Create
Learn
Share

Nematoda

rename
mhjem's version from 2018-01-27 20:13

Section

Question Answer
Hvad vil det sige at rundorme er pseudo-coelomateMesodermen beklæder den ene side af blastocoelet - falsk coelom
Hvad betyder ecdyzozoaAt dyret skifter hud
Hvad er fordele og ulemper ved et kutikulaFordel: Modstandsdygtighed overfor ydre påvirkninger, ulempe: Kan kun udvides i mindre grad, hvilket gør at det skal udskiftes
Hvordan er nematodas muskulaturKun længdemuskler (4 bunder), kutikula eftergivelig - "ringmuskelfunktion", innervering: speciel ved muskeludløbere til længdenerver (modsat de fleste dyr, hvor nerverne løber ud til musklerne)
Hvordan foregår respirationen hos nematodaVed diffusion
Hvordan er nematodas formeringKønnet formering
Hvordan er nematodas levevisParasitter i mange dyr og planter. Prædatorer og ådselædere
Har nematoda sanseceller og hvis ja, hvorSanseceller ved hoved og hale
Hvilke klasser skal vi kunneSecernentea (fleste er parasitter) og Adenophorea (fleste fritlevende)
Hvilke arter skal vi kunne for klassen secernenteaAscaris (spolorm), Caenorhabditis elegans, Enterobius og Wuchereria (elefantiasisparasitten - en 'trådorm')
Hvad er amphider?Sansegruber med kemisk sans ("lugte/smag") i hovedregionen hos nematoder
Trichinella spiralis (trikinen) livscyklusInficeret kød spises --> juvenile orme frigøres fra kalkkapsel (nurse cell). De migrerer til tolvfingertarmen, hvor de modnes og formerer sig. De juvenile orme kommer rundt med blodet. Der dannes kapsler i muskler, som ernære ormene i kapslerne, som nurse cells. Værten spises og cyklus gentages
Hvorfor er hannen større end hunnenDet er han ikke
Hvor længe kan æggene fra Ascaris overlever i våd jordOp til 6 år
Hvilke arter skal vi kunne for klassen adenophoreaTrichuris (piskeorm) og Trichinella (trikinen)
PinwormsBørneorm
Børneormen livscyklusHunner migrerer natligt fra Colon via Rectum og Anus til perianal hud. Lægger 10.000 æg. Disse er infiktiøse efter 6 timer. Nye voksne hunner i tarm efter 3-4 uger
memorize

Recent badges