Create
Learn
Share

Obcanka

rename
misulka's version from 2017-11-08 16:07

život ve společnosti

Question Answer
člověk je...tvor společenský
největší vliv na nás mají...rodiče, později kamarádi
člověk se zařazuje do různých skupin...některé si nevibíráme (např rodina), jiné ano (kamarádi, kroužky)
člověk ve svém životě zastává určité role..dobrovlné (manželka, rodič), a nedobrovolné ( vězen, nezaměstnaný)
většinou máme.....několik rol najednou- žák, dcera, vnuk , kamarád atd..
chceme-li ve společnosti žít....musíme dodržovat určitá pravidla (což je omezení)
některá pravidla...jsou ústní (dohoda s kamarádem, sázka) a jiná jsou písemná (školní řád, zákony, smlouvy)
tresty za porušení pravidel jsou různá např...vězení, 3. z chování, pokuta, opovržení atd..
memorize

kultura

Question Answer
kultura je...výtvor člověka
kultura je také....materiální (knihy, šperky), a duchovní (písně, náboženství, divadelní hra, tanec)
co je unesko?je to organizace která patří do OSN (organizace spojených národů). OSN má asi 200 členů
OSN se dělí naWHO, UNICEF, UNESCO, FAO
co vytváří kultura?vytváří představu o tom co je ve společnosti normální a co už ne
příklady na seznamu UNESCO památky v české republicehistorické jádro prahy, historické jádro Českého Krumlova
memorize

masová kultura

Question Answer
co označuje masová kultura?označuje to, co přitahuje velké množství lidí např móda, účes, zpěvák, herec atd..
jak jí sledujemmasovou kulturu sledujem prostřednictvím hromadných sledovacích prostředků např. sociální sítě, televize, rozhlas, internet, noviny a časopisy
memorize

multikulturní soužití

Question Answer
co je toje to soužití lidí s různými kulturami
memorize

Recent badges