Create
Learn
Share

Neurologie hoofdstuk 1

rename
ohmarissa's version from 2015-12-01 09:39

Section

Question Answer
wat verstaan we onder een motor-unit?functionele eenheid die wordt gevormd door 1 enkel motorneuron + motorische eindplaatsen en spiervezels
Wat doet het pyramidebaansysteem?motoriek besturen, afkomstig uit primaire motorische cortex en gelegen in de voorhoorn van het ruggenmerg
volgorde in hersenen gecontroleerde doelbewuste beweging1) prefrontale cortex (wil/motivatie)
2) premotorische en motorische associatieschors, vlak voor mototrische schors ( in welke volgorde de spieren aangespannen moeten worden)
3) motorische schors
functie cerebellumvnl aanpassingen van bewegingen gedurende de uitvoering ervan
functie basale kernenin gang zetten en stoppen van de juiste gewilde beweging
2) onderdrukken van niet-gewilde bewegingen
3) in volgorde afwerken van complexe bewegingen
wat is functie van de hersenstam?coordinatie van automatische bewegingen (lopen, ademen, evenwicht houden)
wat is een PMN perifeer motorisch neuron?motorneuronen waarvan de cellichamen gelegen zijn in de voorhoorn vh ruggenmerg en in motorische hersenzenuwkernen
wat is een CMN centraal motorisch neuron?neuronen waarvan de cellichamen in de gyrus precentralis gelegen zijn
wat verstaat men onder een parese?gedeeltelijke verlamming
wat verstaat men onder een paralyse?volledige verlamming
wat verstaat men onder apraxie?stoornis in de uitvoering van complexe handelingen bij behouden basale motorische vaardigheden
wat verstaat men onder ataxie?coordinatiestoornis
waarvan is de duur van de receptoractivering afhankelijk bij activatie van de spiervezels?van de concentratie van ACh in de synapsspleet > wordt medebepaald door de afbraak door acetylcholineesterase
regel myelineschedehoe dikker de myelineschede, hoe sneller de actiepotentiaal
noem 3 voorbeelden van aandoening aan de voorhoorncellen1) spinale spieratrofie
2) ALS: amyotrofische laterale sclerose
3) polio
wat is het gevolg van uitval van de voorhoorncellen?denervatie van de spiervezels:
1) krachtsverlies (parese/paralyse)
2) spieratrofie
3) fasciculaties: kortdurende trekkingkjes door spontane activiteit v nog functionerende geisoleerde motor-units
wat is het gevolg van wortellaesies?krachtsverlies in verzorgingsgebied van aangedane wortel, later atrofie
vaak naast motorische ventrale wortel ook sensibele dorsale wortel aangedaan: pijn en sensibele stoornissen
mogelijk verlaagd of afwezige reflex
wat is de meestvoorkomende oorzaak van wortellaesies?HNP: hernia Nuclei Pulposi
noem 6 oorzaken van plexusbeschadigingen1) geboortetrauma
2) motorongevallen
3) maligne ingroei
4) lokale bestraling
5) DM
6) indeopathische omtstekingen
wat verstaat men onder mononeuropathie?een enkele, geisoleerd aangedane zenuw, ontstaan meestal door compressie/ trauma/ DM/vasculitis
wat verstaat men onder multipele mononeuropathie?meerdere perifere zenuwen verspreid aangedaan
wat verstaat men onder polyneuropathie?diffuse afwijkingen, vooral distaal, meer in voeten dan in handen, ontstaat vaak door DM, vitaminedeficienties (B1/B12)en effecten van medicatie
wat overheerst er bij een axonale polyneuropathie?sensibele stoornissen
wat overheerst er bij een demyeliniserende polyneuropathie?motorische stoornissen
noem 3 kenmerken van MG1) postsynaptisch, autoimmuun: progressieve afname vd spierkracht tijdens inspanning en in de loop vd dag, herstelt in rust
2) geen atrofie
wel spierrekkingsreflexen
wat is het belangrijkste symptoom van aandoeningen vh centrale motorische neuron?krachtsverlies (parese)
noem de 5 kenmerken van centrale verlammingen1) geen atrofie
2) geen fasciculaties
3) verhoogde spierrekkingsreflexen
4) abnormale voetzoolreflex
5) verhoogde tonus
noem de 5 kenmerken van perifere verlammingen1) wel atrofie
2) wel fasciculaties
3) verlaagde spierrekkingsreflexen
4) normale voetzoolreflex
5) normaal/verlaagde tonus
hemisfeerlaesie, piramidebaanlaesie veroorzaakt spasticiteit, noem de kenmerken1) vleugelen (arm in abductie en onderarm in flexie)
2) extensie knie
3) circumductie
4) bij dubbelzijdig: scharen: neiging tot adductie
3 kenmerken pathologisch reflex1) asymmetrie
2) niet-uitdovende clonus
3) geen reflex
noem een typische loopstoornis bij geleidelijke, mediane cerebellaire aandoening, wat kan hier de oorzaak van zijn?dronkemansgang: breed gangspoor en stuurloosheid
cerebellaire atrofie door chronisch alcoholmisbruik
noem verschijnselen bij een acute mediane cerebellaire laesies (infarcten en bloedingen)ernstige stoornis rompbalans
2) draaiduizeligheid
3) nystagmus
noem symptomen bij aandoeningen van cerebellaire hemisferen1) ataxie (ipsilateraal)
2) hypermetrie: doelgerichte bewegingen schieten hun doel voorbij
3) hypometrie: doelgerichte bewegingen worden voortijdig beeindigd en verlopen daardoor in stapjes
4) intentietremor: steeds grover wordende tremor naarmate doel wordt benaderd
5) positietremor: tremor bij rechtvooruit steken vd handen
6) dysdiadochokinese: snel alternerende bewegingen worden traag en schokkerig uitgevoerd
7) lopen: breed gangspoor, dysmetrie vd benen, valneiging naar kant vd laesie
8) nystagmus
wat houdt cerebellaire dysartrie in?cerebellaire stoornissen in spraak:
1) uitschieters in volume en stemhoogte
2) slechte articulatie
noem de 5 basale kernen1) putamen
2) nucleus caudatus
3) globus pallidus
5) substantia nigra 6) nucleus subthalamicus
wat verstaat men onder propriosceptie?informatie uit spierspoelen, peeslichaampjes en druk- en tastreceptoren wordt teruggekoppeld over positie en beweging vd extremiteiten
wat verstaat men onder sensorische ataxie?gebrek aan proprioceptieve informatie dat leidt tot coordinatiestoornissen
wat is een belangrijk verschil tussen sensorische ataxie en cerebellaire ataxie?bij sensorische ataxie kan de bewegingsstoornis voor een belangrijk deel gecompenseerd worden door visuele terugkoppeling: intentietremor en dysmetrie zijn veel sterker als beweging met gesloten ogen wordt uitgevoerd
proef van Romberg: met voeten naast elkaar stil blijven staan: eerst met open, daarna met gesloten ogen
romberg niet mogelijk: niet stilstaan met open ogen: cerebellaire/vestibulaire stoornis
2) romberg positief: wel stilstaan met open ogen, niet met gesloten ogen: sensorische ataxie
3) romberg negatief: normaal
waar ligt de oorzaak van de meeste bewegingsstoornissen?in de basale kernen
noem de 2 groepen bewegingsstoornissen1) hypokinetische rigide syndromen (Parkinsonisme)
2) andere bewegingsstoornissen, meestal hyperkinetische bewegingsstoornissen (tremor, dystonie, dyskinesie (chorea/ myoclonus), tics)
wat is een tremor?een ongewilde ritmische contractie van antagonerende spieren/spiergroepen, waardoor een ritmische beweging
wat zijn de belangrijkste oorzaken van een hypokinetisch-rigide syndroom?1) neurodegeneratieve aandoeningen:
- ziekte van Parkinson
- parkinsonachtige syndromen (PSP, MSA)
2) intoxicaties:
- medicatie (neuroleptica)
- koolmonoxide
wat verstaat men onder rigiditeit?door de onderzoeker gevoelde weerstand bij passief bewegen van een arm/been die niet toeneemt naarmate de beweging sneller wordt uitgevoerd
noem 5 verschillende tremoren1) fysiologische tremor:
- aanwezig in rust
- toename bij uitstrekken armen (positietremor)
- toename bij vermoeidheid, angst, spanning
2) essentiele tremor:
- versterkte fysiologische tremor
- rust- en positietremor handen en hoofd
- als autosomaal dominante aandoening met wisselende penetrantie
3) rusttremor:
- laagfrequente tremor in rust
- meestvoorkomend bij de ziekte van Parkinson
- extremiteiten, kin, tong, NIET aan hoofd
4) cerebellaire tremor:
- aanwezig bij beweging (intentietremor), afwezig in rust
- gecombineerd met andere cerebellaire verschijnselen
5) rubrale tremor: tremor bij laesie vd nucleau ruber:
- grove laagfrequente tremor in rust
- toename bij beweging en uitstrekken arm
- vaak aan romp en ledematen
wat verstaat men onder chorea?onregelmatige, snelle, niet doelgerichte bewegingen van ledematen, romp en gelaat, waardoor normale bewegingspatroon continue wordt doorkruist
symptomen chorea1) grotesk bewegingspatroon
2) bewegingsonrust gelaat: lippen, tong uitsteken, grimasseren
2) bewegingsonrust ademhalings/keelspieren: snuiven, zuchten, grommen, kuchen
3) verbreed gangspoor, zwaaiend, dronkemansgang
4) toename bij spanning en emoties
5) kenmerkend symptoom bij de ziekte van Huntington: nucleus caudatus is aangedaan / ook bij overdosering met levodopa bij ziekte van parkinson en neuroleptica
wat wordt er verstaan onder hemiballisme?onregelmatig optredende plotselinge grove omngewilde bewegingen vd proximale schouder en bekkengordel spieren, aan EEN LICHAAMSHELFT
wat is de meestvoorkomende oorzaak van hemiballisme?laesies in de nucleus subthalamicus, meestal infarcten
wat wordt er verstaan onder dystonie?abnormaal verdeelde verhoogde spiertonus waardoor afwijkende houdingen ontstaan in extremiteiten, romp, hals of gelaat
noem 4 kenmerken van dystonie1) tegelijkertijd aanspannen van agonisten en antagonisten
2) waardoor trage abnormale bewegingen ontstaan
3) focaal (enkele spiergroep) / segmentaal (bijeen liggende spieren) / multifocaal (verspreid)
4) pijnlijk en invaliderend door poging geforceerde houding te compenseren
wat zijn tics?snelle stereotype contracties in een spier/ spiergroep, meestal in gelaat (belangrijk symptoom bij de ziekte van Gilles de la Tourette)
noem 3 kenmerken van tics1) wisselende frequentie
2) kortdurend te onderdrukken
toename bij spanning en emotie
wat is een myoclonus?kortdurende spierschokken in ledematen
noem 3 kenmerken van een myoclonus1) gegeneraliseerd, segmentaal, focaal
2) fysiologisch bij in slaap vallen
3) naast laesies in de basale kernen en epilepsie, ook bij intoxicaties (zeldzaam)
memorize