Create
Learn
Share

Néerlandais

rename
wollen's version from 2015-08-21 10:15

Section

Question Answer
IkJe
ExpliquerUitleggen
Transmettre un messageeen bericht overbrengen
Signerondertekenen
L'avantagehet voordeel
Le chiffre d'affairesDe omzet
RencontrerOntmoeten
Recevoir (une personne)Ontvangen
L'heure du départHet vetrekuur
Je vous le passeIk geef hem u door
L'agence de voyageHet reisagentschap
Se souvenirZich herinneren
ArriverAankomen
Le petit déjeunerHet ontbijt
ContentTevreden
RépéterHerhalen
InviterUitnodigen
La commandeDe bestelling
Le bâtimentHet gebouw
Haut, élevéHoog
RemplacerVervangen
memorize

Examen Juin 2015

Question Answer
Quand as-tu répondu à l'annonce? La semaine passée.Wanneer heb je op de advertentie geantwoord? Vorige week.
Pouvez-vous me réserver une chambre à Amsterdam pour Vendredi prochain?Kunt u mij een kamer in Amsterdam reserveren voor volgende vrijdag?
J'ai passé 6 mois aux Pays-Bas pour apprendre le NéerlandaisIk heb zes maanden in Nederland doorgebracht om Nederlands te leren
Si je ne pouvais pas venir à la réunion demain, je vous téléphoneraiIndien ik niet naar de bijeenkomst kan komen morgen, zal ik u onmiddellijk bellen
Bien qu'il ai envoyé trente lettres de candidature, il n'a pas encore trouvé d'emploieAls hoeveel hij al dertig sollicitatie brieven vestuurd heeft, heeft hij nog geen werk gevonden
Il se demande si les bénéfices vont augmenter cette annéeHij vraagt zich af of zijn voordelen dit jaar gaan stijgen
Une petite firme peut fermer ses portes pendant les vacances. Pour une grande entreprise cela est impossible.Een klein bedrijf/firma kan zijn deuren sluiten tijdens de vakantie. Voor en groot bedrijf is dat onmogelijk.
Je vous présente notre nouveau représentant. Il a fait ses études à la Haute-Ecole St-Laurent à Liège.Ik stel u onze nieuwe vertegenwoordiger voor. Hij heeft gestudeerd/zijn studies volbracht aan de hogeschool Saint Laurent in Luik.
Il a l'intention de partir en voyage d'affaires à Stockholm.Hij heeft de bedoeling/ hij wil vertrekken op zakenreis naar Stockholm.
Il appelle sa secrétaire pour discuter avec elle des prochains rendez-vous.Hij roept zijn secretaresse om de volgende afspraak met haar te bespreken.
Je dois prendre contact avec madame Peters pour savoir où la foire a lieu.Ik moet contact opnemen met mevrouw peters om te weten waar de beurs plaats vindt.
Il téléphonera plus tard pour confirmer la réservation.Hij zal later bellen om de afspraak te bevestigen
Comme je n'ai pas reçu de nouvelles d'elle, je lui enverrai un mail.Aangezien ik geen nieuws van haar ontvangen heb , zal ik haar een mail zenden.
Je suis sûr que c'est une entreprise fiable et que les produits sont de qualité.Ik ben er zeker van dat het een betrouwbaar bedrijf is en dat de producten van goede kwaliteit zijn.
Dès qu'elle aura terminé ce travail, elle tapera le programme complet.Vanaf dat zij het werk beëindigd zal hebben, zal ze het volledige programma … ‘
Peux-tu ajouter les documents nécessaires ? Bien sûr!Kan jij de nodige /noodzakelijke documenten toevoegen? Zeer zeker/ natuurlijk!
A quelle heure souhaitez-vous partir ? Pas trop tôt. Entre sept et huit heures.Welk uur wenst u te vertrekken? Niet te vroeg. Tussen zeven en acht uur.
Désolé, mais monsieur Claessens est absent. Puis-je prendre un message ?Het spijt me/ sorry, maar meneer Claessens is afwezig. Kan ik een boodschap noteren?
Il ne peut pas vous recevoir cette semaine parce qu'il est à l'étranger.Hij kan u niet ontvangen deze week omdat hij in het buitenland is.
Pouvez-vous m'indiquer le chemin ? Vous roulez tout droit et au deuxième carrefour, vous tournez à gauche. Kunt u mij de weg tonen? U rijdt rechtdoor en aan het tweede rondpunt slaat u linksaf.
memorize

 

Question Answer
ProevenDégustation
VeranderdChangé
Geschiktapproprié
VerkochteVendeur
VrijLibre
OpgerichtCréée
ToekomstmogelijkhedenPossibilités futurs
DuurderCher
OpgesteldPréparé
ProberenEssayer
BevestigdConfirmé
VerdienenGagner
memorize

 

Question Answer
ExpliquerUitleggen
Transmettre un messageeen bericht overbrengen
Signerondertekenen
L'avantagehet voordeel
Le chiffre d'affairesDe omzet
RencontrerOntmoeten
Recevoir (une personne)Ontvangen
L'heure du départHet vetrekuur
Je vous le passeIk geef hem u door
L'agence de voyageHet reisagentschap
Se souvenirZich herinneren
ArriverAankomen
Le petit déjeunerHet ontbijt
ContentTevreden
RépéterHerhalen
InviterUitnodigen
La commandeDe bestelling
Le bâtimentHet gebouw
Haut, élevéHoog
RemplacerVervangen
memorize

Verbes

Question Answer
CommencerBeginnen
ComprendreBegreiffen
SaluerBegroeten
TéléphoneBellen
ResterBlijven
ConstruireBouwen
PenserDenken
FaireDoen
TerminerEindigen
AllerGaan
UtiliserGebruiken
SaluerGreoten
RépéterHerhalen
AimerHouden
ConnaitreKennen
Faire connaissanceKennis maken
RegarderKijken
PouvoirKunnen
Donner coursLess geven
LireLezen
EcouterLuisteren naar
DevoirMoteten
PrendreNemen
A la recherche deZoeken
SituéGelegen
InviterNodigen
RencontrerOntmoeten
VoyagerReizen
EcrireSchrijven
RéussirSlagen
JouerSpelen
ParlerSpreken
Poser (une question)Stellen
EtudierStudeer
DessinerTekenen
RevenirTerugkomen
InterditVerboden
VendreVerkopen
TraduireVertalen
PartirVerteken
RaconterVertellen
TrouverVinden
SuivreVolgen
Se présenterVoorstellen
DemanderVoorstellen
AttendreWachten
Se promenerWandelen
VouloirWillen
DireZeggen
memorize