Create
Learn
Share

Nicel1

rename
syokbe2's version from 2017-10-22 12:09

Section

Question Answer
efsasman neserviks silinmesi ve kısalması
dilatasyon neserviks genişlemesi
fergusan refleksi neserviksin mekanik etkenlerle gerilmesi uterus aktivitesini arttırır
prezentasyon nepelvisi girimine oturan kısım normalde verteks
habitus/postürfetal kısımların birbirine göre durumları normalde fleksiyon
situs nedirannenin longitidunal askına göre bebeğin longitidunal aksı normelde longitidunal
uterus kasan prostoglandinlerPGE2 ve PGF2 (fetüsten salınır)
pozisyon neprezente olan kısmın doğum kanalına göre pozisyonu
en çok görülen prezentasyon oksiput anterior
leopold 1. manevrafundusta hangi kısım var
leoplod 2. manevra bebeğin sırtı nerde, situs nedir
leopold 3. manevragelen kısım (prezentasyon) nedir
leopold 4. manevraangaje olan kısım hangi seviyede
ölçülebilen çap hangisikonjugat diagonel, 11.5 cm üstü olmalı
latent faz uzama nedenleriaşırı sedasyon, epidural, uygun olmayan servikal durum, yalancı eylem
2. evre ne kadar sürernulliparda 2 saat, multiparda 1 saat, epidural varsa ekstra 1 saat eklenir
gerçek eylem özellikleridüzenli kontraksiyonlar, serviks açılır, ağrı bel ve karında, sedasyon işlevsiz
yalancı eylem özellikleridüzensiz kontraksiyon, serviks açılmaz, ağrı kasıkta, kontraksiyon sedasyonla durur
1. evre ne zaman biter%100 silinme olunca dilatasyon 10 cm olunca
aktif faz evreleriakselarasyon- max eğri- deselerasyon
1. evre fazlarılatent faz- aktif faz
2. evre ne zaman biterfetüs çıkınca
iyi uterus kontraksiyonu nasıldır30-90 sn süren, 20-60 mmHg arası, her 2-4 dkda bir
uterus kontraksiyonu ne ile ölçülürmontevideo ünitesi ( mmhg x 10 dakikaki kontraksiyon)
kardinal hareketlerangajman-desensus-fleksiyon-iç rotasyon-ekstansiyon-eksternal rotansiyon-ekspulsiyon
asinklitizm ne tipleri nepelvis giriminde sagittal süturun simfizis pubiste(posterior) ya da promontoriuma(anterior) takılması
ritgen manevrası nebebeğin kafasını kontrollü çıkararak perine ve üretrayı korumak
plasenta çıkma tipleriduncan-shultze
plasenta ayrılma bulgularıuterus yuvarlak ve sert, ani kan boşalması, uterus aşağı iner ve kord uzunluğu artar
plasenta ayırma tekniklericrede/brandt-andrews/pastör
crede manevrası nasılfundusa bası yapma
brandt-andrews manevrası nasılsimfizis pubisle uterus arasından basıp kordonu hafif traksiyona almak
pastör manevrası nasılfundusu yükseltip sıkmak
epizyo tiplerimedian- mediolateral
median epizyo özellikleriorta hatta ve kozmetiği iyi, tamri kolay ve hızlı iyileşir
mediolateral epizyo özellikleriağrısı çok, kozmetiği kötü, kanama çok ve tamiri zor
epizyoda kesilen kaslarsuperior transversus perinei, bulbocavernosus
APGAR'da bakılanlargörünüş,nabız,tonus,refleksler,solunum
apgarda kaç üstü iyi7
apgarda görünüm değerlendirme pembe bebek 2 el ayak mor 1 soluk bebek 0 puan
apgarda nabız değerlendirme 100 üstü 2 100 altı 1 nabız yok 0 puan (en önemli puan)
apgarda tonus değerlendirmenormal tonus 2 zayıf tonus 1 tonus yok 0
apgarda refleks değerlendirmeuyarıya yanıt var 2 uyarıya yanıt zayıf 1 uyarıya yanıt yok 0 puan (ayak tabanına vurma)
apgarda solunum değerlendirmedüzenli soluma 2 zayıf soluma 1 solunum yok 0 puan
yüksek riskli gebeliklereksterm yaşlar-kronik hastalık-preeklampsi-rh izoimmünizasyonu-ölü bekbe öyküsü-IUGR-postterm gebelik-multiple gestation-preterm eylem öyküsü-servikal yetmezlik
güven verici fetal hareket nedirsaatte 4 ya da 2 saatte 10 hareket
fetal aktiviteyi etkileyen faktörlerses-ilaçlar-uyku-sigara-glikoz düzeyi
fetal solunumu etkileyen faktörlerhipoksi-travay-uyku-sigara-kan glikoz düzeyi-amniyosentez
reaktif nst özellikleri2 veya daha fazla kalp atımında akselerasyon (20 dk içinde en az 15 snlik 15 bpm)
nonreaktif nst nedir30 dk içinde reaktifleşmeyen nst
fetal akustik stimülasyon nedirsekonder fetal akselerasyon yaratmak için kullanılır (anne karnına bağırıp bebeği uyandırmak)
biyofizik profilde bakılanlarfetal solunum-fetal hareket-fetal tonus-AFI-NST
kontraksiyon stres test nedir (OCT)uterus kontraksiyonu yapılıp kan akımı azalmasına bağlı sekonder kalp atım hızı düşüşü var mı bu izlenir
OCT + nasıl yaratılan kontraksiyonların yarısında geç deselerasyon olması
OCT - nasıl10 dakikada 40 snlik 3 deselerasyonun hiç birinde geç deselereasyon olmaması
koryon villüs örneklemesi ne zaman yapılır10-12. haftalar arası
kordosentez ne zaman yapılır16-20. haftalar arası
abortus tipleriabortus imminens, abortus incipiens, incomplet abortus
abortus imminens özellikleri20. hafta öncesi kanama olur, kanama az ve alt batında kramp şeklinde ağrı
abortus incipiens özelliklerikanama fazla ve serviks açık, gerekliyese rhogam yapılmalı ve bebek suction küretaj ile alınmalı
incomplet abortus özelliklerigebelik dokusu kısmen atılmıştır, serviks açıktır suction küretaj yapılır
ektopik gebelik en sık neredeampulla
ektopik gebelik risk faktörleritubal cerrahi,sterilizasyon,eski ektopik gebelik öyküsü,DES kullanımı,RIA kullanımı,tubal patoloji,sigara,erken yaşta ilişki
heteropik dış gebelik nenormal gebeliğin yanında ektopik gebelik
heteropik dış gebelik düşündüren bulgularYUT ile gebelik,birden fazla corpus luteum,D/C sonrası artan bhcg
dış gebelik bulgularıAUK,amenore,hafif kanama sonrası geçikmiş mens,ağrı,adneksiyel hassasiyet,hemodinamik instabilite
ektopik gebelik tanı yöntemleritvusg-bhcg takibi-progesteron düzeyi-uterin küretaj- L/S- L/T
ektopik gebeliğin usg bulgularıpsödogestasyonel sack-rubal ring-douglasta serbest sıvı-ateş halkası
ektopik gebelik ayırıcı tanısınormal gebelik-düşük gebelik-tüptüre ovaryan kist-ovaryan torsiyon-DUK-endometriyozis-salpenjit-apandisit-gastroenterit-divertikülit
MTX kontraendikasyonlarıaktif batın içi kanama-hemodinamik instabilite-IU gebelik-emzirme-alkolizm-kronik hepatit-kronik kc hastalığı-kornik böbrek hastalığı-immün yetmezlik-peptik ülser
GTH tiplerimol hidatiform(parsiyel/komplet)-invaziv mol-koryokarsinom-plasental site trofoblastik hastalık
komplet mol özellikleri46 XX/XY- fetüs yok- villöz ödem yok-uterus büyük-teka lutein kisti olabilir-amniyonda kırmızı kan hücresi yok
inkomplet mol özellikleri69 XXX/XXY- fetüs var- villöz ödem değişken- amniyoz kırmızı kan hücresi var- uterus küçük- teka lutein kisti nadirdir
24 hafta öncesi preeklampsi gördün ne düşünürsünmolar gebelik
hiperemezis gravidum bulgularıinatçı kusma, dehidratasyon, alkolozis, hipokalemi, ağırlığın %5'ini aşan kilo kaybı
hiperemezis gravidum tedavisi vit b6-doksilamin-zencefil-metoklopromid-prometzis-tiamin-metilprednizon
sga tanımgestasyonel haftaya göre yüzde 10 az büyüme
simetrik büyüme nasıl ölçülüyorHC/AC
asimetrik büyüme nedenleripreeklampsi-uteroplasental yetmezlik
simetrik büyüme nedenleriteratojen- viral etken- anuploidi
sga etiyolojisiHT/preeklampsi- kollajen vasküler hast.- sigara-böbrek has.- IUGR hikayesi- uteroplasental disfonksiyon- plasental infarkt- çoğul gebelik- kromozom anomalisi
IUGR yapan enfeksiyonlarCMV-rubella-t.gondi-plasmodium
1. trimester usg endikasyonlarıektopik-intrauterin gebelik ayrımı-FKA değerlendirme-fetüs sayısı değerlendirme-fetal yaş değerlendirme-vajinal kanama değerlendirmesi-RIA lokalizasyonu belirlenmesi-fetal anomali değerlendirmesi-ense kalınlığı ve nazal kemik değerlendirme
2. trimester usg endikasyonlarıgebelik yaşı tayini- fetal anomali taraması
3. trimester usg endikasyonlarıgebelik yaşı tayini-gebelikte vajinal kanama-fetal gelişim takibi-IUGR takibi- biyofizik profil için
fka normal değerler6. hafta 90-110 9.hafta 144-170
ilk trimesterda gestasyonel yaşı en iyi nasıl ölçerizCRL
1. trimesterda usg'de bakman gerekenler10. hafta sonra fetal kranium, ekstremiteler,kalbin dört odacığı, nasal kemik, NT, triküspit kapak ve ductus venosus
2 ve 3. trimesterda usg'de bakman gerekenlerfetal sayı ve prezentasyon, FKA, AFI, plasenta lokalizasyonu, biometrik ölçümler, fetal anomali değerlendirmesi
inkontinans sınıflamasıstess üi-acil üi-mikst-taşma iü-geçici iü-fonksiyonel iü-ekstraüretral
anormal depolama semptomlarıinkontinans-sık idrara çıkma-noktürnal enürezis
anormal işeme semptomlarııkınarak işeme- tam boşaltamama- zayıf akım- miksiyon sonrası damlama
anormal duyu semptomlarısıkışma- dizüri- duyu olmaması- ağrılı mesane
urge-stress inkontinansı farkıurge'da detrussör aşırı aktif, stresste detrussör aktif değil
en sık görülen inkontinans sıralamasıstress>urge>mikst
inkontinans yapan ilaçlara-adrenerjik blokör, a-adrenerjik agonistler, ca kanal blokörleri, diüretikler, kafein, alkol, antikolinerjikler, antihistaminikler,antipsikotikler
q-tip testi değerlendirmeistirahat ile vulsalva arası açı >30 ise hipermobil üretra
stress testi değerlendirmeöksürme-ıkınma ile idrar kaçıyor mu
ped test nasıl yapılırstres test (-) ise 500 ml sıvı verilip 1 saat sonra pedi tartarız >2 gr ise anlamlı
ürodinami önerilmeyen durumlarkonservatif tedavi düşünülen durumlar, stress iü için cerrahi düşünülüyorsa
ürodinami önerilen durumlartanıda şüphe varsa, semptom FM ile uyuşmuyorsa, tedavi sonrası iyileşme yoksa, klinik araştırma için
üretral hipermobilite mekanizmasımesane boynu ve üretrayı destekleyen müskülofasiyel doku bütünlüğü kayboluyor destek azalınca proksimal üretraya yeterli basınç gitmiyor ve ekstanser sfinkter yapılarda yetmezlik oluyor
cerrahi inkontinans tedavilerianterior tamir- iğne yöntemleri- periüretral madde enjeksiyonları- retropubik üretroplaksi prosedürleri
retropubik üreteroplaksi posedürleri nelerBurch- marshall/marchetti/krantz- subüretral askılar
subüretral askılar nelertension free vajinal tape(TVT)- tension free obturator tape (TOT)
cerrahi olmayan inkontinans tedavilerifarmokolojik- kegel egzersizleri- alkol/kahve/sıvı alımını sınırlama
farmakolojik inkontinans tedavi ilaçlarıöstrojen+ alfa agonist
doğumda oosit sayısı kaçtır1-2 milyon
puberte başlangıcında oosit sayısı kaçtır300.000-500.000
ilk puberte belirtsi ne ve kaç yaşında11 yaşında telarş
labial adezyon neçocukta labium minus yapışıklığı, pubertede östrojen artınca kendi açılır açılmazsa östrojenli krem verilir son çare cerrahidir
puberte öncesi en sık vulva enfeksiyonu yapan m.o.a grubu beta hemolitik streptokok
amasti nedenleriradyoterapi-kemoterapi-gonodal diskinezi-bale ve dayanıklılık sporları-kronik hastalık
amasti nedirglandüler meme dokusu yokluğu
puberte prekoks kriterleri8 yaş altı telarş veya pubarş ya da 10 yaş altı menarş
puberte prekoks tiplerisantral puberte prekoks-periferik puberte prekoks
tuberoz memede büyüme tipiperiferal
periferik puberte prekoks özelliklerign bağımsızdır- gnrh pulsatil salınmaz- fsh ve lh düşükken östrojen yüksektir
santral puberte prekoks özelliklerigonodotropin bağımlıdır en sık nedeni idiyopatiktir tedavi gnrh agonistleri
gnrh stimülasyon testi nedir nasıl yapılırgn infüze edilir lh artıyor mu incelenir artıyorsa santral puberte prekoks artmıyorsa periferik puberte prekokstur
santral puberte prekoks nedenlerimss tümörü- mss enfeksiyonları- hamartom- astrositom- adenom- gliom- germinom- kafa travması
endometrium ca yapan en önemli faktörprogesteron ile karşılanmamış östrojen
endometrium ca risk faktörlerinullparite-geç menapoz-obezite-DM-östrojen tedavisi-tamoksifen-atipik endometrial hiperplazi-PCOS-HT-hipotiroidzm
basit atipisiz endom. hiperplazi ca riski1
kompleks atipisiz endom. hiperplazi ca riski3
basit atipili endom. hiperplazi ca riski 8
kompleks atipili endom. hiperplazi ca riski29
endometrium ca için genelde ilk başvuru nedeni akıntı-kanama
endometrium ca insidansı en çok hangi yıllarda artar6.dekat
en sık postmenapozal kanama nedeniendometrial atrofi
postmenapozal kanama nedenleri endometrial atrofi-endometrial hiperplazi-endometrial ca-e replasman tedavisi-polip
endometrium kanseri için tanı yöntemleribx-h/s-d/c
usg'de endometrium kanserinden şüphelendiren bulgular4 mm üstü kalınlık, polipoid görünüm, kavitede sıvı varlığı
en sık görülen endometrium ca tipiendometrial adenokarsinom
PPLND endikasyonlarıclear cell/squamöz/grade 2-3 - myometrial invazyon >1/2 - istmus/serviks uzanımı - tümör büyüklüğü >2 cm - ekstrauterin hastalık
cerrahi endometrium sınıflaması 1amyometrium invazyonu <1/2
cerrahi endometrium sınıflaması 1bmyometrium invazyonu >1/2
cerrahi endometrium sınıflaması 2servikse stromal invazyon
cerrahi endometrium sınıflaması 3aseroza ya da adnex tutulumu
cerrahi endometrium sınıflaması 3bvajinal/parametrail tutulum
cerrahi endometrium sınıflaması 3c1pelvik nod tutulumu
cerrahi endometrium sınıflaması 3c2paraaortik nod tutulumu
cerrahi endometrium sınıflaması 4amesane ya da bağırsak mukozasına metastaz
cerrahi endometrium sınıflaması 4buzak metastazlar
FIGO grade 1tümör %5'ten küçük solid büyüme paterni gösteriyor
FIGO grade 2 tümör %5-%50 arası solid büyüme paterni gösteriyor
FIGO grade 3tümör %50'den büyük solid büyüme paterni gösteriyor
endometrial ca evrelemesi nasıl yapılırcerrahi
endometrial ca tedavi seçenekleri tah+bso, peritoneal sitoloji, büyümüş lenf nodlarının eksizyonu, selektif pelvik paraaortik LND
evre 2 endometrium ca tedavisicerrahi+radyo
evre 3 endometrium ca tedavisi cerrahi+radyo+sistemik hormon tedavisi
evre 4 endometrium ca tedavisi cerrahi+radyo+sistemik hormon tedavisi
FIGO grade 1/2 endometrium ca tedavisitedavi istemez
evre 1a endometrium ca tedavisitedavi istemez
uterin sarkomların en sık metastaz yoluhematojen
uterin sarkomlar en sık nereye metastaz yapar ac
uterin sarkomda en sık şikayet nedirAUK
uterin sarkomlar ne tipleri nemezodermal köknemli malign tümör tipleri; mikst mezodermal kökenli sarkom- leiomyom
en sık görülen uterin sarkommikst mezodermal sarkom
mikst mezodermal sarkom tedavisipelvik radyasyon
leiomyom tanısısubseröz ise bx ile tanı konunabilir gerisi operasyon sırasında tanı alır
leiomyomda tanı kriterleri önem sıralamasımitoz sayısı > hücresel atipi > nekroz varlığı
leiomyom tedavisi cerrahi (radyo. faydasızdır)
memorize