Create
Learn
Share

Odpady SZ ostatni

rename
drist's version from 2017-05-27 14:54

Section

Question Answer
Nakládání s komunálními odpady v roce 2015produkce 5 mil tun, 35% materiálově využito, 12% energeticky využito, 47% skládkováno
Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadůč. 321/2014 Sb.
Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládkyVyhláška č. 294/2005 Sb.
Zpracování biodpadu upravujeVyhláška č. 341/2008 Sb, která obsahuje katalog bioodpadů, typy zařízení a technologické podmínky
memorize

Recent badges