Create
Learn
Share

Nyre medisin

rename
aramfare's version from 2016-10-21 15:25

Section

Question Answer
Akutt vs Kronisk nyresviktAkutt = Redusert GFR over dager - uker med eller uten oliguri. Kronisk = Redusert GFR over måneder - år.
Prerenal akutt nyresviktAlt som fører til hypotensjon. Dersom den ikke korrigeres over lengre tid blir nyre endringer irreversible.
Renal akutt nyresviktOcclusjon av renale Arterier eller Vener. Parenchymal affeksjon (Ischemic + Toxic ATN, Pyelonefritt + Allergisk nefritt. Glomerulonefritt. Vaskulitt + HUS + TTP+ Akselerert hypertensjon). Medisiner (ACEI/ARB). Kontrtast. Rhabdomyolysis.
Postrenal akutt nyresviktBPH, Nyrestein, Urinretensjon
Nyresvikt diagnostikkGFR, kreatinin, karbamid, elektrolytter, PO, Ca, albumin. Venøs blod.gass. ANA/ANCA, anti GBM. HCV/HBV, HIV. Rg.thorax + ULnyrer. CT/MR nyrer. Biopsi.
Akutt nyresvikt oligurisk faseFurix inntil 1000 mg/døgn iv. Burinex inntil 20-25 mg/døgn (obs ototoksisitet).
Polyuri vs Oliguri vs AnuriPolyuri > 2L/døgn. Oliguri < 400 mL/ døgn. Anuri < 50 mL/døgn. Diuretika kan brukes ved Oliguri, men ikke Anuri.
Når bruke NaHCO3BE <-10. pH <7,1. HCO3 <15. Halvkorriger metabolsk acidose med NaHCO3 inntil venøs blodgass har nådd 20 HCO3.
memorize

 

Question Answer
Nefrotisk syndrom (Protein LEAK)Proteinuri > 3,5/d. Lipidemi (hyperlipidemi), Edema (anasarca). Albuminuri. Kolestrolemi
Nefrotisk sykdom årsakerPrimære glomerulopatier. Sekundære glumerulopatier SLE, Diabetisk glomerulosklerosis, Amyloidosis, Myelomatose + Others
Primære nefrotiske årsaker(I) Minimal change disease (podocytt fot prosesser). (II) Membranous glomerulopathy (idiopatis, infeksjoner som Hep B + C + HIV). (III) Mesangioproliferativ disease (infeksjoner og malignintet). FSGS (HIV + Heroin)
Akutt interstitiel nefritt = Allergisk nefropatiMedikament. NSAID. Antibiotika. Infeksjoner og Immunologisk.
RPGN årsaker + behandling> 50% GFR nedsatt i løpet av noen uker --> Wegeners, Lupus, IgA nefritt, Goodpastur, HSP. Behandl med høy dose steroider + immunsuppressive.
Nefritisk syndrom (AEHHO)Azotemi/Uremi. Edema. Hypertensjon. Hematuri. Oliguri
memorize

 

Question Answer
Kronisk nyresvikt stadier>90 = Første (nyreskade). 60-90 = Andre (lett). 30-60 = Tredje (moderat). 15-30 = Fjerde (alvorlig). <15 = Femte (terminal)
Kronisk nyresvikt årsaker50% DM. 27% hypertensjon. 13% Glomerulonefritt. 10% andre som hyperkalsemi, hypokalemi, amyloidosis, myelomatose.
Kronisk nyresvikt symptom grupper (ned til topp)Vann og elektrolytter. Hemtologiske. Gastrointestinale. Endocrine. Kardiovaskulære. Nevrologiske. Dermatologiske.
Vann og elektrolytt forstyrrelserØdem. Hyperkalemi. Hyperphosphatemi. Hyperkalsemi. Metabolsk acidose (manglende HCO3 absorbsjon/regenerasjon og H+ utskilling).
Uremi kostrådRedusert saltinntak (5g/d). Redusert kalium inntak (lite frukt, grønnsaker). Redusert fosfat inntak (melk produkter). Redusert protein. Væske restriksjon ved oliguri/anuri.
Ødem rådVæske restriksjon på ca 500 - 700 mL/dag ved oliguri/anuri.
Acidose rådNatron 0,5-1 g x 2-4
Hyperkalemi rådRedusert K.inntak + Resonium calsium 15 g x 1-3.
Hematologiske kriterierAnemi (anemi prøver, og gi erytromysin som Aranesp). Blødning. Infeksjoner. Neoplasmer.
Gastrointestinale kriterierOppkast. Stomatitt. Gastritt og GI blødning. Uremisk fetor.
Endokrine kriterierRenal osteodystrophy. Sekundær hyperPTH. Infertilitet og amenorrhea.
Kardiovæskulære kriterierKongestiv hjertesvikt. Perikarditt. Hypertensjon. Aterosklerose.
Nevrologiske kriterierHodepine. Irritert. Trøtt. Epileptiske anfall. Peripher nevropati.
Dermatologiske kriterierPallor. Kløe. Hyperpigmentering.
Renal osteodystrophyHøy Phosphoat + lav Calcium (grunnet lav D.vitamin) øker PTH --> sekundær hyperparathyroidism --> sekundær hypercalcemi-->ben tap. Gi D.vitamin + reduser phosphat.
Renal osteodystrofi behandlingD-vit. 0,25 µg/d. Fosfat redusert kost. Kalsiumholdige fosfatbindere (Titralac, Renvela, Fosrenol).
Reduser kronisk nyresvikt fartBT mellom 120 - 130/70-80. Lav saltinntak. Lav protein inntak. Glycemisk kontroll.
Indikasjon for dialyseUremisk encephalopathy. Perikarditt. Lungeødem. Hyperkalemi. Hypertensjon.
memorize