Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Økotox kap 6

rename
groendahl13's version from 2018-10-08 16:33

Section

Question Answer
Hvad er råolie?Råolie er en blanding af en række organiske forbindelser, som er dannet ad døde planter og dyr for millioner af år siden. Det kan indeholde altaner, cykliske alkaner, aromatiske hydrocarboner, samt diverse aromatiske svovl, oxygen og nitrogen forbindelser.
Hvad bestemmer hvilken skæbne et oliespild på havet får?Råoliens opløselighed og kogepunkt, for råoliens enkelte komponenter.
Hvad sker der efter oliespild?Olien spredes i et tyndt lag på havoverfladen. Det mest flygtige af råoliens komponenter fordamper(30-50%). En lille del (især aromatiske forbindelser) vil blive opløst i vandet. Ved ultraviolet lys, kan noget nedbrydes. Resten emulgere dvs. findeles som små dråber i vandet.
Hvad sker der hvis oliekoncentrationen er høj og hvis oliekoncentrationen er mindre ved oliespild?Er den høj, dannes vand-i-olie emulsion, som kan samle sig til tjæreagtige klumper. Er den mindre dannes olie-i-vand.
Hvordan kan bakterier nedbryde olie?Det kan de under forbrug af oxygen. Alkaner nedbrydes lettest. Aromatiske forbindelser og cykloalkaner nedbrydes langsomt. Toksiske forbindelser kan hæmme nedbrydningen.
Hvad afhænger skadevirkningerne af olieudslip på havet af?Afhænger mere af stedet, end ad udslippets størrelse.
Hvorfor er oliespild særligt problematisk for fugle?Fugle bruger fjer struktur til isolerende luft mellem hud og fjerdragtens yderside. Små mængder klæbrig olie, kan ødelægge fjerne, og vand kan trænge ind huden. De kan fryse ihjel, men også drukne, pga de kommer til at veje mere.
Hvilke komponenter i råolie er mest skadelige for akvatiske organismer?Aromariske forbindelser med 1 eller 2 ringe.
memorize

Recent badges