Create
Learn
Share

Onkologi

rename
aramfare's version from 2016-09-26 21:32

Section

Question Answer
Stokes krage/SVC sy. årsakerMediastinale tumor. Øvre thorax lymfadenopati eller Pancoast tumor. Struma. Skleroserende mediastinitt. Aneurysme. CVK komplikasjon
SVC sy. symptomer Ødem i ansikt, hals, armer. Dyspne, tachypne, hoste. Dysfagi + Brystsmerter. Ven kollateraler i ævre abd., thorax og hals. Horner sy.
SVC sy. behandlingVed malignitet gi Decadron 4mg x 4 eller Medrol 16 mg x 4. Utred videre og stent SVC.
Akutt tversnitt lesjon årsakerKompresjon av ryggmarg grunnet økende metastaser, prolaps, kompresjonsfraktur, aneurysme.
Akutt tverrsnitt symptomer + behandlingNedsatt kraft + sensibilitet. Smerter + autonom dysfunksjon (inkontinens). Trykk avlast (Solumedrol 40-80 mg --- Medrol 16 x 4 ---- Dexametason 4 mg x 4) deretter radioterapi eller kirurgi.
Granulocytopeni etter kjemoterapiKan mangle infeksjonstegn da manglende inflamatorisk respons i kroppen. Infeksjon kan være bakterier, sopp og pneumocystis carini.
Granulocytopeni infeksjon typerUten feber og infeksjonstegn --> observer uten eller i sykehus. Med feber og infeksjonstegn (blodkultur, urin, ekspektorat, sårsekret) til dyrkning. Feces ved diare. Rg.thorax
Granulocytopeni og antibiotika Penicillin + Gentamysin (unngå den i 3 uker ved cisplatin kur)
Smerter i kreft pasienterRelaterte til kreft selv, til kreft behandling, annen sykdom i bakgrunn eller psykososiale.
Typer smerterNociceptive fra perifere nerver (Somatiske eller Voscerale). Nevropatiske smerter grunnet sentral/periferal nerve skade eller dysfunksjon
Somatiske vs Viscerale smerterSomatiske--> avgrenset, skarpe, konstante ---- Vicerale --> diffuse, dumpe, takvise
Nevropatiske smerterBrennende, stikkende, utsrålende som elektrisk støt
Trinn I vs Trinn 2 smertebehandlingTrinn 1 --> Paracet + 1 NSAID. ---------- Trinn 2 --> Pinex/Paralgin forte eller Tramadol.
Trinn III smertebehandlingDolcontin (morfin depot) + Morfin hurtig. ------- OxyContin (oxycodon depot) + OxyNorm hurtig. Fentanyl plaster. Smertepumpe
Fentanyl plaster Effekt begynner 13-22 timer, og avtar samme tid etter seponering. Sett på plaster, gi vanlig oxycontin morgen dose, gi 50% oxycontin kveld dose og seponer dagen etter
SmertepumpeVed lokale smerter, mindre bivirkning, gis i form av mix mellom lidocain og morfin.
Ko-analgetika Nevropatiske smerter (Neurontin 100 x 3 --> 900 x 3 - Lyrica 25-50 mg x 2). Antidepresiva (Sarotex 10 mg vesp--> 50)
Antiemesis mekanismerDopamin agonister (antipsykotika som Haldol + andre og Afipran). Antihistaminer (Marzin og Phenergan/Postafen --> ved bevegelses emese). antikolinergika (skopolamin). Serotonin antagonist (Ondansetron, Granisetron)
Forsinket ventrikkel tømmning vs obstipasjonVentrikkel tømning forsinkes grunnet ascites, hepatomegaly, tumor press --> Afipran. Ved obstipasjon gi laxantia.
Nyresvikt vs Leversvikt kvalmeNyresvikt --> Haldol 1-4 mg. Leversvikt --> dopamin antagonist.
Kjemoterapi/stråleindusert kvalme Afipran. Ondansetron. Aprepitant. Dexametason
memorize