Create
Learn
Share

Økotox Maltby & Crane

rename
groendahl13's version from 2018-10-09 07:33

Section

Question Answer
Hvilken organisme anvendes i artiklen?Ferskvandstanglopper
Hvilke kontaminanter undersøges?Forskellige metaller
Hvilke metoder anvendes – eller hvilke parametre undersøges? 1) Field study 2)laboratorie undersøgelse 3)Statistisk analyse
Hvad viser resultaterne?Der var forøget dødelighed og nedgang i æderate.
Hvilke to kontaminanter identificeres i første omgang som de mulige skadevoldere? Jern og mangan
Hvilken kontaminant udpeges sluttelig som skadevolderen?Jern
Hvad er begrundelsen, for hvilken kontaminant der var skadevolderen?- I lab, udsatte de følsomme for jern og mangan. Der var ingen effekt på fødeindtagelse når de udsatte for mangan, men det var der når de udsatte for jern, både ved resistense og følsomme.
memorize

Recent badges