Create
Learn
Share

Neurologie hoofdstuk 3

rename
majabiwa's version from 2017-05-19 14:14

Section

Question Answer
wat houdt parosmie in?vreemde reuk gewaarwordingen
n1, naam, soort, functienervus olfactorius
sensibel
reuk
n2, naam, soort, functienervus opticus
sensibel
visus
n3, naam, soort, functienervus oculomotorius
VM en SM
VM: m. sfincter pupillae en m. ciliaris
SM: uitwendige oogspieren
n4, naam, soort, functienervus trochlearis
SM
m. obliquus superior
n5, naam, soort, functienervus trigeminus
SM en S
SM: kauwspieren
S: gevoel tong voorste 2/3 en gevoel gelaat
n6, naam, soort, functienervus abducens
M
m. rectus lateralis
n7, naam, soort, functienervus facialis
S en SM en VM
S: smaak voorste 2/3 tong
SM: gelaat, m. stapedius (oor), m. platysma (hals)
VM: traan- en speekselklieren (submandibularis en sublingualis)
n8, naam, soort, functienervus vestibulocochlearis
S: gehoor, evenwicht
n9, naam, soort, functienervus glossopharyngeus
SM, VM, S
SM: pharynxspieren
VM: speekselklieren: parotis
S: middenoor, pharynx, achterste 1/3 tong gevoel en smaak
n10, naam, soort, functienervus vagus
SM, VM, S
SM: pharynx, larynxspieren
VM: borst- en buikorganen
S:uitwendig oor, pharynx, borst- en buikorganen
n11, naam, soort, functienervus accessorius
SM
SM: m. trapezius en m. sternocleidomastoideus
n12, naam, soort, functienervus hypoglossus
SM
SM: tongspieren
wat verstaat men onder gezichtsvelddefect?blindheid voor een deel van het gezichtsveld
wat verstaat men onder hemianopsie?gezichtsvelddefect vd laterale/mediale helft vh gezichtsveld van 1 oog
wat verstaat men onder homonieme hemianopsie?hemianopsie voor het linker of rechter gezichtsveld van beide ogen
wat is het defect bij parietale laesies in de radiatio optica?homonieme hemianopsie vh onderkwadrant
wat is het defect bij temporale laesies in de radiatio optica?homonieme hemianopsie vh bovenkwadrant
wat verstaat men onder visuele extinctie?verwaarlozing/ neglect: minder aandacht voor 1 helft vh gezichtsveld, terwijl er bij klinisch onderzoek vd gezichtsvelden geen afwijkingen lijken te bestaan
wat is amaurosis fugax? TIA vd retina, meestal veroorzaakt door microembolieen vd retina vanuit atherosclerotische plaque in de a.carotis interna, kortdurend: naar beneden zakkend gordijn 1-5 min na 20 min verbetering
wat is AION?anterieure ischemische opticusneuropathie: acuut optredend, pijnloos en irreversibel visusverlies, vooral bij ouderen met risicofactoren voor vaatlijden en arteriitis temporalis
noem de 4 niveaus waarop stoornissen in de oogmotoriek kunnen optreden1) infranucleair: aandoeningen vd oogspieren en oogzenuwen zelf
2) nucleair: motorische kernen vd oogsoieren in de hersenstam
internucleair: verbindingen tussen motorische kernen vd oogspierzenuwen in de hersenstam
4) supranucleair: hogere systemen waardoor de oogspierkernen worden aagestuurd
PPRFpontiene blikcentrum: paramediane pontiene reticulaire formatie
waar wordt convergentie geregeld inhet CZS?mesencephalon
wat is het gevolg van een laesie in het FEF? (acute hemisfeerlaesies)contralateraal niet meedraaien
wat is het gevolg van een laesie in de PRRF/ kern n abducensipsilateraal niet meedraaien
wat houdt internucleaire oftalmoplegie in? wat is er beschadigd en wat kan je nog wel en wat niet meer? bij welke patienten komt dit vaker voor?beschadiging vd MLF fasciculis Longidtudinalis medialis
wel abduceren, niet adducteren, nystagmus
vaak gezien bij MS
wat zijn de 3 meest voorkomende oorzaken van uitval vd n3?1) vasculair (diabetes/ gegeneraliseerd vaatlijden)
2) compressie ( inklemming/aneurysma/tumor)
3) trauma
wat zijn de 3 meest voorkomende oorzaken van uitval vd n4?1) trauma
2) vasculair (diabetes/gegeneraliseerd vaatlijden)
3) congenitale parese
wat zijn de 6 meest voorkomende oorzaken van uitval vd n6?1) vasculair (diabetes, hypertensie)
2) trauma
3) verhoogde intercraniele druk
4) tumor
5) meningitis
6) aneurysma
wat is de achterliggende oorzaak van dubbelzien bij oculaire myopathie?zwelling en fibrosering vd oogspieren waardoor ze elasticiteit verliezen
noem 3 oogziekten waarbij langzaam progressieve symmetrische parese vd uitwendige oogspieren ontstaat (zonder dubbelzien) met dubbelzijdige ptosis1) oculofaryngeale dystrofie
2) mitochondriale encefalomyopathie
3) dystrophia myotonica
wat zijn de 3 symptomen van het syndroom van Horner?1) ptosis: afhangend ooglid door m. tarsalis
2) miosis: vernauwing pupil door m. dilatator pupillae uitval (parasympaticus overheerst)
anhydrosis: geen zweetsecretie
noem 4 aandoeningen waarbij het syndroom van Horner kan voorkomen1) infarcering vd laterale medulla oblongata
2) dissectie vd a. carotis
3) onderste plexus brachialis letsel
4)compressie/ingroei v longtopprocessen en trauma
welke hersenzenuw is verantwoordelijk voor de afferente werking bij de pupilreflex?n. opticus (n2)
welke hersenzenuw is verantwoordelijk voor de efferente werking bij de pupilreflex?n. oculomotorius (n3)
via welke kernen loopt de pupilreactie?1) nucleus pretectalis
2) kern v edinger westphal
3) ganglion ciliare
wat verstaat men onder het afferent pupil defect, wat is er kapot en wat is er zichtbaar?bij aandoening van n2/ retina > geen directe reactie kunnen opgewekt worden. bijn beschijning normale oog: beide ogen pupilvernauwing
beschijning defecte oog: verwijding vd pupillen
wat verstaat men onder de near reflex?accomodatie en pupilvernauwing
wat is typisch voor argyll-robertson pupillen en bij wanneer wordt dit vaak gezien?nauwe, niet ronde pupillen, vaak gezien bij neurosyfilis
wat houdt het syndroom van Adie in met welk syndroom gaat dit vaak gepaard en bij wie komt dit vaak voor?pupillotomie: eenzijdige verwijding van de pupil, geen. geringe directe en indirecte reactie op licht
vaak gepaard met adie-holmes-syndroom: areflexie aan de benen
bij jonge vrouwen
uit welke 3 rami bestaat de n trigeminus en hoe verlaten deze rami de schedel?1) ramus ophtalmicus: via de fissura orbitalis superior
2) ramus maxillaris: via het foramen rotundum
3) ramus mandibularis: via het foramen ovale
noem de 2 belangrijkste oorzaken van aandoeningen vd n51) trigeminusneuralgie
- neurovasculaire compressie
- ms
2) neuropathie:
- tumor
- trauma
- herpeszosterinfectie
- bindweefselziekte
menigeale/ schedelbotmetastasen
wat zijn de symptomen van trigeminusneuralgie?pijscheuten v 1 sec in het gelaat
wat zijn de symptomen van trigeminus neuropathie?1) gevoelloosheid gelaat
verdoofd gevoel
3) kauwproblemen
4) wind/pijn/ soms naalden/ soms flitsen
5) tong ander gevoel
6) gevoel alsof er speeksel uit de mond loopt
niet durven aanraken
wat zijn de symptomen van een centrale n. facialis laesie?1) contralateraal afhangende mond
2) verstreken nasolabiale plooi
wat zijn de symptomen van een re n. facialis laesie?ipsilaterale uitval van mond en oogtak:
- voorhoofd geen rimpels
- oog wijd open (uitval m. orbicularis oculi)
-verstreken nasolabiale plooi ipsilateraal
- afhangende mondhoek ipsilateraal
wat zijn de 8 belangrijkste aandoeningen waarbij de n. facialis betrokken is?1) ideopathisch (= paralyse van Bell)
2) infecties (herpeszoster)
3) schedeltrauma
4) operatietrauma
5) tumoren
6) ontstekingen (otitis media, sarcoidose)
7) meningeale metastasen
8) hemifaciale spasmen
wat verstaat men onder het pseudobulbair syndroom?beide corticobulbaire banen naar de n. facialiskernen zijn beschadigd, waardoor de motorneuronen in beide kernen overgevoelig worden voor prikkels van andere hersengebieden. Hierdoor kunnen de effecten van geringe emoties overdreven tot uiting komen in de mimiek
wat houdt oscilloscopsie in en waneer wordt dit gezien?patient ervaart bewegingen van de omgeving als hij het hoofd beweegt door uitval van de VOR (vestibulo-oculair-reflex) (bijv door dubbelzijdige laesie vd n8)
wat is een VOR (vestibulo oculair reflex)?ogen houden een min of meer stabiele stand in de ruimte bij bewegingen van het hoofd
over hoeveel en welke groepen neuronen verloopt de VOR vestibulo-oculair reflex?1) eerste: halfcirkelvormige kanalen > vestibulaire kernen
2) tweede: vestibulaire kernen > oogspierkernen
3) oogspierkernen > oogspieren
welke twee testen kunnen worden uitgevoerd bij comateuze patienten om de functie vd hersenstam te beoordelen?1) poppenkopfenomeen: compensatoire oogbewegingen bij hoofd draaien? indien negatief:
2) ijswatertest: hoofd in 30 graden hoek: ijswater spuiten in oor > systeem intact: enkele minuten tonische blikdeviatie in de richting vh ingespoten oor
wat wordt er verstaan onder een nystagmus?onwillekeurige ritmische heen-en-weer beweging vd ogen
noem twee typen nystagmus zonder pathologische betekenis1) OKN: optokinetische nystagmus: voor stabilisering vh retinabeeld bij een bewegende omgeving
2) instelnystagmus: excentrische positie vh te fixeren object
noem 5 kenmerken van een congenitale nystagmus1) binnen enkele maanden na de geboorte aanwezig
2) patienten hebben geen klachten van bewegende beelden: oscilloscopie
3)vaak een begeleidende oscillatie vh hoofd
4) meestal nystagmus vh pendeltype
5) vaak slechte visus
wanneer wordt een eerstegraads horizontale nystagmus naar beide kanten vaak gezien?1) intoxicaties (alcohol, anti-epileptica, sedativa)
2) vitamnie B1 deficientie
3) structurele pathologie v hersenstam/cerebellum
wanneer wordt een enkelzijdige eerste graads horizontale nystagmus vaak gezien?1) centrale laesies (cerebellum/hersenstam) aan de kant vd snelle fase vd nystagmus
2) perifere laesie (labyrint of n. vestibularis) aam contralaterale zijde vd snelle fase
er bestaan 3 graden nystagmus, wat houden deze graden in?1) eerste graad: nystagmus alleen in 1 bepaalde blikrichting
2) tweede graad: nystagmus aanwezig bij 1 blikrichting en bij recht vooruit kijken
3) nystagmus ook bij kijken in tegengestelde kant0
noem de belangrijkste verschijnselen bij acute aandoeningen vh vestibulaire systeem1) evenwichtsstoornissen
2) draaisensaties draaiduizeligheid: vertigo
gevoel dat de omgeving tov de patient beweegt, meestal roteert
valneiging naar aangedane kant
3) nystagmus: controlaterale kant vd valrichting/aangedane kant
misselijkheid, braken, bleekheid, transpireren
noem 2 aandoeningen waarbij vestibulaire verschijnselen aanvalsgewijs optreden1) BPPD: Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid
2) ziekte van Meniere
wat zijn de verschijnselen bij BPPD (Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid)?1) dagelijks recidiverende aanvallen waarbij enkele sec na abrupte positieverandering hevige draaiduizeligheid optreedt, verdwijnt binnen 10-30 sec
waardoor wordt de draaiduizeligheid bij BPPD veroorzaakt?door klontering van debris in de halfcirkelvormige kanalen vh labyrint, waardoor de endolymfestroom verstoord raakt
bij wie wordt BPPD vaker gezien?1) na trauma capitis
2) na enige tijd bedrust
wat zijn de verschijnselen bij de ziekte van Meniere?1) aanvallen van uren-dagen durende draaiduizeligheid
2) misselijkheid en braken
3) horizontaal-rotatoire nystagmus
4) oorsuizen 1 kant
5) verminderd gehoor
waardoor wordt de ziekte van Meniere veroorzaakt?door periodieke hydrops vd endolymfe in het labyrint tgv een gestoorde resorptie
welke twee verschillende soorten doofheid worden er onderscheiden?1) perceptiedoofheid (cochlea, n. acusticus)
2) geleidingsdoofheid (rotsbeenfracturen, bacteriele menigitis)
wat is tinnitus en waardoor wordt het veroorzaakt?oorsuizen door aandoening van midden- of binnenoor, of de n. acusticus
waardoor wordt pulsatiel oorsuizen veroorzaakt?vasculaire malformatie in de hersenen
hoe verlaten de n. vagus (10), n. glossopharyngeus (9) en de n. accessorius (11) de schedel?via het foramen jugulare
noem de belangrijkste aandoeningen waarbij de n9 en n10 betrokken zijn1) pathologie vh foramen jugulare (tumor/metastase)
2) aneurysma a. vertebralis
3) intrathoracale pathologie (alleen n. laryngeus recurrens) (aneurysma aortae, mediastinumtumoren,bronchustumor)
4) glossopharyngeusneuralgie
noem de 5 belangrijkste aandoeningen waarbij n11 betrokken is1) operaties halsgebied
2) trauma
3) tumoren
4) meningeale metastasen
5) aandoeningen vd motorische voorhoorncellen
wat verstaat men onder bulbaire verschijnselen?door uitval van de perifere motorische neuronen / spieren waardoor stoornissen in de mond- of keelmotoriek:
1) vaak verslikken/ onvermogen te slikken
2) afgenomen kauwkracht
3) gestoorde articulatie
wat is de meest voorkomende oorzaak van bulbaire verschijnselen?Myasthenia Gravis
wat verstaat men onder pseudobulbaire verschijnselen?door incomplete laesies vd corticobulbaire banen:
1) slikstoornissen
2) dysartrie
3) articulatiestoornissen
4) dwang lachen/huilen
wat is de meest voorkomende oorzaak van pseudobulbaire verschijnselen?multipele herseninfarcten
noem 3 pseudobulbaire reflexen en welke van deze 3 is altijd pathologisch?1) corneomandibulaire reflex: bij aanraking vd cornea met ene watje ontstaat kortdurende laterale deviatie vd onderkaak naar contralateraal
2) snoutreflex: bij tikken op bovenlip worden lippen kortdurend getuit
3) palmomentale reflex: contractie v spieren op de kin (m. mentalis) bij krabben op ipsilaterale handpalm
corneomandibulaire reflex altijd pathologisch! andere ook normaal bij ouderen
wat verstaat men onder dysartrie?stoornis in de spraak (articulatie en stemgeving) door aandoening van een vd motorische systemen
bij welke aandoening komt dysartrie voor?1) bulbaire dysartrie
2) pseudobulbaire dysartrie
noem 5 belangrijkste aandoeningen waarbij de n12 betrokken is1) ALS amyotrofische Laterale sclerose (dubbelzijdig)
2) dissectie vd a. carotis
3) carotischirurgie
4) schedelbasispathologie
5) meningeale metastasen
memorize