Create
Learn
Share

Nematoda - Rundorme

rename
andreas1996's version from 2018-01-26 20:43

Section

Question Answer
Hvilket bygningsplan har rundormens coelom? pseudocølomate kropsplan
Er rundorme Triploblastiske?Ja
Hvad sekreterer kutikulaen?Syncytisk hypodermis
Det hydrostatisk skelet giver rundormen hvilken form?Cylindrisk
Er rundorme kendt for at være hermafroditiske?Nej, de har kønnet formering -> direkte udvikling
Hvordan finder respiration sted?Diffusion
Hvilke typer muskler har rundorme?Kun længde muskler. Kutikula fungere som "ringmuskel"
Hvad menes der med innervering? At der er muskeludløbere til længdenerver, modsat de fleste andre dyr, hvor nerverne løber ud til musklerne
Under rækken nematoda findes der hvilke klasser?secernentea og adenophorea
Nævn 3 orme under secernenteaCaenorhabditis elegans, Enterobius (børneorm) og Wuchereria (elefantiasisparasitten - "Trådeorm")
Nævn 2 orme under adenophorea Trichuris (piskeormen) og Trichinella (trikinen)
Hvor på rundorme er Amphiderne placeret?hovedregionen
Et simpel amphid kaldes også for et?Phasmid
Hypodermis på rundormen er dækket af?Kutikula
Hvordan karaktiseres hanlige spolorme, Ascaris, i forhold til hunner?Han er mindre end hun, Ved anus har han et lille knæk på sin aflange struktur
Hvor finder man Trikinen – Trichinella spiralis i mennesker?I musklerne ved kapseldannelse der ernærer ormene i kapslerne som ‘nurse cells’
Guineaormen "ændrer værtens adfærd til sin fordel" men hvordan?Danner et irritations område, hvor smerten lindres næsten øjeblikkeligt ved kontakt med vand. Når dette sker, skyder hunnen afkom ud i vandet
Elefantiasis smittes når en myg bærer på? microfilarier
Hvad kendetegner gentagne geninfektioner med Elefantiasis?Kan danne kraftige opsvulminger
memorize

Recent badges