sarturatorius
2) m. gracilis
3) semitendinosus
memorize