Create
Learn
Share

Organy OSN

rename
martinka's version from 2017-11-20 17:58

Section 1

Question Answer
1 a.5 období
1 b.Pan Ki-mun
1 c.Valný schromaždení
1 d.Generální Tajemník
memorize

Section 2

Question Answer
2 a.Valné schromaždení
2 b.vrcholný organ
2 c.všechny členy OSN
2 d.zasedání radne a mimořadné
2 e.volí členy rady bespečnosti
2 f.jmenují gen. tajemníka
2 g.řídí činost njakých org.
memorize

Section 3

Question Answer
3 a.Rada Bezpečnosti
3 b.odpovedna za mir
3 c.5 stálých členů
3 d.10 nestálých na 2 roky
memorize

Section 4

Question Answer
4 a.Poručenská rada
4 b.stall členy Rada Bezpečnosti
4 c.dnes nefunguje
4 d.sprava závislých území
memorize

Section 5

Question Answer
5 a.Ekonom. a socialní rada
5 b.hosp. doporučení pro jednotlivé země i celou OSN
memorize

Section 6

Question Answer
6 a.Mezinárodní soudní dvůr
6 b.15 soudců
6 c.řeší spory
6 d.sidle v Haagu
memorize

Section 7

Question Answer
7 a.Sekretariát
7 b.7500 úředníků
7 c.Sprava OSN
memorize

Recent badges