Create
Learn
Share

Ochrana lesu

rename
drist's version from 2017-01-15 10:28

Section

Question Answer
K největším poškozením lesních porostů dochází působenímVlivů abiotických?
Které jsou nejvýznamnější abiotické faktory v lesích ČRvítr a sníh
Vítr nejčastěji a nejsnáze poškodí a vyvrátí následující dřevinysmrk a břízu
Sníh velmi často rozvrací porostyborové
Které z následujících dřevin snesou dlouhodobé (2-3 týdny) zaplavení vodou?Jilm, dub, topol, jasan
Nebezpečí vzniku požáru se v aridních (velmi suchých) oblastech značně snížípěstováním jehličnatých lesů?
Jelení zvěř škodí typicky a nejvíce tím, želoupe a ohryzává kůru ze smrků
Klikorok borový dospělec ohryzává kůru z jehličnatých sazenic načerstvých pasekách
Jaké feromony se využívají pro monitoring četností kůrovců?agregační
Jaké feromony se využívají pro monitoring četností motýlů?sexuální
Kdy se optimálně odkorňuje stromový lapák položený na obranu proti lýkožroutu smrkovému?v průběhu larválního vývoje, když nejdelší chodby larev jsou 1-2cm dlouhé
Jaké jsou počty závrtů na stromovém lapáku pro Ips. typographus, které znamenají nízké, střední a silné napadení?méně než 0,5; 0,5-1,0; více než 1,0 závrtů na dm2
Které ostatní druhy kůrovců jsou nebezpečnými škůdci smrku?Ips amitinus, Ips duplicatus, Pityogenes chalcographus
Korunový požár lze zpravidla uhasitpomocí speciálních hasících letadel
Který je nejvýznamnější defoliátor smrkových porostů v České republice?Lymantria monacha
Bekyně mniška (Lymantria monacha) se nejefektivněji šíří tím, žemladé housenky se nechávají odvát a unášet větrem
Pilatka smrková (Pristiphora abietina) larvy ožírajípouze letošní mladé jehličí smrku
Jaký je kritický počet housenic ploskohřbetky smrkové (Cephalcia abietis) na metr čtvereční?30-60 housenic v chřadnoucích a 100 housenic ve zdravých porostech
Ploskohřbetka smrková (Cephalcia abietis) přezimujejako larva
Vývoj ploskohřbetky smrkové (Cephalcia abietis) je pozoruhodný tím, žehousenice přeléhají (a přezimují) v půdě jednu, dvě, tři nebo až čtyři sezóny
Dojde-li k holožíru ve starším smrkovém porostěodumřou všechny smrky
Dojde-li k holožíru ve starším borovém porostěvětšina borovic regeneruje, ojedinělé stromy odumřou
Dojde-li k holožíru v dubovém porostěvětšina dubů regeneruje, ojedinělé stromy odumřou
Podle druhů účinku můžeme rozdělit insekticidybiologické a chemické
Účinná látka jesložka zodpovědná za vlastní účinek přípravku
Reziduální účinnost jeúčinek dosud nerozložených zbytků přípravku
Podle cílového organismu můžeme rozdělit pesticidy nainsekticidy, herbicidy, fungicidy a rodenticidy
Při použití feromonových lapačů proti lýkožroutu smrkovému je možné odchytat 5-7% populace
memorize

Recent badges