Create
Learn
Share

NL Vertaalstrategien - Les 14, Werkwoord vs. Bijwoord

rename
morningstar's version from 2016-04-21 07:55

Bijwoorden

Question Answer
graagmi piace
lieverpreferisco
opnieuw / weertornare a / riprendere a
onmiddelijk, meteen, natuurlijk, uiteraardnon mancare di, non fallire nel
aldoor, almaarcontinuare a
verder doen (verder gaan te doen)to go on to do sth
niet meersmettere di / cessare di
nog steedscontinuare ancora a
uiteindelijk / op den duurfinisce che / alla fine
haast niet, (maar) moeilijk, (maar) amper + kunnenstentare a
alleen maarlimitarsi a
bijna, net nietstare per
beter / best + kunnenรจ meglio se
al gauwessere portati a
wel, wel weer, zeker, vast en zekeressere destinato/a a
terechtavere ragione di
laattardare a
te * zijneccedere in
memorize

Werkwoorden

Question Answer
ophouden tesmettere di / cessare di
niet / verzuimen te / nalaten tenon fare / fallire nel fare
niet nalaten tenon mancare di, non fallire nel
partikel door- / blijven + infcontinuare a
volstaan met, genoegen nemen met, zich beperken totlimitarsi a
op het punt staan omessere sul punto di
geneigd zijnessere portati a
memorize

Pragmatisce partikels

Question Answer
geef hem maar ongelijk / probeer hem maar ongelijk te gevenprova a dargli torto
je hoeft maar op de knop te drukkendevi semplicemente premere il pulsante
ik begrijp maar niet hoe dat kannon capisco assolutamente come possa essere possibile
ik moest alsmaar hoesten / ik zat de hele tijd te hoestennon feci che tossire
memorize

Recent badges