Create
Learn
Share

Nigga

rename
syokbe2's version from 2018-09-25 14:57

Section

Question Answer
böbreğin sintigrafik tetkikleridinamik böbrek sintigrafisi, statik böbrek sintigrafisi
dinamik böbrek sin. kullanılan ilaçlartc99m-DTPA, tc99m,MAG3
statik börek sin. kullanılan ilaçlartc99m-DMSA
glomerülden atılan ajantc99m-DTPA
tübülden atılan ajantc99m-MAG3
DBS endikasyonlarıböbrek fonksiyonu araştırmak, obstruksiyon tanısı, renovasküler hipertansiyon araştırması, transplante böbrek değerlendirmesi
DBS glomerüler ajanların avantajıGFR ölçer ve ucuzdur
DBS tübüler ajanların avantajıefektif renal plazma akımı ölçer, background aktivite düşüktür
DBS fazlarıperfüzyon fazı, konsantrasyon fazı, ekskresyon fazı
diüretikli DBS endikasyonlarıobstruksiyon tanısı, konjential hidronefroz, üreteropelvik darlık, konjential megaüreter, iyatrojenik darlıklar, mesane veya prostat tümörü
kaptoprilli DBS amacırenovasküler hipertansiyon tanısı koymak
renal kortikal sintigrafi (SBS) endikasyonlarıböbrek fonksiyon tayini, piyelonefrit odağı görüntülemek, ektopik böbrek tespiti
radyonüklid sistografi endikasyonlarıVUR takibi, VUR tanısı, post-op hasta takibi
direkt radyonüklid sistografibir mesane kateteri yardımıyla mesane doldurularak VUR tanısı konabilir.
indirekt radyonüklid sistografi dinamik böbrek sintigrafisinde mesaneye atılan aktivite hesaplanarak mesaneye ulaşan aktivitenin üretere geri geçişinin ortaya konması esasına dayanır.
kemik sintigrafisinde kullanılan rf'lertc99m-MDP, tc99m-HEDP, tc99m-HMDP
kemik sintigrafisinde rf tutulumu arttrıan nedenlerosteoblastik aktivite artışı, kan akımı artışı
üç fazlı kemik sintigrafisi fazlarıbirinci; vaskülerite hakkında bilgi verir, ikinci faz; yumuşak doku hakkında bilgi verir, üçüncü faz; osteoblastik aktivite hakkında bilgi verir
MDP tutulumu artan durumlarosteomyelit, neoplazi, fraktür, osteonekroz, artrit
MDP tutulumu azalan durumlaryüksek dereceli litik nekroz, tümör nekrozu, erken dönem osteonekroz, radyoterapi, metalik yabancı cisim
kemik sintigrafisi endikasyonlarıkemik metastazı araştırması, primer kemik tm, soteomyelit ayırıcı tanısı, avasküler nekroz ve kemik viabilitesi değerlendirmesi, radyografi ile tespit edilemeyen fraktürlerin tespiti, eklem protezi değerlendirmesi, metabolik kemik hastalıkları
kemiğe en sık metastaz yapan tümörlerprostat, meme, akciğer, renal
metastatik kemik kanserleri en sık hangi kemikleri tutaraksiyel iskelet (vertebra,kosta,pelvis), kranium, ekstremite
superscandiffüz kemik tutulumu demektir. en sık prostat ve meme kenserinde
superscan ayırıcı tanısırenal osteodistrofi, ağır hiperparatiroidizm, ostomalazi, paget
üç faz (+) olan kemik sintigrafisiosteomyelit, septik artrit, protez enfeksiyonu, kompleks rejyonel ağrı sendromu
bir ve ikinci faz (+), üçüncü faz (-) kemik sintigrafisiyumuşak doku enfeksiyonu
bir ve ikinci faz (-), üçüncü faz (+) kemik sintigrafisiprotez gevşemesi
metabolik kemik hastalıklarıhiperparatiroidzm, osteomalazi, renal osteodistrofi, paget, fibröz displazi
kemik sntigrafisi avantajı kemik sintigrafisi ile kemik patolojileri diğer görüntüleme yöntemlerinden daha önce tespit edilebilir. Kemik sintigrafisi çok sensitif ama az spesifik bir yöntemdir.
memorize